ทำนายฝัน 'เศร้าโศก'

ฝันเห็น ฝันว่า เศร้าโศก ฝันว่าตนเองโศกเศร้าเสียใจอย่างหนัก ทำนายว่าฝันร้ายกลับ กลายเป็นดี มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เศร้าโศก'

ฝันว่าตนเองโศกเศร้าเสียใจอย่างหนัก ทำนายว่าฝันร้ายกลับ กลายเป็นดี มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รังนก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปล่อยปลาดุก ชายหนุ่ม พริกไทย วิ่ง เต้นรำ เจ็บฝ่าเท้า นำอุจจาระกลับบ้าน งมของในแม่น้ำ จับกระต่าย กงเต๊ก กระป๋องนม กัดลิ้นตัวเองขาด ลากเกวียน เครื่องเรือน ซาวข้าว ป่าช้า พูดคุยกับคนต่างชาติ เหยี่ยว เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ แว่นตาเลนส์สีดำ นำตาข่ายไปดักสัตว์ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ซุกซ่อนตัว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินเล่นบนหาดทราย มองนํ้าตกกับคนรัก ชงชาถวายเจ้าที่ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กอดรัด ญาติเสียชีวิต ตกงาน กระโดดลงจากต้นไม้ อวัยวะเพศ น้ำพุขนาดใหญ่ กระจก ขนมปังกรอบ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ นกเขา แฮนด์บอล เห็นที่นารกร้าง คนตกน้ำกำลังจะจม เมือง ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว นกขมิ้น พระเจ้าแผ่นดิน สุริยคราส ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ญาณ เล่นน้ำฝน ตัวเองเป็นกรรมกร ตัดผม น้ำหอม สร้อยข้อมือ เรือนแพ ม้าเตะ สถานี ดื่มน้ำจากแก้ว หิมะตกในฤดูร้อน ไฟไหม้ป่า พระบรมรูป ทรัพย์สมบัติ ตกทะเล กลัว ตัวเองบ้า กล่องดนตรี บูชา หัวหมู ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น พระพุทธรูป อยู่ในอาการผิดหวัง ถูกข่มขืน ข่าวดี ข้าวติดคอ กินเลือด ไอศกรีม ตกทุกข์ได้ยาก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ได้กลิ่นเครื่องเทศ กองกระดูก ขี่ควาย ล้มลงไปในหลุมลึก ลำธาร ทอดผ้าป่า กระโปรงเก่า ใส่บาตร เหี้ย สวมเสื้อขาด กะเหรี่ยง ปะชุน กำไล เฉาก๊วย ตู้อาหาร โกหก เปื้อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM