ทำนายฝัน 'เรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เรือ ฝันว่าได้นั่งบนเรือและมุ่งสู่ทะเล มหาสุมทรที่กว้างใหญ่ ทำนาย ว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าก็เจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เรือ'

ฝันว่าได้นั่งบนเรือและมุ่งสู่ทะเล มหาสุมทรที่กว้างใหญ่ ทำนาย ว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าก็เจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สกปรก ย่าง กินเนื้อมนุษย์ ลิ้นแข็ง มะลิ ปีศาจ ปลาทองที่ตายแล้ว กินถั่วต้ม รังดุม ความดีความชอบ หญิง แร้งเกาะหลังคาบ้าน กะปิ ครกสาก ทะเลที่เงียบสงบ ตีงู ตีเหล็ก กอดภรรยา ชี ยกของหนัก กรวยจราจร หวีหัก แมลง ตู้หนังสือ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กระโดดจากหน้าต่าง สาดน้ำ เสาเรือน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง บิลเลียด ทารกดูดนมคุณ หมอก เกาะ เด็กกำลังดูดนม ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ออร์แกน ขาเป๋ นอนอยู่บนแผ่นดิน พายเรือตามลำพัง แก้ผ้า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง พระพุทธรูป ทำนาไม่ได้ผลดี ขนมชั้น บอลลูน รักภรรยาตัวเอง เจดีย์ จับปิ้ง หมา ฐานพระพุทธรูป ฆ่าเต่า รถเข็นศพ ดาว ประกาศข่าวการตาย สุนัขคาบหม้อ ที่ฝังศพ นางกวัก ผู้ชายผมยาว มีเขาบนหัว ไต่ลวด จับลูกเสือ สติ ทำขวดแตก ฟุตบอล มาลัยดอกไม้ คุก ตะราง ตัดผม คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ลักขโมย ศิลปิน หมูกลายเป็นคน ชาวประมง ของโบราณ ขนคิ้ว ตบแต่ง กำแพงโบราณ ฮัจญ์ ถลกหนังสัตว์ ฉิ่ง โซ่ตรวน หมู ทูต ตกต้นไม้ ดื่มสุรา กาน้ำร้อน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ วัด เด็กทารก กินข้าวบนใบบัว แปรงฟัน เครื่องจักรไม่ทำงาน ร่มหัก สารภาพต่อหน้าเพื่อน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เพื่อนตาย ศีล แจวเรือ ประตูกำลังถูกไฟไหม นกแร้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น