ทำนายฝัน 'เลือกผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือกผัก ฝันว่าเลือกผัก ความวิตกกังวลเรื่องเงินๆ ทองๆ จะหายไปเพราะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลือกผัก'

ฝันว่าเลือกผัก ความวิตกกังวลเรื่องเงินๆ ทองๆ จะหายไปเพราะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หุ่นยนต์ ดวงจันทร์ น้อยหน่า มีปากเสียงภายในครอบครัว ดื่มน้ำหวาน ยุง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เผาขยะ รักกับนักบินหญิง แมลงปอ กระหายน้ำ ขนตา มีคนขอโทษ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เดินละเมอ ทับทิม ถูกประณาม ล้างหน้าตัวเอง เอทีเอ็ม โจรสลัด ตกเลือด ไข่เป็ด ฆ้อง จักรเย็บผ้า บิลเลียด ข้อมือหัก ค้างคาว กล่าวคำอำลากับใครบางคน เคี้ยวดิน กระเป๋าเงิน กินโทสต์ กระเป๋า ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถลกหนังสัตว์ หัวนก ฟักทอง หมัดกัด แผนผัง กำแพงโบราณ ช่างเงินทอง ฆ่าหมัด กระดาษเปื้อนหมึก จมูกหาย ถูกตีหู อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เพื่อนที่ตายไปแล้ว บานไม่รู้โรย พรวนดิน ส้มตำ ของเน่าเสีย ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ คนขี้โม้ นั่งเล่น เลือดออกทางช่องคลอด ประกาศข่าวการเกิด ข่าวดีจากลูก ขนคิ้ว ขวานหัก เอามือตบต้นขาตัวเอง รองเท้า หญิงแต่งชุดสีเขียว ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ สงคราม ถุงเท้า กระดิ่ง ปริญญาบัตร ตั้งครรภ์ พระพุทธรูป ตู้นิรภัย น้ำมัน เห็นประตูเมือง มีดหาย ขุดดิน กระเทย ฟันล่างหัก ตำรา จมูกขาด ห่าน ถาดอาหาร กระซิบ ผ้าสีขาว พลอยหลากสีสัน ถีบจักรยาน กระบอก กล้วยไม้ บัตรเชิญ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เพื่อนตาย เกลียดคนอื่น พญาอินทรี เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มนต์ เวียนเทียน เพื่อนอยู่ห่างไกล ได้ยินสุนัขเห่า ร้านค้า นกกระเรียน ดักนก อ่างน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM