ทำนายฝัน 'เสี้ยนหนาม'

ฝันเห็น ฝันว่า เสี้ยนหนาม ฝันว่าถูกเสี้ยนตำเท้าหรือตำเข้าไปในผิวหนังอย่างเจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากภัย ที่เจ็บก็จะหาย แม้ศัตรูก็กลับกลาย เป็นมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสี้ยนหนาม'

ฝันว่าถูกเสี้ยนตำเท้าหรือตำเข้าไปในผิวหนังอย่างเจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากภัย ที่เจ็บก็จะหาย แม้ศัตรูก็กลับกลาย เป็นมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แทงตัวเอง ขี่หมู ท้องเดิน ความรักระหว่างคน 3 คน โบว์ดำผูกคอ โอ่ง ตักบาตร ยิงปืน ชุดว่ายน้ำ เถียงกับคน บัวขาว ตะไกร เครื่องพิมพ์ดีด โคลน เข่า ใต้ถุน เอสเอ็มเอส ( SMS ) ภรรยาออกจากบ้าน นอนเล่นกลางหาดทราย ดื่มยาพิษ แผ่นดินแยกออกจากกัน ฮาเร็ม ลุยโคลน ผนังบ้าน กระสือ นอนกลับหัว เหรียญ ลับมีด ขาด้วน บ้านพัง โน๊ตบุ๊ก โซ่ สิริภาจุกาภรณ์ ขนตา ตัวเองถูกฉีดยา ฝีขึ้นตามร่างกาย หมาก เสี้ยนตำเท้า เดินเล่นบนหาดทราย ไฟฟ้า ปีศาจหลายตน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ตกทุกข์ได้ยาก มีขาเดียว นกเค้าแมวหรือนกฮูก สุนัขหอน ลับ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง กินก้างปลา ศีรษะมีเหา คูคลอง เจอเงิน กีฬา ฝาด ถวายพระด้วยดอกบัว เจ้า รอยเท้าของตัวเอง ฉลองพระบาท ถ่ายขี้ ฟุตบอล เป่าลูกโป่ง สินบน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด วิมาน นุ่งโจงกระเบน สาวไส้ ขึ้นศาล ไม้กางเขน นักสืบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฆ่าหมี จมูกหาย เล่นเกมส์ ดับเทียน ขา น้ำลาย พระพรหม เถาวัลย์ กะโหลก ไม้ขีดไฟ ต่างหู ไทร กินเนื้อมะพร้าว เดินสะดุดหกล้ม ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน มีคนขอโทษ ยอดโดม เดินชนผนัง ดับไฟ ตัวเองมีปีก เขาวงกต กระท่อมร้าง เกลียดคนอื่น สร้างบ้าน ยกทรง รถบรรทุกศพ หัวเราะ ชอล์ก วัวควาย ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM