ทำนายฝัน 'เวที'

ฝันเห็น ฝันว่า เวที ฝันว่าเห็นเวทีการแสดง หรือว่าตนเองได้ขึ้นไปเป็นนักแสดง ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือโชคร้าย อาจถูกหลอกลวง หักหลัง เสียทรัพย์ ต้องระวัง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือทำธุรกิจใหม่ๆ จะเสียหายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เวที'

ฝันว่าเห็นเวทีการแสดง หรือว่าตนเองได้ขึ้นไปเป็นนักแสดง ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือโชคร้าย อาจถูกหลอกลวง หักหลัง เสียทรัพย์ ต้องระวัง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือทำธุรกิจใหม่ๆ จะเสียหายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หน่อไม้ หอก ดื่มน้ำ จูบสัตว์เลี้ยง มู่ลี่ กิ้งก่า ผู้คุมนักโทษ โพธิ์ หนอนไต่ตามร่างกาย ผมถูกตัดให้สั้น มดกัด เม่น ให้ความกรุณา ผู้ชายตบผู้หญิง ฝาหม้อตกลงพื้น ถูกลูกปลุกให้ตื่น ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ สัปทน งานศพ ฆ่าผีเสื้อ แห่กฐิน ทหาร ดื่มน้ำฝน น้ำพุสวยงาม ทอดทิ้งครอบครัว ถอนฟัน แขน ก้างปลาติดคอ การตายของเพื่อน ลูกกระพรวน แมลงสาบ ปล่อยนกกระเรียน ต่างหู แมวข่วน มดเต็มบ้านเมือง บานไม่รู้โรย จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ชนกระบือ โฉนดที่ดิน กุมารเทพ กรวยจราจร งมหอย ฆ้อง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมฆบังแสงอาทิตย์ ทำบุญ ขับรถ เพื่อนตาย แฟนนอกใจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สวมเสื้อสีขาว นุ่งผ้าสีชมพู มือตัวเอง เครื่องดักนก ภาวนา ชุดว่ายน้ำ ก้างปลา กล้วยไม้ ดวงแก้ว กงเกวียน มองดูเหว หญิงเปลือยกาย เขาวงกต ฝนตกหนัก ทาขมิ้น ขี่สัตว์ แพรพรรณ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เครื่องจักรไม่ทำงาน บัวหลวง เล่าเรื่องตลก คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เลี่ยมฟันทอง เดินชนผนัง อาบน้ำในอ่าง แขนหัก ศัสตราวุธ จอกใส่เหล้า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสังสรรค์ ตาหลายคู่ ตำรวจ เกลียดคนต่างชาติ งานบวช โครงกระดูกมนุษย์ หัตถกรรม นกนางนวล เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ งูเผือก โรคร้าย ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กวนอิม ช้าง อยู่ในกระท่อม ไฟ นม ตั้งครรภ์ กระต่ายวิ่ง โบสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM