ทำนายฝัน 'เล่นฟุตบอล'

ฝันเห็น ฝันว่า เล่นฟุตบอล ฝันว่าได้เล่น กีฬาฟุตบอล ปัญหาอุปสรรดกำลังจะหมดไป การงานเริ่มประสบความสำเร็จ ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างราบรื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เล่นฟุตบอล'

ฝันว่าได้เล่น กีฬาฟุตบอล ปัญหาอุปสรรดกำลังจะหมดไป การงานเริ่มประสบความสำเร็จ ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างราบรื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิ้วกระเป๋า ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ขาเป๋ เลี้ยงกระต่าย กรอด้าย ทาขมิ้น กินผลไม้แฝด ลังไม้ ล้มลงไปในหลุมลึก ปริญญาบัตร รถไฟฟ้า ได้รับของมีค่า กุญแจหาย ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ก้ามกุ้ง แขนขาด ถางหญ้า ปราสาทเก่าแก่ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ขี่ช้าง ปล้น ประทัด ใยแมงมุม ประดาน้ำ บูชา นั่งบนแคร่หาม แมงป่อง ถูกเปลื้องผ้า งวงช้างรัดตัว นกแก้ว เถ้าแก่ แขก ความรังเกียจ เรือกำลังจม ถาด ฆ่าไก่ เกา แต่งงานก่อนกำหนด แมว อ่าง ปราสาท บุตร มิตรสหาย ทำโรตี ปล่อยนกกระเรียน ลากสัตว์ เตียง เทศน์ ฟันหลุด แบกผลไม้ ฆ่าเป็ด ได้ตีกลอง นกขมิ้น ปล่อยสัตว์ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เดินอยู่ในความมืด ถีบจักรเย็บผ้า พริก ฝุ่น หน้าต่าง กินกล้วย ราชา ประตู ภูเขาไฟ เดินขึ้นภูเขา กวางดำ กลืนดวงอาทิตย์ ปลิง งูจงอางไล่ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เป็ดว่ายน้ำ ตู้นิรภัย โกศ วอ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ขี้เถ้า จับเงิน สาก ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เช็คเด้ง ขื่อคา เครื่องแต่งกาย ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เงินโบราณ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ บันไดเลื่อน งูใหญ่ ตะกร้าหวาย ฝันเห็นนํ้าวน กางเขน ไฟ ปากเน่า แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ขนมปังกรอบ งานวัด หมีทำร้าย ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ราชสีห์ ตื่นขึ้นมาเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น