ทำนายฝัน 'เสียจริต'

ฝันเห็น ฝันว่า เสียจริต ฝันว่าตนเองเสียจริต ทำนายว่า จะต้องเสียของรัก ของมีค่า หรือ มีการแตกร้าวในครอบครัว หรือ คนในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสียจริต'

ฝันว่าตนเองเสียจริต ทำนายว่า จะต้องเสียของรัก ของมีค่า หรือ มีการแตกร้าวในครอบครัว หรือ คนในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน โรคเรื้อน หงส์ หญิงทุบตีกัน พระวรราชาทินัดดามาตุ กำนัน เด็กอุ้มปลา ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน อดอยาก ช้องผม จับก้อนกรวด ก้อนทราย ล่าสัตว์ หุ่นยนต์ ถูกลูกปลุกให้ตื่น แมว หมัดกัด ปากเหม็น ถางหญ้า เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ผดุงครรภ์ กระท่อมในป่า ประทัด ตักทรายเข้าบ้าน หาบอุจจาระกลับบ้าน เสียสติ ปีนข้ามกำแพง ดาวตกจากท้องฟ้า หมู ฆ่าหมัด ดาว ประกาศข่าวการเกิด ไข่มุก เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง โจรสลัด ไม้ไผ่ ถูกหวายรัด เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ไล่จับผีเสื้อ เดินถอยหลัง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ตะปู โดนแทง ของลับ ประโคม ถูกตบ ระเบิด ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ มีผู้นำม้ามาให้ นก แม่หม้าย สารภี วัวควาย เฆี่ยน ทำนาเกี่ยวข้าว รังนก เทศน์ ผู้หญิงตบผู้ชาย ระย้า จูบสัตว์เลี้ยง ดื่มน้ำจากแก้ว ถุงใส่เงิน เม่น บวช ฟักแฟง เป็นไข้ ได้เป็นเจ้าบ่าว นอนกับสาวสวย เห็นตากระจกสีขาว กินเนื้อหมู แมลงวัน พริก กระดาษเช็ดมือ หญิงแปลกหน้า ราหู ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ทำให้คนอื่นตื่น ดอกบานไม่รู้โรย หมากัด ภรรยามีครรภ์ แหวนทอง เครื่องดนตรี ก้ามปู เห็นกล้วย เหยี่ยว โล่รางวัล ไส้เดือน จุดเทียนชัย ร่องน้ำ ทำน้ำหก ทุเรียน ได้ยินเสียงปืน ตะไคร้ ยักษ์ ทอดทิ้งครอบครัว นม ขายของ ซักผ้าขี้ริ้ว อาคันตุกะ งานวัด แว่นตาเลนส์สีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM