ทำนายฝัน 'เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด'

ฝันเห็น ฝันว่า เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ฝันว่าคุณเริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด คุณจะยากจน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด'

ฝันว่าคุณเริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด คุณจะยากจน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คำนับ เปลวไฟ เห็นผี งมของ ธงสามเหลี่ยม จอก เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ นางฟ้า ขี่ม้า กังวล ได้รับของที่ระลึกจากญาติ จันทร์ทรงกลด ขี่หมู ภรรยาตาย คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ผิวหนัง ใช้ผ้าโพกศีรษะ อาคันตุกะ ควันไฟ ผ้าสีขาว แบกหาม พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ทะเลาะกับแม่ยาย ข้อเท้าแพลง ไก่ชน ถ่านไฟ ครก ญาติ เมฆลอยนิ่ง ช่วยคน ได้กลิ่นธูป บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น น้ำลาย หนอนไต่ตามร่างกาย ทำบุญ กินปลาหมึก ล้างหวี เพื่อน วงกต งูเหลือม ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด พญานาค ของกำนัล นั่งเรือ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ทารก กำไลข้อเท้า ปล่อยออกจากคุก ส้มตำ ตกหน้าผา อรุณ ล้างหน้าตัวเอง กระบอก ขนลุก ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ตกลงไปในบ่อ ญาติกำลังจะตาย ฉัน ( กิน ) ลับ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ บ้า อ่างล้างหน้า วันเกิด เฒ่าหัวงู มองดูเหว หีบเปิดอยู่ ร้องเพลง ปรบมือ แบกหีบ สุนัข ไฮไฟว์ ( hi5 ) ข่าวดีจากลูก ธง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ขโมย ดื่มยาพิษ ฟันดาบ ไลน์ ( LINE ) เข้ารับการผ่าตัด ไก่แจ้ ศัสตราวุธ กระบือ วิชา นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ฝุ่นฟุ้งกระจาย เมาเหล้า ฉุด เฒ่าแก่ ทำกาแฟหก ของเล่น ปัสสาวะ ฆ่าเสือ เผาไม้กระดาน จน ปากกา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ถั่วลิสง โต๊ะเขียนหนังสือ ปีนข้ามกำแพง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM