ทำนายฝัน 'เศร้าโศก'

ฝันเห็น ฝันว่า เศร้าโศก ฝันว่าตนเองโศกเศร้าเสียใจอย่างหนัก ทำนายว่าฝันร้ายกลับ กลายเป็นดี มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เศร้าโศก'

ฝันว่าตนเองโศกเศร้าเสียใจอย่างหนัก ทำนายว่าฝันร้ายกลับ กลายเป็นดี มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มะลิ ปาก เวที ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ขนนกสีดำ ไส้เดือน กระโดดจากหน้าต่าง ครัว แหวน ตามทวงหนี้ อ่าง ฆ่าผีเสื้อ แม่มด สวะ อุ้มลูกหมา ปลูกพริก ตกทะเล ขวาน ได้รับรางวัล เปิดร้านค้าขายสินค้า ครอบครัว จอก ทดน้ำ เครื่องร่อน ไก่ชน ทอดทิ้งลูกๆ ขายตู้ ขายโต๊ะ ทำโรตี นั่งรถ ซื้อไม้กระดาน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ขี่เสือ ปีนรั้ว ยุง ขมิ้น พระพุทธบาท ยากจน ลำคานเสียงฉาบ เต้านม ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก จมน้ำ ฆ่ากระต่าย ร่องน้ำ กล้วยไม้ ข่มขืนคนอื่น ขี่วัว หมาหอน ใยแมงมุม ถือไต้ หรือ คบไฟ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ฝันเห็นนํ้าวน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย พูดโทรศัพท์มือถือ ปราสาทเล็กๆ จับหมู เรียก ฆ่าโค ได้กลิ่นธูป เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด คนตาย งู เกวียน ดารา แตกร้าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กบฎ เห็นคนอื่นถูกประณาม สร้อยทอง ประกาศข่าวการตาย ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ไอศกรีม เล่นไพ่ อุ้มลูกสุนัข กงสุล นุ่งผ้าสีม่วง ขนกา นักเรียน ละลาย บ้านตัวเอง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ขบวนแห่ หลงรักสามีคนอื่น แทง พายเรือ งานพิธีต่างๆ ศิลา สาดน้ำ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ หน้าไม้ จูบคนที่อายุมากกว่า เลิกกับแฟน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ต้นโพธิ์ นกเค้าแมวหรือนกฮูก คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เดินทางก่อนกำหนด กินถั่วต้ม ญาติเสียชีวิต ขนทรายเข้าวัด ป่าช้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM