ทำนายฝัน 'เลือดออกเต็มตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือดออกเต็มตัว จะมีผู้นำของกินมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลือดออกเต็มตัว'

จะมีผู้นำของกินมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แป้ง หญิงทุบตีกัน หักธนู คนแต่งชุดสีดำล้วน จักจั่น ดินสอ กระต่ายวิ่ง พังประตู กล้วยไม้ เรือแล่น กลอง ชฎา ทะเลาะกับเพื่อน รถไฟ ซองจดหมายสีแดง เห็นประตูปิด คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กางเขน ขี่คอคน ได้ลาภ คู คลอง เห็นคนเปิดประตู ฟุตบอล ทอดแห น้อยหน่า แสง ทุ่งโล่ง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ นั่งจับเจ่า กำแพงเมืองจีน ช้องผม ไหว้เจ้า พระจันทร์เดือนหงาย ศรีนครินทราบรมราชชนนี นกยูง ขนมชั้นหลากสี วาฬ เครื่องลายคราม กษัตริย์เสด็จมาหา ถั่วงอก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย กาบินเข้ามาในบ้าน จูบสัตว์เลี้ยง ไฟไหม้ป่า พร้า ไปยังเมืองนรก ฝี เน็ตไอดอล เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เจ็บปวดตามร่างกาย กล้วย หัวเราะ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ขาด้วน หิ้วกระเป๋า กระจกแตก ขุดหาทรัพย์สมบัติ ว่าว ขี่วัว แล้ว ตกวัว เห็นบ่อร้าง สัปทน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ทะเลสาบ ตะโพน เจ้าที่ ถูกขัง เงิน อุ้มเด็กทารก นกนางแอ่น ล้างภาชนะเครื่องใช้ ถูกสวมกุญแจมือ หีบศพ รถศพ รักภรรยาตัวเอง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ คุก ตะราง ถูกประณาม ตู้หนังสือ หน้าต่าง ดวงตรา ปล่องเมรุ ธงชัย ขี่ช้าง ปากเหม็น งมปู คำนับ ปาก งมของในแม่น้ำ กินกระต่าย ดื่ม กำไลข้อมือ ฝน เดินเป็นวงกลม ชลธาร ช้อน ขโมย ไพ่ ปลาฉลาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM