ทำนายฝัน 'เล่นไพ่'

ฝันเห็น ฝันว่า เล่นไพ่ เพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้ หรือ หนุ่มสาวที่ยังโสดอยู่ จะได้พบเนื้อคู่ในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เล่นไพ่'

เพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้ หรือ หนุ่มสาวที่ยังโสดอยู่ จะได้พบเนื้อคู่ในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกพิราบ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ลวดหนาม ความมืด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เบี้ย ถูกตัดใบหู ทะเลทราย อาบน้ำในทะเล ถอนฟัน โบว์ดำผูกเสาบ้าน ตู้เหล็กใส่เอกสาร แมวดำ เลือดออกเต็มตัว เรือล่ม จาน เชือกรัดคอ รักคนต่างชาติ ที่พึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตะปู กล่าวหา มุ้งขาด ปลูกบ้าน กระติกน้ำร้อน ฟ้าที่สดใส พ่อตาย จิ้งจก ตู้ไปรษณีย์ ขนมชั้นหลากสี งวง กำแพงโบราณ กอดภรรยา ดอกบานไม่รู้โรย ไกด์ ที่ฝังศพ ตัดเล็บ ฝั่ง เหยี่ยว ปลิงดูดเลือด พายุ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ รถจักรยาน ถูกกักตัว โต้เถียง ตีฆ้อง มนต์ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เท้าขาด กาน้ำ โถแป้ง กระถางสามขา ไก่ชน ถอดเครื่องประดับ อินทรี อุจจาระ มารดา ด้วง ศรีนครินทราบรมราชชนนี หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) นกยูงรำแพน พระพุทธเจ้า หุ่น กินคอลลาเจน พระโพธิสัตว์ ตัวเองมีปีก กระจกแตก แหวน ได้เข้าร่วมในสงคราม จมน้ำ อ้อย ตุ๊กแก กงล้อ เต้านม ทหารเข้าบ้าน เกลือ หญิงโสเภณี ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กระปุก จุดเทียน ธนู กระดิ่ง ป่วย เมฆสีดำ ผู้หญิงพายเรือ หนอน จรวดไฟ คนเกี่ยวข้าว ผจญภัย จูบเด็กเล็ก วิทยุ เห็นปีศาจกินคน กระซิบ งูรัด ขอโทษผู้อื่น รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก นอนกับนางงาม เจ้านาย พลอยหลากสีสัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM