ทำนายฝัน 'เลือดไหล'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือดไหล ฝันเห็นเลือดไหลออกจากจมูกตัวเอง จะถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม ฝันเห็นเลือดไหลออกจากร่างกายตัวเองมาก จะตกหลุมพลางที่คนอื่นล่อหลอกไว้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลือดไหล'

ฝันเห็นเลือดไหลออกจากจมูกตัวเอง จะถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม ฝันเห็นเลือดไหลออกจากร่างกายตัวเองมาก จะตกหลุมพลางที่คนอื่นล่อหลอกไว้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ถอนผมหงอก โคกินหญ้า ต้นไม้ยืนต้นตาย กล่าวคำอำลาญาติ น้ำเต้า เดินเรือ น้ำตก เล่น pubg ไหว้เจ้า กินน้ำผึ้ง กริช แตงโม หมี เลือดออกทางทวาร กรอบรูป จับเงิน เสื้อผ้า ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ธนาคาร กิ้งกือ ตู้เหล็กใส่เอกสาร หมูกลายเป็นคน ระฆัง ช่างเหล็ก ตรอมใจ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง นกแร้ง เจ็บฝ่าเท้า กระดาษเปื้อนหมึก จับกระต่าย ศพถูกมัดตราสัง เวียนเทียน จาน ตะกร้าหวาย แหวนแต่งงาน ภูเขา ป่าเขา งูเผือก ผีตายโหง นิล เต้านม ผลักของหนัก นกกำลังจิกกัน ท่อน้ำ ผึ้งมากมาย ลูกๆ ทำความผิด ซองจดหมายสีขาว นกนางนวลโผบิน สูบ ถลกหนังสัตว์ แบกหีบ ชงชาถวายเจ้าที่ ความรัก ภิกษุ ภาพ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ขโมย ซี่โครงหัก ฤาษี มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เกาทัณฑ์ ตัวเองเป็นชู้ พระสถูป เจ้าที่ ถนน ตุ้มหู บวช ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ฝาหม้อ ท่องเที่ยวในสวน บวชภิกสุนี กองทัพ นํ้าวน ร่มกางอยู่ ทำนาเกี่ยวข้าว มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ไส้เดือน เกา ฟ้าร้อง สัปเหร่อ สุกร คอกหมู แล่นเรือผ่านเกาะ แมงป่อง คนมุงซื้อขาย ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เมาเหล้า จับหนอน ไฟฟ้า ตัดหัว นอนบนที่นอน นรก กรวยกรอกน้ำมัน พระอาทิตย์ อาวุธ กล่องดนตรี กะเหรี่ยงคอยาว เดินเข้าออกประตูกว้างๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM