ทำนายฝัน 'เลี้ยง'

ฝันเห็น ฝันว่า เลี้ยง ฝันว่าอุ้มและเลี้ยงลูกเล็ก ๆ จะมีเงิน ฝันว่าเลี้ยงสัตว์ กิจการต่าง ๆ จะเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลี้ยง'

ฝันว่าอุ้มและเลี้ยงลูกเล็ก ๆ จะมีเงิน ฝันว่าเลี้ยงสัตว์ กิจการต่าง ๆ จะเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ติดคุก ดาวอับแสง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ม้าเตะ ทั่ง ยันต์ ธุลี ของเน่าเสีย ฝน ซื้อของโบราณ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ยากจน ปอกเปลือกผลไม้ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ชกคนที่จมูก ถั่ว ร้องเพลง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป พระอาทิตย์ หญิงแต่งชุดสีขาว เพื่อนอยู่ห่างไกล ระเบิด ไอศกรีม เจ้านาย นกกางเขน จอบหรือเสียม นั่งรถหรู ตัวเองมีปีก เดินอยู่ในสุสาน เมาสุรา เมฆหมอก โอเอซิส เกลียดคนต่างชาติ หัวนก เมฆกลางแดด ทำขวัญ คอมพิวเตอร์ บุตร เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ หย่า ปล้น ช้างไล่กวด ฝาแฝด พานเงิน ทำนาได้ผลผลิตดี ปราสาทเล็กๆ รดน้ำต้นไม้ กงเต๊ก สิริภาจุกาภรณ์ กินผลไม้ ปฏิเสธการดื่มเหล้า นํ้าพุขนาดใหญ่ ชฎา น้ำตา วิชา คนตกน้ำกำลังจะจม ข้อเท้าแพลง พระโพธิสัตว์ บานไม่รู้โรย ตราสัง แข่งม้า กรวยกรอกน้ำ ถุงใส่เงิน ถ่านไฟ จุฬามณี แจวเรือ รั้ว สายสนตะพาย เศรษฐี เสื้อครุย คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ กินขนม ศาล ดราฟต์ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ตกน้ำ เกณฑ์ทหาร ภูเขาไปกำลังระเบิด เลิกมุ้งขึ้น กระทง ตื่นขึ้นมาเอง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน อุ้มลูกหมา เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย หมอก มุ้งหมอน ซองจดหมายสีชมพู โครงกระดูกสัตว์ ถูกกักตัว สิริวัณณวรีนารีรัตน์ รักภรรยาตัวเอง เชิงเทียน งานแต่งงาน ตัดหนวดตัวเอง กระสือ นกต่อสู้กัน นอนกับนางงาม ซีเมนต์ สิงโต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM