ทำนายฝัน 'เลี้ยงกุมารทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า เลี้ยงกุมารทอง จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือจากความเสน่หา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลี้ยงกุมารทอง'

จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือจากความเสน่หา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บริโภคเนื่อสุกร ถูกคู่รักกักตัว ตลาด เด็ดพริกออกจากต้นพริก สตรี แตกร้าว คนมีดวงตาสีดำ บ้านตัวเองสวยงาม แบกหีบ แก้ผ้า การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น น้ำตา กินน้ำผึ้ง ยิ้ม วิทยุ กรอบรูป ตัวเองมีปีก หูเจ็บ สูบ ดม อยู่ในอาการผิดหวัง ยักษ์ กะปิ ชาวประมง เกณฑ์ทหาร งาช้างวางคู่กัน พูดกับกลุ่มชน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ปลาฉลาม พระเจ้า เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ไพ่ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ฆ่าหมัด ถูกตัดใบหู ขนมชั้นหลากสี นำอุจจาระกลับบ้าน เสื้อครุย หมี ศาล กระถาง น้ำท่วม กำแพงเมืองจีน ลูกเห็บตก ฆ่ากระต่าย ถือไต้ หรือ คบไฟ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ไข่ไก่ ธงบนบ้าน ประหารคนรัก ญาติเสียชีวิต การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ฟันหลุด ขนกา มีเขาบนหัว เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ สีฟ้า ม้าเตะ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) มีปากเสียงภายในครอบครัว ขนตา ชัยชนะ กินผลไม้แฝด ภูเขา ข้าวเปลือก กระซิบ โกนผม เงี่ยง เดินอยู่ในป่า ลมหายใจมีกลิ่นหอม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น อักษรย่อ ถุงเงิน ถุงทอง ค่ำมืด ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ คนกำลังเปลื้องผ้า ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง รถพยาบาล ขี้ กำลังจะไปตาย เปลือก ทุ่งโล่ง นุ่งผ้าสีม่วง กัดคน จน สติ ใส่บาตร มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ทหารเข้าบ้าน ร้านค้า ล่าสัตว์ ผู้หญิงถือมีด กองกระดูก กระดิ่ง น้ำพริก หมาคาบหม้อ ทำกับข้าว ลอยกระทง เกลียดคนอื่น เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM