ทำนายฝัน 'เลือดไหล'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือดไหล ฝันเห็นเลือดไหลออกจากจมูกตัวเอง จะถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม ฝันเห็นเลือดไหลออกจากร่างกายตัวเองมาก จะตกหลุมพลางที่คนอื่นล่อหลอกไว้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลือดไหล'

ฝันเห็นเลือดไหลออกจากจมูกตัวเอง จะถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม ฝันเห็นเลือดไหลออกจากร่างกายตัวเองมาก จะตกหลุมพลางที่คนอื่นล่อหลอกไว้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินลูกอม พระจันทร์เดือนหงาย อ่างน้ำ ลำคลอง ฝนตกปอยๆ คดข้าวเย็นกิน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ขโมยเงิน หวีงา ใช้กระเทียมทำอาหาร หูแหว่ง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กัลปพฤกษ์ พริก แมลงวัน ตกใจ ยุ้งข้าว ตีเหล็ก นาก ยกยอ มีคนเกลียด ฆาตกร พรวน ล้างบ้าน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ยมทูต กรน ธูปเทียน หน้าต่างพัง ศีรษะ ดมกลิ่นดอกไม้ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด อุ้มลูกหมา นั่งมองน้ำตกกับคนรัก น้ำตก ฟ้าแลบ สุรา มีดบาด ขบวนแห่ศพ รถศพ น้ำมัน เสียสติ งมปู นกขมิ้น ประดิษฐ์ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ เกลือ เล่น pubg จับปลาตะเพียน ถือลูกแก้ว โดด โบดำผูกเสาบ้าน ด่า ปั่นด้าย หนี้สิน ความมั่งคั่ง ล็อกประตู คนขาพิการ เครื่องแบบตำรวจ น้ำฝน เดินเรือ เส้นด้าย ขี่หมู ทำอะไรแปลกๆ ป่วยลงท้อง ธรรมจักร นํ้าพุขนาดใหญ่ เดินทางในป่ารก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ กุ้ง ซื้อของโบราณ อ่างล้างหน้า ปากกา แบกหีบ ยิงนก สัมผัสกรวดทราย คบไฟ ความรังเกียจ กินอุจจาระ ฉิ่งฉาบ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ตะขาบ มองนํ้าตกกับคนรัก เคี้ยวดิน สวมเสื้อสีขาว ฝังทั้งเป็น กา ขี่ช้าง กองทัพ ถ่ายรูป เท้าขาด นุ่งผ้าสีชมพู เจ็บป่วย ขี่เสือ เครื่องแบบทหาร ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ใยแมงมุม ท้องเดิน สูบ หญิง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM