ทำนายฝัน 'เล่นไพ่'

ฝันเห็น ฝันว่า เล่นไพ่ เพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้ หรือ หนุ่มสาวที่ยังโสดอยู่ จะได้พบเนื้อคู่ในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เล่นไพ่'

เพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้ หรือ หนุ่มสาวที่ยังโสดอยู่ จะได้พบเนื้อคู่ในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หญิงแต่งชุดสีขาว กุ้งทะเล หิมะตกถูกตัว ถีบจักรเย็บผ้า คนตาย ขบวนแห่ ฤดูร้อน คนตายมาหา กีตาร์ รถเข็นศพ ไหว้พระ เชิงตะกอน ซี่โครงหัก วิ่ง บันไดกว้างๆ เซิ้ง ตัดเล็บ เดินไปตามท้องถนน เพื่อนอยู่ห่างไกล ผึ้งทำรังในบ้านของเรา มองนํ้าตกกับคนรัก ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า เครื่องลายคราม นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ตกทะเล ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน แม่ ทำตัวเองบาดเจ็บ นุ่งผ้าขาว เถาวัลย์ ดับตะเกียง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ประดิษฐ์ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ราวตากผ้า ลากฉุด เครื่องบินบังคับ ตกหน้าผา ฮูก (นกฮูก) กินก้อนดิน บังสูรย์ กินเลือด เขียด ถูกฉุด ถูกตะปูตำเท้า กะละมัง บัว ลาวาภูเขาไฟ จับสุกร สายสะพาย ได้เสื่อใหม่ แปรงฟัน ช่างเงินทอง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ทะเลสาบ กินก้างปลา กอดภรรยา แม่หม้าย เป็ด สวมเสื้อขาด ถ่านไฟ ตีฆ้อง แก้ผ้า ธนูหัก ขี่สุกร ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน กวาง แขน ออกจากบ้าน ลูกจัน ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ไก่กกไข่ พระราชินี สวมเสื้อสีดำ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เพชรนิลจินดา ขัน ฉลาด ขโมยทรัพย์สมบัติ รถจักรยาน อุปกรณ์ทำครัว ปืน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ประตูบ้านคนอื่น ปากเหม็น มัจฉา ลูกอินทร์ ดวงอาทิตย์ขึ้น กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ครุฑ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ กวาด ขนมชั้นหลากสี ของหวาน เกณฑ์ทหาร ภูเขาไฟ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ สร้อย ถูกทำโทษ สัปเหร่อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM