ทำนายฝัน 'เมาสุรา'

ฝันเห็น ฝันว่า เมาสุรา ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมาสุรา'

ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใส่บาตร ผจญภัย นกเขา ได้ตีกลอง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ คนขี้โม้ เล่นฟุตบอล เงินหาย รถพยาบาล ตะโพน กระจกแตก เงาะ รักภรรยาตัวเอง ฝาเรือน ตะกร้าหวาย ซี่โครงหัก ขื่อคา ตาลปัตร ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ปากกา สร้าง เกาทัณฑ์ ถูกต่อต่อย เครื่องเรือน ตัวเองมีชื่อเสียง ไก่ออกไข่ กล้องยาสูบ ก้อนหินตก ทาขมิ้น ดูละคร มือ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ โดด ธรรมจักร ติดเกาะ หวีเสนียด เดินเร็วๆ นอนกับสาวสวย เครื่องร่อน ปลาเงินปลาทอง แล่นเรือผ่านเกาะ ยอดโดม บวม หมีทำร้าย ตู้ น้ำพุสวยงาม คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง เครื่องปั้นดินเผา แก้ม คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ได้เป็นเจ้าบ่าว ถัง คนตายมาหา ถังน้ำ ภาวนา หม้อ อิฐ ตะกวดขึ้นบ้าน เกวียน พระโพธิสัตว์ หูเจ็บ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน คนกำลังเปลื้องผ้า ปลวกขึ้นบ้าน เพื่อนที่จากไปไกล ความมืด งมหอย กบ แตกร้าว พระปรางค์ เครื่องแบบตำรวจ สุนัขเข้ามาเลีย จิ้งจก เดินสะดุดหกล้ม การรับรางวัล เสือตาย ก้างปลาติดคอ จานชาม ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ศีรษะ บ้า โบว์ดำผูกคอ เห็นที่นารกร้าง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ก้ามกุ้ง ลำคานเสียงฉาบ พาน โทรศัพท์มือถือหาย บอลลูน พวงมาลัยดอกไม้สด จองจำ กังวล สร้อยข้อมือ ดอกไม้ไฟ คนขาพิการ สายสะพาย มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ทะเลาะกับคนรัก ผ้าไตรจีวร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM