ทำนายฝัน 'เลือดออกเต็มตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือดออกเต็มตัว จะมีผู้นำของกินมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลือดออกเต็มตัว'

จะมีผู้นำของกินมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทาก ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ดึงเชือก ซื้อผ้าขาว เท้าเจ็บ ได้ตีกลอง ถูกน้ำร้อนลวก ถูกคนเตะ กาน้ำร้อน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ลำน้ำ ผดุงครรภ์ เรือจอด ทอดทิ้งภริยา กระจกแตก กัดลิ้น เงาะป่า แมลงปีกแข็ง ตกทุกข์ได้ยาก งานมงคล ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ได้ยินเสียงระฆัง ขโมยทรัพย์สมบัติ ชี ตะกร้าพลาสติก เน็ตไอดอล งูใหญ่ งานบวชเณร มีด ม้าเตะ แผ่นดิน ตีเหล็ก ศพ ข่าวดี เครื่องลายคราม ต้นไม้แห้ง ถูกฉ้อโกง ข่าวร้าย กระดาษสี คดีฟ้องร้องกัน บดเมล็ดกาแฟ กินผลไม้แฝด สร้อยข้อมือ อาบน้ำในทะเล ดวงอาทิตย์ทรงกลด ช้องผม ฝันเห็นนํ้าวน ลำคานเสียงฉาบ ลาวาภูเขาไฟ ข่าวดีจากลูก ก่อกองทราย ถวายของแด่พระสงฆ์ พริก เข่า ตัวเองตายไปแล้ว ล้างภาชนะเครื่องใช้ เกิดความรู้สึกผิด ตกปลากับญาติ ป้อมปราการ กินสายบัว ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เครื่องศาสตราวุธ อุ้มเด็กทารก จับกระต่าย นั่งอยู่ในกองขี้ ของเน่าเสีย ตัดเล็บ ตั๊กแตน เมฆลอยนิ่ง เสื่อขาด ถลกหนัง พระบรมรูป ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ตกลงไปในบ่อ เขื่อนแตก ยื้อแย่ง กกกอด กลด นั่งนับลูกประคำ พวงมาลัย ถูกมัดด้วยเชือก ตะเกียง ควาย จราจรที่สับสนวุ่นวาย รัฐประหาร เดินทางไปมหาสมุทร ตกกล้า ตกกระ ผมร่วง คนกำลังถ่ายรูป ถูกแทง งม ข่าวลือ ยิงนก อาบน้ำในอ่าง ม้าสีขาว แสงนีออน วอ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ศีล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM