ทำนายฝัน 'เสี้ยนหนาม'

ฝันเห็น ฝันว่า เสี้ยนหนาม ฝันว่าถูกเสี้ยนตำเท้าหรือตำเข้าไปในผิวหนังอย่างเจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากภัย ที่เจ็บก็จะหาย แม้ศัตรูก็กลับกลาย เป็นมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสี้ยนหนาม'

ฝันว่าถูกเสี้ยนตำเท้าหรือตำเข้าไปในผิวหนังอย่างเจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากภัย ที่เจ็บก็จะหาย แม้ศัตรูก็กลับกลาย เป็นมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถอดเสื้อ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ กระต๊อบ ทันตแพทย์ เก็บเงินได้ คนฆ่าสัตว์ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เพื่อนตาย กระสือ น้ำฝน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เต้นรำ กะเหรี่ยง ตามทวงหนี้ หน้าต่างพัง ปืนใหญ่ นกกระจิบ กระจาบ เณรหางนาค กินเฉาก๊วย ปลิงดูดเลือด นุ่งชุดหลากหลายสีสัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้พูดคุยกับเพื่อน สร้อยทองคำ น้ำหอม เดินเล่นบนหาดทราย ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เศรษฐี กางเกง แกะ ไมโครโฟน จิ้งเหลน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย โซ่ตรวน คนตกน้ำกำลังจะจม ที่ฝังศพ น้ำเหลือง ปอด ผิงไฟ นก ห้อง ไฟไหม้ในท้องฟ้า ฉาบแตก ไส้เดือน ญาตินํ้าตาตก ข่าวดี เสาตกน้ำมันในบ้าน ศีรษะล้าน กระต่าย มีเขาบนหัว คดข้าวเย็นกิน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ประตูบ้าน เจดีย์ทรุดโทรม พูดคุยกับคนต่างชาติ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ดับกองไฟ ลา ( สัตว์ ) ช้อนเงิน กินยา ฤดูหนาว แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ แหวนหาย ขอโทษผู้อื่น อ่าง ซองจดหมายสีแดง ขึ้นศาล ปวดท้อง ยื้อแย่ง บันไดสูง ชุดว่ายน้ำ เงินกู้ กิ่งก่าวิ่งไปมา กินผลไม้ เทียนไข เผาศพ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ทะเลาะกับแม่ยาย ได้ฟังเรื่องตลก แฟนนอกใจ ย่าง เหาะ กุหลาบ ปากกา หวีผม มีดบาด โล่ ถีบจักรยาน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ หญิงแต่งชุดสีเขียว กระจอก ถูกโยนลงทะเล ขบวนแห่ศพ กินไก่ พรม ต่อ กินถั่วต้ม เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM