ทำนายฝัน 'เศรษฐี'

ฝันเห็น ฝันว่า เศรษฐี ฝันว่าตนเองเป็นเศรษฐี ทำนายว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม จะมี เคราะห์ในช่วงนี้ ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง และอาจเจ็บป่วย ควรทำบุญ สะเดาะเคราะห์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เศรษฐี'

ฝันว่าตนเองเป็นเศรษฐี ทำนายว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม จะมี เคราะห์ในช่วงนี้ ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง และอาจเจ็บป่วย ควรทำบุญ สะเดาะเคราะห์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งาช้างวางคู่กัน นกเกาะหลังงู ก้ามกุ้ง คนหามวอผ่านหน้า น้ำมัน ละทิ้งครอบครัว เล่นตะกร้อ ราหู ครกสาก อยู่ในถ้ำ ช่างปั้น สงคราม ไพ่ รวงข้าว แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ไฮโล พระบรมรูป บวงสรวง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ยกทรง ฆ่าเสือ กระถาง ผนังบ้าน นั่งบนแคร่หาม เห็นกระดุม เสวียน กบฎ มวยผม บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ทรงกลด กะปิ ชฎา ยานพาหนะ บัญชี เปลือก ถูกน้ำร้อนลวก เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว เก็บองุ่นรับประทาน ปล่อยเต่า เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม นกเขา ถูกตีหู กฐิน มหาสมุทรมีพายุ หนังสือ ตุ๊กแก ขมิ้น ภาพยนตร์ ลุยโคลน ถูกโจรชิงทรัพย์ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี แท่น ซุง ฮูก (นกฮูก) ดอกซ่อนกลิ่น เศรษฐี ภรรยาตาย ชกมวย ถูกเรียกตัวมาประชุม ฝนตกหนัก ลูกปัด ตักน้ำ กล้วย เขื่อนแตก ลายมือ หัวนก เจ้าสาว กัลปพฤกษ์ หมากฝรั่ง ผึ้งต่อย คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ความรังเกียจ รังไก่ ผ้าแพร ทารกแรกเกิด ซ่อมแซมรั้วบ้าน ถูกกักตัว เด็กนอนบนเตียง โขลงช้าง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน เรือล่ม กระปุก กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ตะกวด ทันตแพทย์ ปลูกบ้าน เพลิง ประโคม ธนาคาร จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด วิทยุ สวมเสื้อสีดำ ขี่ม้า เดินอยู่ในป่า กรงนก คดีฟ้องร้องกัน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ดูหนัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM