ทำนายฝัน 'เวียนเทียน'

ฝันเห็น ฝันว่า เวียนเทียน ฝันว่าไปเวียนเทียนในวัดที่ใดที่หนึ่ง ทำนายว่าเป็นฝันดี และเป็น สิริมงคล จะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ ทำงานราชการจะได้เลื่อนยศ ตำแหน่งและมีชื่อเสียง หรือหากทำการค้าก็จะเจริญก้าวหน้า มีหลักฐาน มั่นคง ขยายกิจการใหญ่โต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เวียนเทียน'

ฝันว่าไปเวียนเทียนในวัดที่ใดที่หนึ่ง ทำนายว่าเป็นฝันดี และเป็น สิริมงคล จะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ ทำงานราชการจะได้เลื่อนยศ ตำแหน่งและมีชื่อเสียง หรือหากทำการค้าก็จะเจริญก้าวหน้า มีหลักฐาน มั่นคง ขยายกิจการใหญ่โต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินเรือ กินเนื้อวัว ล้างเท้าตัวเอง ถูกปีศาจไล่ ขอบฟ้า เทวาลัย คุก ตะราง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ตะโพน เรือจอด แผนผัง ครกสาก คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผักกาด ทำแท้ง ปลาเงินปลาทอง ย้ายบ้าน ซุง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี นกกระจิบ กระจาบ เห็นที่นารกร้าง ให้มีดแก่คนอื่น ชลธาร ลิฟต์ อุจจาระ น้ำมัน ถวายกุฏิ นางพยาบาล ขาหัก พระอรหันต์ นอนกรน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง จับกุ้ง มุดใต้ถุน ลูกเห็บ บ้า ฝาหม้อ ด่า มีความปรารถนา ชักว่าว งมหอย รักตัวเอง กอดรัด ผม ปลวกขึ้นบ้าน นั่งจับเจ่า ลาวาภูเขาไฟ แสงสว่าง บรรจุของลงหีบ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า นม แผล กระดาษเช็ดมือ ครัว พาน ซื้อปลาหมึก ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ยุ้งข้าว กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ซื้อไม้กระดาน เวียนเทียน ชาวประมง ฟ้าผ่า หินก้อนใหญ่ หอยที่มีเนื้อเต็ม ไก่ กะละมัง ตัวเองถูกธรณีสูบ ข่มขืนคนอื่น เรือนแพ แมงมุม สาหร่าย ตักบาตร เงินปากผี ธง ฉุด ดับไฟ น้ำเหลือง ภาวนา นุ่งผ้าขาว ครู ถูกฉุด หลงป่า ล่าสัตว์ กระเทย คลื่นน้ำ กษัตริย์ คลอดบุตร ลำน้ำ ปากเปื่อย ขี่คอคน ปลาหมึกหลายตัว หนีจากถ้ำ ขา แกะเปลือกหอยรับประทาน ตัวเองถูกฉีดยา กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หัวเราะ หวีเสนียด ซื้อกระโปรง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น