ทำนายฝัน 'เรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เรือ ฝันว่าได้นั่งบนเรือและมุ่งสู่ทะเล มหาสุมทรที่กว้างใหญ่ ทำนาย ว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าก็เจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เรือ'

ฝันว่าได้นั่งบนเรือและมุ่งสู่ทะเล มหาสุมทรที่กว้างใหญ่ ทำนาย ว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าก็เจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เข้าไปในโรงพยาบาล สัปทน ฆ่าศัตรู นั่งบนเตียง ขี้เถ้า ถังน้ำ ฤดูหนาว สมอเรือ แส้ กระจอก แมวข่วน เรือล่ม เจ้านาย บุคคล จับสุกร เลี้ยงกุมารทอง ปลอกหมอน หักธนู คางคก เมฆหมอก บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เรือจอด ผนัง งูใหญ่ ลาวาภูเขาไฟ ฮอกกี้ คนแก่ พูดคุยกับโจร กางร่ม ถอนฟัน ร่มกางอยู่ พู่กัน อ่างล้างหน้า ชกคนที่จมูก น้ำเหลือง เลือดไหล คนกำลังจะตาย นั่งรถหรู ถล่ม ผึ้งทำรังในบ้านของเรา บ่อน้ำใหญ่ ยันต์ อุ้มลูกสุนัข ตลับแป้งทาหน้า ถ่านไฟ ขุดดิน นาเกลือ หิ่งห้อย ปั่นด้าย องค์กฐิน เห็นประตูเมือง ผ้าขาว ชามแตก ภรรยามีลูก หน้าต่างพัง เขี้ยวสัตว์ สร้อย ปลิงดูดเลือด ถูกกักตัว ต่อ ซ้อมรบ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ทอดทิ้งครอบครัว คนกำลังถ่ายรูป เสี่ยงเซียมซี เดินเป็นวงกลม บันไดเลื่อน กองทัพ หนี้สิน กระต่ายหลายตัววิ่ง ซองบุหรี่ ทุ่งโล่ง กลืนดวงอาทิตย์ เพื่อนตาย เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ฉุด เงินปากผี มหาสมุทรมีพายุ ไอ มะพร้าว เป่าขลุ่ย ทำนาเกี่ยวข้าว แหวนทอง กรน ถูกสุนัขเห่า ช้อนเงิน งาช้างวางคู่กัน ฟันล่างหัก ประตูบ้านคนอื่น ผักที่ยังคงปลูกในดิน ฝังศพคนที่รู้จัก ได้สวมแว่นตาดำ รับประทานอาหาร ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ไฟไหม้ป่า ล้างเท้าตัวเอง ขนตา ไม้กวาด ปวดท้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM