ทำนายฝัน 'เมาสุรา'

ฝันเห็น ฝันว่า เมาสุรา ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมาสุรา'

ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โสมสวลี สถานี ตัวเองร่ำรวย เดินเป็นวงกลม เวที โฉนดที่ดิน ดับตะเกียง หญิงชรา แสงสว่าง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ยกโทษ ท่าเทียบเรือ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ฉัตรเงิน ฉัตรทอง โรคร้าย นอกใจแฟน นอนบนเสื่อ จับปลา ไซเรน กล่องดนตรี สู้กับเสือ แล้วชนะ ตัดต้นไม้ บานไม่รู้โรย นักร้อง แขนถูกตัด ลูกจันทร์ ทาสี ไอศกรีม ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด แตร กุ้งมังกร โรคเรื้อน แมงมุม ขนสัตว์ เหี้ย เฒ่าหัวงู เครื่องบินตก ได้กลิ่นของบูดเน่า หิ่งห้อย เห็นเหรียญสตางค์ ไก่ฟ้า หิ้วกระเป๋า บังสูรย์ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ว่ายน้ำในมหาสมุทร เชือก คูคลอง ปล่องไฟ เป็นประจำเดือน นาฬิกาข้อมือ เก็บดอกบัว เฒ่าแก่ ความรักระหว่างคน 3 คน สลัก ผู้ชายผมยาว เดินช้าๆ ซุบซิบนินทา อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เสาเรือน ชู้รัก เครื่องจักรไม่ทำงาน เก็บผลมะม่วง แป้ง สุกร ปลาทองที่ตายแล้ว ตาข่าย กา คนป่วยอยู่บนรถ มีดเหน็บที่เอว เพื่อนที่จากไปไกล ฝนตกปอยๆ เข้าไปในโรงพยาบาล ซุกซ่อนตัว ตะกร้าพลาสติก ฆาตกรรม ภรรยาเปลือยกาย กินหัวสุกร ขุด พระโพธิสัตว์ ประกาศข่าวการตาย ราหู นอน ทุบตีภรรยา ไฟไหม้ในท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ขึ้น ภาชนะแตกร้าว มังกร ทารกแรกเกิด ศาลเจ้า เต้าหู้ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เที่ยวบ่อนการพนัน ระบำ ขนตา พระนาคปรก ความร่าเริง ดอกไม้ ตู้นิรภัย แหวนแต่งงาน ฝนตกหนัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM