ทำนายฝัน 'เวียนเทียน'

ฝันเห็น ฝันว่า เวียนเทียน ฝันว่าไปเวียนเทียนในวัดที่ใดที่หนึ่ง ทำนายว่าเป็นฝันดี และเป็น สิริมงคล จะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ ทำงานราชการจะได้เลื่อนยศ ตำแหน่งและมีชื่อเสียง หรือหากทำการค้าก็จะเจริญก้าวหน้า มีหลักฐาน มั่นคง ขยายกิจการใหญ่โต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เวียนเทียน'

ฝันว่าไปเวียนเทียนในวัดที่ใดที่หนึ่ง ทำนายว่าเป็นฝันดี และเป็น สิริมงคล จะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ ทำงานราชการจะได้เลื่อนยศ ตำแหน่งและมีชื่อเสียง หรือหากทำการค้าก็จะเจริญก้าวหน้า มีหลักฐาน มั่นคง ขยายกิจการใหญ่โต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พนัน กินข้าว คนกำลังเปลื้องผ้า บิน (สูงขึ้น) ปราศจากอํานาจ ขนมจีน สวมมงกุฎ แมลงปีกแข็ง ก้น วงเวียน ไฟไหม้ กินองุ่น ไม้กางเขน เบาะ ขี่สัตว์ แท่น กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว จอมปลวก เล่นน้ำฝน ภรรยาเอาน้ำมาให้ ผ้าแพร ค้าขายต่างเมือง ถูกเรียกตัวมาประชุม ช่อดอกไม้ ดื่มน้ำจากแก้ว นม มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ฝุ่นเข้าตา ตาข่าย สังข์ ฉี่รดกำแพง ฌาปนกิจ คนรักนอกใจ กินเนื้อวัว รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส จรเข้ นอนเล่นกลางหาดทราย สวมชุดเจ้าสาว กินเลี้ยง หัวล้าน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ยกโทษให้ใครบางคน ขนตา บิณฑบาต จำปีหรือจำปา ตู้เซฟ ญาติเสียชีวิต ลาวาภูเขาไฟ รบกวน พู่กัน กลางคืน ปล่อยเต่า มดเต็มบ้านเมือง อดทน นำฟองน้ำมาล้างจาน เท้าขาด แว่นตาเลนส์ใส กางร่ม ขัดแย้ง ถูกยิงด้วยธนู เครื่องเรือน นำอุจจาระกลับบ้าน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ซื้อผ้าขาว ภูเขาไปกำลังระเบิด กงล้อ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ฐานทัพทหาร เห็นผี ให้มีดแก่คนอื่น ทะเลทราย เอามือตบต้นขาตัวเอง สละราชสมบัติ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ใต้ถุน งมหาของ เขากวาง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ทอดแห กัดคน ทาส ล้มละลาย ฝั่ง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน หาบอุจจาระกลับบ้าน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ถูกสัตว์กัด ฉีกกระดาษ ดวงดาว เครื่องบินบังคับ จับ ไหล่ กินถั่วต้ม เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ผึ้งทำรังในบ้านของเรา สตรี เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เครือญาติ หมี ออร์แกน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM