ทำนายฝัน 'เมาสุรา'

ฝันเห็น ฝันว่า เมาสุรา ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมาสุรา'

ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เชือก ปลาทองที่ตายแล้ว ถ้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า แป้ง พระจันทร์เดือนหงาย หวีหัก มู่ลี่ กินเกินขนาด พระนาคปรก เจ้าเมือง บอลลูนตก ชนกระบือ เพชรรัตนราชสุดา คนตายในบ้าน โคไล่ขวิดคน ตักน้ำ ซ่อมแซมรั้วบ้าน งมปู สวมมงกุฎ ฝังศพ ช่วยคน ได้ยินเสียงปืนใหญ่ กระดิ่ง ทดน้ำ ฉิ่ง ม่านกั้นกำบังสายตา ตัวเองถูกประหาร มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ถูกเสือกัด ตกปลากับญาติ ประตู ตู้นิรภัย ตัดผมสั้น กัดลิ้น โคลน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ตกน้ำร้อน เด็กผู้ชายสู้กัน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา จุฬามณี เท้าเจ็บ ขี่ราชสีห์ คดข้าวเย็นกิน หิ้วกระเป๋า ริมฝีปาก ทำนาเกี่ยวข้าว เมาเหล้า ที่ฝังศพ ประกายไฟ สนามกีฬา เพื่อนอยู่ห่างไกล เมฆลอยนิ่ง กระเป๋า ประตูกำลังถูกไฟไหม พระราชินี นุ่งผ้าสีม่วง พูดกับกลุ่มชน เสื้อกันฝน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ตกเหว ช่างเงินทอง ปาก ปฏิกูล รถยนต์ กวางดำ หายใจอึดอัด เห็นเหรียญสตางค์ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ขี่โคเข้าเมือง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เห็นถนนที่ขรุขระ ลมพายุ ไผ่ ปล่อยเต่า แก้ผ้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หงอนไก่ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ต่อสู้กับปีศาจ ฟันโยก กอดผู้ชาย สุกรกลายเป็นคน ดวงอาทิตย์มืดมัว ถาด หมีกัด เป็นบ้า กุฏิพระ ได้เงิน ลุยโคลน เงาะ กอดภรรยา ฆ่าหมี โรคเรื้อน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เงาตัวเองในกระจก ฆาตกรรม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM