ทำนายฝัน 'เสี้ยนตำเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เสี้ยนตำเท้า ฝันว่าถูกเสี้ยนตำเท้า จนได้รับความเจ็บปวด โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายในเร็ววัน จะได้พบมิตรใหม่ หรือศัตรูกลายเป็นมิตร จะหมดเคราะห์ชีวิตจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสี้ยนตำเท้า'

ฝันว่าถูกเสี้ยนตำเท้า จนได้รับความเจ็บปวด โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายในเร็ววัน จะได้พบมิตรใหม่ หรือศัตรูกลายเป็นมิตร จะหมดเคราะห์ชีวิตจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าโพกหัว ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เมายา ปลวก ขับรถยนต์ ถอดเครื่องประดับ พี่น้อง นั่งนับลูกประคำ พระธาตุ ผมถูกตัดให้สั้น หว่านข้าวในนา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน เห็นไม้กระดาน กินอุจจาระ ซุบซิบนินทา ขิม สูบบุหรี่ คัมภีร์ กินเกินขนาด ชกคนที่จมูก ขอโทษ นอนกรน ตกช้าง ขโมย คนแฝดตัวติดกัน เงี่ยง ปากเจ็บ มีดหาย จับหมู เต้นรำ ทรงกลด เดินช้าๆ น้ำล้นเขื่อน เก็บมุ้ง มหาสมุทร แท่น ข่าวร้าย งานบวช มุดใต้ถุน ตักน้ำ ฝันว่าส่งพัสดุ นอนบนกองฟาง ระบำ กอดผู้ชาย ดื่มน้ำจากแก้ว นํ้าวน แมลง ขโมยอาหาร เครื่องแบบตำรวจ หมาคาบหม้อ นกกางเขน ลากฉุด ครอบครัว เชือก ไม้กางเขน ฟันล่างหัก ไฟไหม้ในท้องฟ้า ธรรมจักร เดินขึ้นภูเขา หมู นกอินทรี สละราชสมบัติ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม งวงช้างรัดตัว พวงกุญแจ แป้ง ซาบซึ้งใจ เป็ดไก่ หวีผม มวยผม ลิง แก้ผ้า ประกาศนียบัตร โรคร้าย แก้ว ขอทาน มือ สีดำ วัด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ แขนขาด ถอยหลัง หน่อไม้ รักคนต่างชาติ เทศน์ สายสร้อย โครงกระดูกมนุษย์ เสือตาย คนขาพิการ กระสือ นั่งบนอาสนะสงฆ์ กินเนื้อเป็ด พระพรหม เคี้ยวดิน ปี่ กรรไกร ทะเลาะกับคนรัก จำเลย กระท่อมในป่า นั่งอยู่ในกองขี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM