ทำนายฝัน 'เล่นน้ำสงกรานต์'

ฝันเห็น ฝันว่า เล่นน้ำสงกรานต์ ฝันว่าตัวเองได้เล่นน้ำสงกรานต์สนุกสนาน คุณจะได้รับสิ่งๆ ดี หรือเพศตรงข้ามนำโชคลาภมาให้ได้ข่าวดี จากเพศตรงข้าม มีกณฑ์เดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เล่นน้ำสงกรานต์'

ฝันว่าตัวเองได้เล่นน้ำสงกรานต์สนุกสนาน คุณจะได้รับสิ่งๆ ดี หรือเพศตรงข้ามนำโชคลาภมาให้ได้ข่าวดี จากเพศตรงข้าม มีกณฑ์เดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บริโภคเนื่อสุกร รักภรรยาตัวเอง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ วัง เถียงกับคน หนอน กรงนก แม่มด ปลาหมึกหลายตัว เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ภรรยามีลูก ไฟไหม้ต้นไม้ อาคันตุกะ ผัก นั่งบนเสื่อ ปลาหลีฮื้อ ทางม้าลาย ดวงดาว นักเรียน ดวงอาทิตย์ตก ยอดโดม ขโมยอาหาร ย้อมผม กัลปพฤกษ์ ศีรษะล้าน ปัสสาวะรดที่นอน ภาชนะแตกร้าว เส้นด้าย เป็นบ้า กางเกง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทำกับข้าว โทรศัพท์มือถือหาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ทาเล็บ งู อยากตาย คนร้าย กินสายบัว ขี่ม้า แจกัน ตกใจ ไอ สวมเสื้อสีเขียว ขนตา ตีงู ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ฟักทอง ให้มีดแก่คนอื่น ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ เสาตกน้ำมันในบ้าน พระสถูป นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง แมว กองดิน ตัดต้นไม้ อาจารย์ สนามหญ้า คนร้องไห้ ลูกจันทร์ ซุง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ท่าเทียบเรือ บนบาน อาบน้ำฝน ลำคลอง ต่อสู้ นุ่น อาบน้ำในมหาสมุทร บุคคล เหาะเหิน ทิชชู เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ขี่ควาย ถูกน้ำร้อนลวก เผาขยะ ธุรกิจ สตางค์ เทียนไข นอนในเรือ ช้างตกมัน พระแก้วมรกต ผึ้งมากมาย กล้วย ปลิง อดอยาก กะเหรี่ยง ฉีกจดหมายรัก แก้วแตก กระท่อมริมทะเล คิ้วตัวเองดกดำ ผู้หญิงชักมีด รับประทานอาหาร กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กัดลิ้น ตกกระ จูบสัตว์เลี้ยง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM