ทำนายฝัน 'เลื่อยไม้กระดาน'

ฝันเห็น ฝันว่า เลื่อยไม้กระดาน ฝันว่าเลื่อยไม้กระดาน จะมีคนในครอบครัวเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เลื่อยไม้กระดาน'

ฝันว่าเลื่อยไม้กระดาน จะมีคนในครอบครัวเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โลงศพ ตกเหว หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เณรหน้าไฟ นอนบนฟูก เศรษฐี แทงตัวเอง กัดลิ้นตัวเองขาด กินข้าว หนอน ลอยคอ ขี่โคอศุภราช เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ขวัญ นั่งราชรถ โรคร้าย ราชสีห์ ทารกแรกเกิด เน็ตไอดอล ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ขนมเข่ง พานเงิน ตัวเลข ฟ้าผ่า ปล่องไฟ ฟองน้ำ มีผู้นำม้ามาให้ ฝุ่นฟุ้งกระจาย กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เลื่อย สามง่ามสำหรับแทงปลา รักเพื่อน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ สงฆ์ ฟ้าที่สดใส เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ถูกล็อตเตอรี่ กระถาง ม่าน กินโรตี เจว็ด เงา กระสุนปืน ปล่อยปลาดุก หางไก่ นอน ว่ายน้ำ ลูกจันทร์ นาฬิกา กลองโบราณ ขับรถ เสียเงิน แตร นางฟ้า เครื่องปั้นดินเผา ฆาตกร เดินกะโผลกกะเผลก ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ถูกตัดขา พญานาค ได้เงิน พวงกุญแจ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ธูปเทียน สระผม โครงกระดูก ฉลาด ตกเขา กินเนื้อคนอื่น มนต์ กระท่อม รีดนมโค ลูกอินทร์ ก้างปลาติดคอ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง กล้วยเน่า ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ประกาศข่าวการเกิด ได้ยินเสียงกระดิ่ง งู ถูกฝังทั้งเป็น เหาะเหิน แมวสีสวาท งวงช้างรัดตัว แม่นํ้า ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน งานบวช ตัดนิ้วมือตัวเอง กางเขน (นก) ผัก กรวยใบตองใส่ดอกไม้ คนมีเขา เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ซุกซ่อนตัว ขึ้นต้นไม้ ท่อน้ำ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ จับสุกร ตู้หนังสือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM