ทำนายฝัน 'เศษอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า เศษอาหาร ฝันว่าได้รับเศษอาหารหรือเก็บเศษอาหารมากินจากถังขยะ ทำนายว่าจะมีเคราะห์ร้าย อาจจะเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ หรือมีคนใน ครอบครัวป่วย ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงทำธุรกิจการงานใหม่ๆ หรือ เสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ทำสังฆทาน อุทิศบุญ กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เศษอาหาร'

ฝันว่าได้รับเศษอาหารหรือเก็บเศษอาหารมากินจากถังขยะ ทำนายว่าจะมีเคราะห์ร้าย อาจจะเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ หรือมีคนใน ครอบครัวป่วย ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงทำธุรกิจการงานใหม่ๆ หรือ เสี่ยงโชคใดๆ ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ทำสังฆทาน อุทิศบุญ กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกต้นไม้ เห็นผี ปีนรั้ว แดดเผาผิวหนังจนเกรียม แขนถูกตัด ทำนาย ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย งมของในลำคลอง เครือญาติ นกนางนวลโผบิน ตู้กับข้าว ลากเกวียน กิ้งกือ เกลียดคนอื่น โทรศัพท์มือถือหาย ติดเกาะ ปอด ยกโทษ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า พ่อตาย ปอ จับหนอน คนรักนอกใจ ซื้อกระดุม ถลกหนังสัตว์ เลี้ยงกุมารทอง ขวด บ้านพัง สีดำ ปากกา กินลิ้น มงคล รถยนต์ เสื่อไม้ไผ่ วิวาท ฝั่ง กำไล นำตาข่ายไปดักสัตว์ ป้อมปราการ ทำขวัญ ขนนกสีดำ ทูตชาวต่างชาติ รักคนต่างชาติ บันไดเลื่อน เครื่องจักรทำงานได้ดี เป็นคนปรุงอาหาร นุ่งผ้าสีม่วง เนื้อหนัง เพื่อนที่จากไปไกล บ้านไฟไหม้ ดับตะเกียง แกะสลักรูปปั้น หัตถกรรม กวาง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ได้ลาภ ตลับแป้งทาหน้า จำปีหรือจำปา ส่งจดหมายพร้อมเช็ค อากาศทึบมืดมัว มีความปรารถนา แกะ กระดานดำมีข้อความ วงเวียน ค่ำมืด ร่วมงานทอดกฐิน เส้นด้าย ฉี่รดที่นอน จอมปลวกกลางถนน งานศพ ขับรถ ไว้ทุกข์ ขายของ นอนอยู่บนแผ่นดิน ท่องเที่ยวในสวน ยา ญาติกำลังจะตาย ยืนบนลังไม้ อดตาย โสมสวลี ปีนป่ายภูเขา ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ถูก แตน-ต่อ ต่อย งูกินสัตว์ มโหรี กาน้ำร้อน แว่นตาเลนส์สีดำ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก กรวยกรอกน้ำ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) หิมะตกถูกตัว ญาติมิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กินโรตี ขวานหัก แก้วแตก กินพริก นกแขกเต้า กอดผู้ชาย มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น