ทำนายฝัน 'เลือกผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือกผัก ฝันว่าเลือกผัก ความวิตกกังวลเรื่องเงินๆ ทองๆ จะหายไปเพราะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลือกผัก'

ฝันว่าเลือกผัก ความวิตกกังวลเรื่องเงินๆ ทองๆ จะหายไปเพราะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ต้องโทษ เข็มเย็บผ้า กกลูก ฝนครึ้ม ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ต้นไม้เขียวชอุ่ม จับสายสิญจน์ เรือ แมงป่อง ผู้ถือศีล ใช้ยาเสพติด เขี้ยวสัตว์ ขิม คนในบ้านทุบตีกัน กินผัก ล่องแพ โสมสวลี ได้สวมแว่นตาดำ รังไก่ ตกหลังม้า กระจก ผ่าท้อง สกปรก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ฆ่าวัว โฆษก นกร้อง บวชพระ ได้เงิน น้ำค้าง กิ้งก่า แผ่นดินแยกออกจากกัน หายใจอึดอัด เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ขี่ราชสีห์ ย้อมผม รถศพ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง พิมเสน เหาะดั้นเมฆ มีคนนำเงินมาให้ ลิง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) จมูกหาย ลูกเห็บ ทะเบียนบ้าน คนกำลังจะตาย ของกำนัล ธูปเทียน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กัดลิ้น ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น อาหารบูดเน่า ขาหัก เจ้าเมือง ชะนี กินคอลลาเจน ตู้เซฟ ติดคุก กะโหลก กินโดนัท ค่ำมืด อักษรย่อ ลากสัตว์ ลักขโมย งวงช้างรัดตัว พวงมาลัย กระจกแตก ฟันบนหัก อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน หิมะตกในฤดูร้อน ของลับ ธารน้ำตก สวมรองเท้าใหม่ ถือกรรไกร จุดไฟแล้วดับ ทำนาเกี่ยวข้าว ฉี่รดที่นอน โต๊ะรับประทานอาหาร คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ทิชชู ไต่เขา ตัวเองเป็นนักโทษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ผู้ชายตบผู้หญิง ปล่อยนกกระเรียน ภรรยามีลูก นกกำลังจิกกัน แดด คูคลอง มีขาเดียว งานบวชเณร จอก บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เดินบนฟ้า ตกปลากับญาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM