ทำนายฝัน 'เลิกกับแฟน'

ฝันเห็น ฝันว่า เลิกกับแฟน ฝันว่าเลิกกับแฟน คุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลิกกับแฟน'

ฝันว่าเลิกกับแฟน คุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เผาศพ กัดลิ้นตัวเองขาด ทำตัวเองบาดเจ็บ เมาเหล้า ดนตรี งานศพ ทำน้ำหก ปล้น ส้วม จมูกหาย ฤดูฝน ฮิปโปโปเตมัส คลอดลูก สีฟ้า ต้นไม้แห้ง เดินทางไกล ทัพพี พนัน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน กินไก่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เนกไท คอบิด แชมพู ได้รับของมีค่า งูจงอาง ค้อน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ฝนหยุดตก ถูกตี นาเกลือ ปรบมือ ถูกคู่รักกักตัว แสงสว่าง หัวเราะ หีบสมบัติ พระเจ้า เด็กพิการ นอนบนฟูก ป่วยลงท้อง ฤกษ์ไม่ดี จาน พายุ ภูเขาไฟ ม้าสีขาว ปฏิกูล ถอยหลัง กระแสน้ำ กะเหรี่ยง ฉีกจดหมายรัก ตกต้นไม้ ผูกปมเชือก นั่งนับลูกประคำ ยอดโดม หน้าต่างพัง เขียนหนังสือ ปลอบโยน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ มีดบาด หมาหอน หมัดกัด ไถ่ถอน ไหว้พระ หิมพานต์ (ป่า) นั่งบนแคร่หาม ลายแทง กองไฟ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น กระโดดจากหน้าต่าง ภิกษุ ทะเลาะกับแม่ยาย หน้าอก ขวานหัก ตกน้ำร้อน โจรสลัด ลักขโมย ขิม ผ้าม่าน ทำนาเกี่ยวข้าว บ้านร้าง ของลับ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด จรเข้ กรง กระท่อมในป่า อยากตาย ทหารยิงปืนใหญ่ แพทย์ พ่อหม้าย ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ผ้าโพกหัว สีดำ วิดน้ำ หัวไก่ ขี่คอคน คราส ถางหญ้า ตู้ ทำนบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM