ทำนายฝัน 'เลือดออกทางทวาร'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือดออกทางทวาร จะมีผู้มาขอความช่วยเหลือ เมื่อได้ช่วยเหลือไปแล้วอาจจะ ได้รับโชคดีเป็นการตอบแทน หรือได้ของขวัญเป็นการตอบแทน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เลือดออกทางทวาร'

จะมีผู้มาขอความช่วยเหลือ เมื่อได้ช่วยเหลือไปแล้วอาจจะ ได้รับโชคดีเป็นการตอบแทน หรือได้ของขวัญเป็นการตอบแทน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทาขมิ้น อีเมล ( Email ) กินถั่วต้ม ราวตากผ้า ส่องกระจก ได้ใบสั่งจากตำรวจ แต่งงานก่อนกำหนด จรเข้ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ปลาหมึก บิน (สูงขึ้น) ได้ยินเสียงกบ กล้วย ร้องรำทำเพลง แมงป่อง ถอนผมหงอก มุ้งหมอน ใบไม้ ภูเขาไปกำลังระเบิด เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ไข่เป็ด กีตาร์ ภาพยนตร์ ประกาศข่าวการเกิด เจ้าบ่าว ความลับ เคารพ คำนับ กางเกง เฉาก๊วย แหวนหาย กุ้งทะเล ไลน์ ( LINE ) ขิม กีฬา โยคี มีดตกน้ำ แสงบนท้องฟ้า ขวานหัก โดนแทง ผักที่ยังคงปลูกในดิน แล่นเรือผ่านเกาะ มิตรสหาย มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ กงเต๊ก อุ้มเด็กทารก สวมเสื้อสีเขียว ป่าเขา ผึ้ง เหยี่ยว เก็บผลมะม่วง ทำแว่นตาแตก ดวงแก้ว ไม้กวาด กระดิ่ง เฆี่ยนตีผู้อื่น ทะเบียนบ้าน เฮลิคอปเตอร์ หมัดกัด อรุณ บานไม่รู้โรย ดับกองไฟ จับขโมย ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ รังผึ้ง ปลิงหลายตัว จุฬามณี ภรรยาตาย แสงนีออน ปลูกพริก ฝี จูบสัตว์เลี้ยง สิงโต อ้อย ว่ายน้ำ นักบิน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทีปังกรรัศมีโชติ ดวงอาทิตย์ดับ ล้างหวี โกนหนวด เตาไฟ ตัดนิ้วมือตัวเอง เสือตาย ตกกล้า ขนมชั้น ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ส้มตำ วงกบ ไฟนรก นำตาข่ายไปดักสัตว์ จันทรคราส ข่าวลือ ภรรยาสวมเสื้อแพร ขนมจีน บ่อน้ำใหญ่ อนุสาวรีย์ เป่าขลุ่ย ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา บาดเจ็บ เห็นตัวเองในกระจก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น