ทำนายฝัน 'เมาสุรา'

ฝันเห็น ฝันว่า เมาสุรา ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมาสุรา'

ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าม่าน งานแต่งงาน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ทาสี เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ยกของหนัก ได้ยินเสียงดนตรีไทย พืชผัก ต่อสู้กับคนร้าย คนหามวอผ่านหน้า ใส่บาตร ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ขายของ เกลียดคนต่างชาติ เบ็ดตกปลา ฉุด กินข้าวบนใบบัว ขนสัตว์ ถ้ำ ตกใจเพราะเห็นผี ดูหนัง ส้มตำ ตกเขา ล้างบ้าน ตื่นขึ้นมาเอง นกแสก ยิงธนู ฟัน กรงนก ดื่ม ผึ้งต่อย ระดู ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กุ้งยักษ์ ไฟไหม้ผม ขุดถ่านหิน เดินทางไกล วิวาท ช้องผม ร้องตะโกน จมูกขาด ยืนบนลังไม้ ได้รับต่างหู บวม ซองจดหมายสีชมพู สาหร่าย ชายชู้ ถางหญ้า ดวงอาทิตย์มืดมัว โล่รางวัล หีบสมบัติ ดื่มน้ำชา ช่างเงินทอง งานบวช ลำธาร ฟันโยก ญาติ นม มังกร เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง กินเนื้อเป็ด จุดดอกไม้ไฟ บาดแผล รุ้งกินน้ำ หมี เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ดูละคร แขน ตกทุกข์ได้ยาก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า บัวหลวง ปลูก หีบปิดอยู่ ผ้าสีดำ บวงสรวง เถาวัลย์ ทารกแรกเกิด เขี้ยวสัตว์ เรือโยง ตกน้ำร้อน ยกโทษให้ใครบางคน ช้าง เจดีย์ทรุดโทรม ล้มละลาย เดินสะดุดหกล้ม ทารก ศีล จรวดไฟ ขโมยทรัพย์สมบัติ กินผลมะม่วงเปรี้ยว เดินเล่นในสวนสวย เห็นคนเปิดประตู ความดีความชอบ ตรอกซอกซอย ได้ยินเสียงกระดิ่ง ตัดผมใหม่ ปลูกต้นไม้ ลำคลอง ซ้อมรบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM