ทำนายฝัน 'เมาสุรา'

ฝันเห็น ฝันว่า เมาสุรา ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมาสุรา'

ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุมารเทพ มีคนนำเงินมาให้ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ สวมเสื้อสีดำ จักจั่น งูรัด เกา บดเมล็ดกาแฟ จับ ขาขาด เช็คเด้ง แฮนด์บอล มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา มวยผม ตู้ไปรษณีย์ เมาเหล้า ชงชาถวายเจ้าที่ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เปลือก ไส้ไหลจากท้อง ผ้าแพร ตกเลือด หมู ร่มหัก รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คางคก ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ซองจดหมาย มีด ทำให้คนอื่นตื่น ขี่คอคน จับสายสิญจน์ เสี้ยนตำเท้า ฟาง แบกผลไม้ ตกใจเพราะเห็นผี ไถ่ถอน เดินร่วมทางกับโจร ปีก เงินโบราณ ลูกแก้ว จิ้งจก อาหารบูดเน่า ฟองน้ำ จีวร คนแฝดตัวติดกัน เมฆสีขาว ต่อ ถีบจักรเย็บผ้า ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง นาฬิกาข้อมือเสีย ร้านค้า ไหว้พระราหู ปลูกบ้าน สงฆ์ เมายา กินเป็ด ระย้า ปีนรั้ว ฟังเทศน์ฟังธรรม ถูกจับ ได้รับเงินบริจาค จำปีหรือจำปา กระจก ผ่าท้อง ลายมือ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฝันเห็นนํ้าวน เลี้ยงกระต่าย ผ้าสีดำ ทำขวัญ ราวตากผ้า เรือกำลังจม หมี ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ไหล่ ลักขโมย แผ่นดินแยกออกจากกัน กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว รถบรรทุกศพ แชมพู นาฬิกาปลุก นกเกาะหลังงู ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน รัศมี ฮาเร็ม ออร์แกน ปลาหลีฮื้อ งวงช้างรัดตัว เจ้า ถูกตำหนิ วงกบ พระสถูป เหงื่อ ฉ้อโกง ใบไม้ กินเนื้อคนอื่น โรคร้าย กองกระดูก งมของในแม่น้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM