ทำนายฝัน 'เล่นน้ำฝน'

ฝันเห็น ฝันว่า เล่นน้ำฝน คุณจะหายป่วย ทุกข์ร้อนก็จะคลาย และ มีโชคลาภตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เล่นน้ำฝน'

คุณจะหายป่วย ทุกข์ร้อนก็จะคลาย และ มีโชคลาภตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เสื้อใหม่ นั่งนับลูกประคำ ทะเลาะ กำแพงเมือง ระย้า กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ขายของ จอบหรือเสียม งูเผือก ลูกเต๋า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เจ็บป่วย เป็นแม่ยาย ชัยชนะ ผู้ชายผมยาว แสดงละคร ตกน้ำ เที่ยวบ่อนการพนัน ปี่ รถจักรยาน เป่าลูกโป่ง เดินบนฟ้า บ้านมีช่องโหว่ ถวายพระด้วยดอกบัว ถูกประณาม ถ้วยรางวัล ปลูก เงินกู้ เดินเร็วๆ พนมมือ จิ้งเหลน เชือก อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กรอด้าย น้ำเหลือง นกเขา หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ถากไม้ แม่นํ้า คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ช้อนทอง ค้างคาว เซิ้ง ไฮไฟว์ ( hi5 ) กล้วย ปฏิทิน ฆ่าโค ฉีกกระดาษ ปลูกต้นไม้ ขี่โคเข้าเมือง ทิชชู เห็นกองไม้กระดาน รดน้ำต้นไม้ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน จับสุกร เต้าหู้ เปื้อน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ตัดผมใหม่ แหวน ฝี วงกบ ทรงกลด ถูกผีหลอก เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เดินทางก่อนกำหนด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ พูดคุยกับเจ้านาย สกปรก ความรัก เครื่องบินบังคับ เถาวัลย์ ปล่องเมรุ ตกใจเพราะเห็นผี ลากฉุด เดินอยู่ในป่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ตัวเองตายไปแล้ว อุ้มเด็กทารก ประกาศข่าวการเกิด โต๊ะเขียนหนังสือ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ญาตินํ้าตาตก จับสายสิญจน์ เครื่องจักรไม่ทำงาน ผ้าห่มหนาๆ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว กระแต ไพ่ ทัพพี โบว์ดำผูกเสาบ้าน กินไก่ จมูกขาด จูบคนรัก พระพรหม แต่งงานก่อนกำหนด กางมุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น