ทำนายฝัน 'เลือกตั้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือกตั้ง เมื่อได้พบปะคนจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจ ให้ระวังเรื่องสุขภาพ และอาการเจ็บป่วย คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรัก กับ คนที่มีเจ้าของแล้ว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลือกตั้ง'

เมื่อได้พบปะคนจำนวนมาก มักจะเจอเหตุการณ์ หรือ คำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจ ให้ระวังเรื่องสุขภาพ และอาการเจ็บป่วย คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรัก กับ คนที่มีเจ้าของแล้ว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หุ่นโชว์เสื้อ โอ่ง กระท่อมในป่า ปลวก ยกของ พระพรหม นกแร้ง กุ้งยักษ์ เดินไปบนเนินเขา บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ชักลาก ร่วมงานทอดกฐิน ของที่ระลึก เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ช่างตัดผม นอนในมุ้ง กอไผ่ ได้เป็นเจ้าสาว ตะปู อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กินเนื้อไก่ ราหู อ้อย กระจกหลากสี แมวสีสวาท สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถูกพายุพัดพาไปไกล ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ถูกสัตว์กัด กินโรตี ฮัจญ์ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ตรอกซอกซอย แกะเปลือกหอยรับประทาน คบคนพาล ผลักประตู ดื่มน้ำมะพร้าว กล่องดนตรี ฆ่าตัวตาย ยื้อแย่ง คัมภีร์ หาบขี้กลับบ้าน ตกใจ ได้พูดคุยกับเพื่อน หีบปิดอยู่ สวรรค์ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เงาตัวเองในกระจก ฤกษ์ไม่ดี วิ่ง ทอดสมอ มะนาว ข้าวเปลือก เบ็ดตกปลา นุ่งผ้าสีชมพู ญาติกำลังจะตาย ได้ตีกลอง ลูกปัด บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ได้รับเงินบริจาค พระวรราชาทินัดดามาตุ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ไถนา กระโดด แร้งกินซากศพ ตกน้ำร้อน กินกล้วย พระวิหาร สวมรองเท้าใหม่ ตัวเองบ้า ตกบ่อลึก โกนขนหน้าแข้ง ของโบราณ เชือก งมปู เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ผ้าเช็ดหน้า แก้บน สวมเสื้อสีเหลือง คนตายในบ้าน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ถูกด่าทอ นอนกลางวัน ปอกเปลือกไข่ มหาสมุทร รังไก่ จรเข้ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ห่วงเหล็ก เงินปากผี สะพายย่าม ตะเกียง เล่นน้ำฝน กระเป๋าเดินทาง จับปิ้ง ของเล่น อดอยาก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ผ้าห่ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM