ทำนายฝัน 'เรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เรือ ฝันว่าได้นั่งบนเรือและมุ่งสู่ทะเล มหาสุมทรที่กว้างใหญ่ ทำนาย ว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าก็เจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เรือ'

ฝันว่าได้นั่งบนเรือและมุ่งสู่ทะเล มหาสุมทรที่กว้างใหญ่ ทำนาย ว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าก็เจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฌาน ระย้า วาฬ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) บั้งไฟ จับลูกเสือ สุนัขหอน ตัดผมสั้น ทอดทิ้งภริยา จับกระต่าย ปีก ถอดเครื่องประดับ ทุ่งโล่ง คิ้วตัวเองดกดำ นอนบนฟูก หน้าไม้ นุ่งชุดขาว หมากัด ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ผจญภัย วงกต เชือก กวางดำ โต้เถียง ขี้เกียจ สบู่ กินเกินขนาด หัวล้าน หน้าอก นั่งบนแคร่หาม แขกขายโรตี ฤดูฝน เฮลิคอปเตอร์ ฝนตกปอยๆ ตะกวด ดมกลิ่นดอกไม้ รั้ว ไฟไหม้ปราสาท ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว สาก งวงช้างรัดตัว แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป น้ำพริก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ความลับ ค้นหา ขื่อคา ถากไม้ ฝาหม้อตกลงพื้น ยกโทษ ทะเลทราย ปัสสาวะรดที่นอน พ่อหม้าย กล่าวคำอำลากับใครบางคน นกกางเขน เครื่องร่อน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ล้างเท้าตัวเอง ถูกฝังทั้งเป็น สร้าง ช้องผม ผนังบ้าน ม้านั่ง เศษอาหาร สวมแหวน ญาติกำลังจะตาย ผัก ขวด ตลาด โรคเรื้อน เงิน นํ้าพุที่พุ่งสูง แบกหาม นอกใจแฟน ถ่ายรูป เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป เห็นปีศาจกินคน ภรรยาเปลือยกาย ปลาเงินปลาทอง ระบำ แก้ผ้า กระดาษเช็ดมือ ประดิษฐ์ บวชภิกสุนี เป็นใบ้ ฆ่าโค พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ทำอะไรแปลกๆ แก้บน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เก็บเงินได้ ที่ฝังศพ ชามแตก ตัวเองเป็นชู้ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย กรงสัตว์ สละราชสมบัติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM