ทำนายฝัน 'เวที'

ฝันเห็น ฝันว่า เวที ฝันว่าเห็นเวทีการแสดง หรือว่าตนเองได้ขึ้นไปเป็นนักแสดง ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือโชคร้าย อาจถูกหลอกลวง หักหลัง เสียทรัพย์ ต้องระวัง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือทำธุรกิจใหม่ๆ จะเสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เวที'

ฝันว่าเห็นเวทีการแสดง หรือว่าตนเองได้ขึ้นไปเป็นนักแสดง ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือโชคร้าย อาจถูกหลอกลวง หักหลัง เสียทรัพย์ ต้องระวัง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือทำธุรกิจใหม่ๆ จะเสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลาหมึกหลายตัว ให้มีดแก่คนอื่น นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ จุดไฟ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ขึ้นศาล ตกจากดาดฟ้า เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ เปลี่ยนเสื้อผ้า ทองคำก้อน กินก้างปลา ประหาร คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฟันปลอม ผีตายโหง บ้องไฟ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน กำแพง หมาหอน ตะเพียน ถวาย นั่งรถหรู ตลับแป้งทาหน้า ชามแตก กระดุมหาย งาช้าง เสือกัดตัวเอง หัวล้าน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ วอ ชงชาถวายเจ้าที่ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ป่วยลงท้อง จูบคนรัก สุนัขหอน โสมสวลี ล้างเท้า แขกขายโรตี จับนก ถือลูกแก้ว กางเขน พระสังฆราช ม้า ค่ำคืน ผ้าแพร หมีกัด เดินหลงไปในป่าละเมาะ เล่นฟุตบอล พูดคุยกับคนต่างชาติ ลมพายุ เขียนหนังสือ ตกใจจนสะดุ้ง ขี่ม้า กระต่ายหลายตัววิ่ง ดาบ ยุง พวงมาลัยดอกไม้สด ฝาหม้อตกลงพื้น ถ่ายอุจจาระ ได้กลิ่นธูป ทับทิม นกกระจอก กิ้งก่า จมูกขาด แปรงฟัน ถือไต้ หรือ คบไฟ แป้งผัดหน้า ปล่องไฟ ต้นไม้ยืนต้นตาย เชื้อเชิญ ถูกจี้ สวน กษัตริย์ กำลังขับรถ ดอกซ่อนกลิ่น อาหารบูดเน่า ถูกมัดด้วยเชือก บนบาน อนุสาวรีย์ เมฆบังแสงอาทิตย์ ลูกไก่ กอดตุ๊กตา แมลงปีกแข็ง กก ผัก เณรหางนาค ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ฝีขึ้นตามร่างกาย งมของในลำคลอง ดม กินกล้วย สมโภช กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง แม่ สังกะสี จับหนอน กงจักร คนรับใช้ จรเข้กัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM