ทำนายฝัน 'เรือโยง'

ฝันเห็น ฝันว่า เรือโยง ฝันเห็นเรือโยง หรือฝันว่าได้นั่งเรือโยง หรือเรือของผู้ฝันมีเรือลำอื่นมาโยงไป ทำนายว่า จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์จุนเจือ เป็นอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เรือโยง'

ฝันเห็นเรือโยง หรือฝันว่าได้นั่งเรือโยง หรือเรือของผู้ฝันมีเรือลำอื่นมาโยงไป ทำนายว่า จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์จุนเจือ เป็นอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ้ำมืด กลืนเมฆ ความมั่งคั่ง พระสงฆ์ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เล่นตะกร้อ ญาณ องค์พระ ตุ๊กแก ผิวพรรณ หุ่นโชว์เสื้อ ถูกทรมาน ทิวเขา คลื่นน้ำ เป็นแม่ยาย ดื่มสุรา ถ่อเรือ ขี่ควาย อาจารย์ ปล่อยสัตว์ นกแขกเต้า เห็นรองเท้าเก่า สนามหญ้า ไม้กางเขน ชนะ หิมะตกถูกตัว ตู้เซฟ แคร่หาม เฮลิคอปเตอร์ ฝี ทะเลสาบ ถูกกักตัว ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เพชรนิลจินดา เพื่อนที่ตายไปแล้ว กีฬา ลูกปัด อยู่ในอาการผิดหวัง ทำนาเกี่ยวข้าว ฮา ธนบัตร องค์กฐิน โต๊ะ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เกวียน โสมสวลี จับผีเสื้อ ไฟ นายกรัฐมนตรี ตกใจจนสะดุ้ง ประตูกำลังถูกไฟไหม กระจกหลากสี ผึ้งบินรอบรังของมัน ผ้าสีดำ ฟาก ต่อสู้กับปีศาจ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เด็กทารก เห็นคนเปิดประตู ปลาฉลาม อาบน้ำในอ่าง ลังไม้ ชนกระบือ ผดุงครรภ์ แกะสลักรูปปั้น มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ตกกระ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ใช้ยาเสพติด เดินทาง อุจจาระ เก้าอี้ กังหัน หวีเสนียด หิมะตกในฤดูร้อน นั่งเล่น ดื่มน้ำหวาน ม่านกั้นกำบังสายตา กระบอก โคเข้าบ้าน เดินเล่นบนหาดทราย โทรศัพท์มือถือหาย ทูตชาวต่างชาติ การตายของเพื่อน ขโมยอาหาร ม้าสีดำ เปลหามคนเจ็บ ดราฟต์ ขัง เด็กผู้ชายสู้กัน ขวานหัก เส้นด้าย โอลิมปิก ตักน้ำ ฆ่าวัว คราส นํ้าวน ป่วยลงท้อง กล่าวหา คนตายมาหา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM