ทำนายฝัน 'เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด'

ฝันเห็น ฝันว่า เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ฝันว่าคุณเริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด คุณจะยากจน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด'

ฝันว่าคุณเริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด คุณจะยากจน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินอาหาร ฟัก หูเจ็บ ไฮโล รักสามีตัวเอง ระเบิด ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ประตูที่ปิดตาย ไก่ออกไข่ อินทรี กระโปรง ไทร ปลาทองที่ตายแล้ว ไพ่ มีคนเกลียด ต้นกก เขื่อนแตก เด็ดพริกออกจากต้นพริก ขบวนแห่ศพ ฆ่าผีเสื้อ ได้เป็นเจ้าบ่าว นอนในเรือ สถานีขนส่ง ได้ยินเสียงดนตรีไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ขบวนแห่ ถูกหนูกัด ค่ำมืด ห้อง อ่างล้างหน้า ลิฟต์ ท่อน้ำ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ขนกา บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ให้ความกรุณา ตะกร้าไม้ ควันไฟ ตีงู เข่า กุ้งมังกร ดวงอาทิตย์ตก วัง เดินอยู่ในความมืด แสดงละคร ลากรถบรรทุก เชิงเทียน กระแต ช่อดอกไม้ กรงนก เตียง กล่าวคำอำลากับใครบางคน ทำตัวเองบาดเจ็บ ฝนตั้งเค้า เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทอดผ้าป่า ไฟไหม้ในท้องฟ้า กระโดด ข้อเท้าแพลง พระสังฆราช วงล้อกำลังหมุน ประกันตัว มีผู้นำม้ามาให้ ติดเกาะ บ้านคนอื่น กระดาษเปื้อนหมึก ดัดผม บวม ถูกสวมกุญแจมือ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง เหงื่อ ถัง มีหางงอก เป็นโจทก์ในศาล ช้าง จมูกขาด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ แกะเปลือกหอยรับประทาน จับเงิน ผนังบ้าน ร้องตะโกน แมลงวัน ซื้อเต่า เที่ยวซ่อง ทุบตีภรรยา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น จุดไฟ สุนัขหอน ฉีกกระดาษ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว นกอินทรี ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เลื่อย มะลิ เข็มเย็บผ้า ทอดทิ้งคนรัก จองจำ แสงบนท้องฟ้า ยาพิษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น