ทำนายฝัน 'เรียก'

ฝันเห็น ฝันว่า เรียก ฝันว่ามีคนมาเรียกหรือได้เรียกคนอื่น ทำนายว่าจะพบปัญหา เดือดร้อน เพราะมีผู้นำเรื่องไม่ดีมาให้เครียด ช่วงนี้ไม่มีโชค แต่มีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆ ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ และอุทิศส่วนกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เรียก'

ฝันว่ามีคนมาเรียกหรือได้เรียกคนอื่น ทำนายว่าจะพบปัญหา เดือดร้อน เพราะมีผู้นำเรื่องไม่ดีมาให้เครียด ช่วงนี้ไม่มีโชค แต่มีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆ ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ และอุทิศส่วนกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดือน ฝี จักรเย็บผ้า นกนางนวลโผบิน โครงกระดูกมนุษย์ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ไกด์ ไว้ทุกข์ พายุ เก็บผลมะม่วง วิ่งออกกำลังกาย ผ้าใบ รักใครบางคนมากๆ ไถนา ประกาศข่าวดี กินสายบัว กระป๋องนม เมาเหล้า กล้องยาสูบ ภาพวาด ถูกแทง บวช เป็นประจำเดือน โคมไฟหรือโคมตะเกียง บิดามารดา ถูกฆ่า ตำรวจ แชมพู ถูกเรียกตัวมาประชุม ขี่เสือ ตัวเลข ข้าวเปลือก กุมารเทพ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ฝีขึ้นตามร่างกาย เจ้าที่ ธุลี บูชา แสตมป์ ศพ เงินหาย บวชพระ กินนก ท้องเดิน ตกกองไฟ วิ่งหนีผู้ร้าย ผูกปมเชือก หลงทาง คนป่วยอยู่บนรถ ส้มตำ แผล บ้า พี่น้องทุบตีกัน ให้มีดแก่คนอื่น ปาก เหยียบขี้ ร้องรำทำเพลง ผู้หญิงพายเรือ ได้เข้าร่วมในสงคราม ระย้า เครื่องชั่ง จักรยาน กระทะ ไม้กางเขน ถูกกลั่นแกล้ง ขี่วัว ถัง ศีรษะล้าน เจ็บปวดตามร่างกาย หญิงทุบตีกัน ร้านค้า ขนมปัง ฝูงคนจำนวนมาก เทวดา ต่างหู เป็นคนผอมบาง ซื้อขาย ลูกประคำ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ได้พูดคุยกับเพื่อน กระต่ายน้อย ได้กลิ่นธูป ซองจดหมายสีแดง ญาติทำความผิด งานโกนจุก ปล่อยนก น้ำมัน คราส ฤกษ์ดี ทอดแห ไหล่เจ็บ ข้อเท้าแพลง ร้องไห้ ฆ่ากระต่าย น้อยหน่า ถ้วยชาม มีคนเกลียด ฮก ลก ซิ่ว เดินกะโผลกกะเผลก ขายตู้ ขายโต๊ะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM