ทำนายฝัน 'เสาตกน้ำมันในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า เสาตกน้ำมันในบ้าน คุณจะต้องโยกย้ายที่อยู่ หรืออาจมีเรื่องขัดแย้งในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสาตกน้ำมันในบ้าน'

คุณจะต้องโยกย้ายที่อยู่ หรืออาจมีเรื่องขัดแย้งในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกลูกปลุกให้ตื่น ปิดผนึกซองจดหมาย แมลงภู่ ถูกโกง กระดาษข่อย โฉนดที่ดิน ดอกมะลิ เดินทางกลางทะเลทราย ช้างเหยียบ ภูเขาไปกำลังระเบิด ผึ้งต่อย ซองจดหมายสีแดง นั่งเรือ สติ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง งวง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ หย่า ฐานทัพทหาร บานไม่รู้โรย เณรหน้าไฟ ผ้าสีดำ ภรรยาทิ้ง จุดไฟแล้วดับ รักใครบางคนมากๆ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ปล่องเมรุ คนตกน้ำกำลังจะจม เพชรพลอย น้ำพุสวยงาม คนที่มีท่าทางเร่งรีบ น้ำท่วม ดาวตกจากท้องฟ้า ผู้หญิงตบผู้ชาย เงินโบราณ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทำตัวเองบาดเจ็บ เสาเรือน สวมเสื้อสีดำ หอยที่มีเนื้อเต็ม ถ่ายขี้ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เปรต ติดคุก ผ้าโพกหัว แพทย์ ตัดผมใหม่ ตกบ่อลึก ยิงกา ผลไม้ ส่องกระจก เป็นบ้า หูแหว่ง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ป่า ถุงเงิน-ถุงทอง ช้างไล่กวด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ปลูกบ้าน ถูกมัดมือมัดเท้า ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กระถาง ลับ นกกางเขน ฝุ่น นอนโรงพยาบาล ปากกา เลือดออกทางช่องคลอด พญาอินทรี ฆ่าเต่า จักจั่น บัวหลวง ม้าเตะ งมหาของ แหวนแต่งงาน กะเหรี่ยงคอยาว พรวนดิน เต้าหู้ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน แล่นเรือผ่านเกาะ ร้านค้า ตกใจเพราะเห็นผี งูรัด หมูตาย ทับทิม ขวาน ผัก นั่งมองน้ำตกกับคนรัก กกไข่ ถวายข้าวพระ ภรรยา วงเวียน ขลุ่ย ม้านั่ง ตัวเองเป็นชู้ ขอโทษ ตัวเองถูกธรณีสูบ แร้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM