ทำนายฝัน 'เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ'

ฝันเห็น ฝันว่า เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ คุณจะต้องโยกย้ายที่อยู่ หรืออาจมีเรื่องขัดแย้งในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ'

คุณจะต้องโยกย้ายที่อยู่ หรืออาจมีเรื่องขัดแย้งในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินอุจจาระ พี่น้อง นกกำลังจิกกัน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถูกวิ่งราวทรัพย์ เนกไท ลากเกวียน ปีนรั้ว ภูเขาไปกำลังระเบิด เห็นถนนที่ขรุขระ ล่าสัตว์ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง คนรับใช้ กางมุ้ง ไลน์ ( LINE ) อาเจียนเป็นหนอง แจกันคู่ ชาวประมง ถูกพายุพัดพาไปไกล กงสุล ขวด แทง ครัว เครื่องศาสตราวุธ สีดำ ฤกษ์ไม่ดี ศิลา ฟาก บ้านพัง หญิงแต่งชุดสีแดง ขโมยทรัพย์สมบัติ ภรรยาเอาน้ำมาให้ อินสตาแกรม ( instargram ) ไหว้เจ้า ปลูกบ้าน ตกเขา แตกร้าว อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เวทีมวย ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กุ้งยักษ์ แม่ชี ทำน้ำหก ข้อเท้าแพลง น้อยหน่า ดารา โอลิมปิก แม่ หม้าย นอนเล่นกลางหาดทราย บดเมล็ดกาแฟ ซ่อน ใบมีดโกน ดาว ผนัง บริโภค จับเงิน หมากัด ฆ่ากระต่าย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กะเหรี่ยง พวงมาลัยดอกไม้สด ประดิษฐ์ ฟองน้ำ หมอก ปล่อยสัตว์ ไม้กางเขน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เครื่องจักรทำงานได้ดี กิ่งก่าวิ่งไปมา ซองจดหมายสีฟ้า เด็ก บิน (สูงขึ้น) รัศมี ยักษ์ เต้นรำ เจ้าสาว ชัยชนะ รักคนต่างชาติ ตรอมใจ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ตู้อาหาร ม้าสีดำ ตาชั่ง ลับ แสงบนท้องฟ้า เลือดออกทางช่องคลอด ถีบจักรยาน ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว แหวน กินเฉาก๊วย ถือดอกบัวในมือ ธนูหลายดอก ล้างเท้า ปัสสาวะรดกำาแพง ฉลาด ลิง มาลัยดอกไม้ ถัง ฝนหยุดตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM