ทำนายฝัน 'เมาสุรา'

ฝันเห็น ฝันว่า เมาสุรา ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เมาสุรา'

ฝันว่าเมาสุรา ให้คุณจงระวัง จะทำการผิดพลาดได้และเกิดความเสียหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จักรเย็บผ้า โพธิ์ กินข้าวบนใบบัว ต่อสู้ เป็นแม่ยาย พวงมาลา ความร่าเริง ฟันหลุด จูบคนรัก กรงสัตว์ ซอ เครื่องบูชา ตุ้มหู ไหว้พระ ปีก ทรมานคนอื่น ลาภ โบดำผูกคอตนเอง เพื่อนตาย เดินเล่นในสวนสวย เลือดออกทางทวาร ถูกตัดศีรษะ แพทย์ คราส งูเลื้อย ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เห็นเหรียญสตางค์ ทำกับข้าว นิล เครื่องดักนก ตลับแป้งทาหน้า สิงโต ไก่ฟ้า จับปลา ฟ้อนรำ เชือกรัดคอ ยุง เสียสติ ตกต้นไม้ ขวดเหล้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เบี้ย บรรพบุรุษ น้ำพุ ตัวเองเจ็บป่วย ได้ยินเสียงปี่พาทย์ สูบบุหรี่ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เครื่องครัว ล่าสัตว์ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ค่ำคืน จักรยาน สมุด จรวดไฟ สำลี หมูกลายเป็นคน ฐานทัพทหาร ทำนบ ขนตาร่วง งูเหลือม ความรัก บุตร เรือโยง กาบินเข้ามาในบ้าน ขนมชั้นหลากสี กินเนื้อไก่ กลด แพรพรรณ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง จูบสัตว์เลี้ยง เสื่อขาด กระหายน้ำ วงกบ ขโมยอาหาร ดักนก ภรรยานอกใจ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมี ถ่ายอุจจาระ ต้นไม้ยืนต้นตาย เอามือตบต้นขาตัวเอง เล่นตะกร้อ ค้อน ย้ายบ้าน พูดกับกลุ่มชน นางพยาบาล ขันตักน้ำ ผิวพรรณ ถูกฝังทั้งเป็น ฟืน ขนมปัง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ น้ำมัน ช่างตัดผม เชี่ยนหมาก ถนน หน้าไม้ เก็บดอกบัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM