ทำนายฝัน 'เม่น'

ฝันเห็น ฝันว่า เม่น ฝันเห็นเม่น ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้คุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เม่น'

ฝันเห็นเม่น ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้คุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดาษสี ฟักทอง เครื่องร่อน ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ขี่ราชสีห์ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เปลหามคนเจ็บ ฉี่รดที่นอน สกปรก ภาวนา อาจารย์ ต่อ ศพ นกขมิ้น ขวานหัก กระดานดำว่างเปล่า เจ้าบ่าว คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ดับเทียน เดินทางไปทิศตะวันออก คนตายมาหา เทียนชัย ไปยังเมืองนรก ฮวงซุ้ย กินเกินขนาด เมายา กินดิน เดินทางไปมหาสมุทร เปิดผนึกซองจดหมาย ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฆ่าศัตรู ครกสาก หม้าย บัตรเชิญ ดับตะเกียง น้ำพริก โทษ อดทน เดินทางไกล เคารพ คำนับ หญิงแต่งชุดสีดำ ปีนเขา สูบบุหรี่ บ้านมีช่องโหว่ มะนาว เต่า ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน รักใครบางคนมากๆ นกพิราบ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ชุดว่ายน้ำ โจรปล้นบ้าน ถูกลูกปลุกให้ตื่น ลา ( สัตว์ ) คนป่วยอยู่บนรถ กินรีหรือกินนร นั่งมองน้ำตกกับคนรัก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ถูกตัดแขน เศรษฐี เป็ด ตนเองทำความผิด ประตูกำลังถูกไฟไหม ลูกเห็บ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ทอดสมอ ชายหนุ่ม บุพการี ตู้หนังสือ หัวหมู คนฆ่าสัตว์ เสาเรือน ขี่วัว เตาไฟ งู ป่าเขา พระเจ้า ค่ำมืด กระดาษทิชชู เข้ารับการผ่าตัด ใช้ผ้าคลุมหัว ฟัน กบ มีคนขอโทษ เวทีมวย ยกยอ ถูกตีหู ทะเลที่เงียบสงบ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ภิกษุณี ตราสัง หุ่นโชว์เสื้อ เมาสุรา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ธงชัย จมูกหาย ถือไต้ หรือ คบไฟ ผ่าท้อง เที่ยวซ่อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM