ทำนายฝัน 'เสี้ยนหนาม'

ฝันเห็น ฝันว่า เสี้ยนหนาม ฝันว่าถูกเสี้ยนตำเท้าหรือตำเข้าไปในผิวหนังอย่างเจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากภัย ที่เจ็บก็จะหาย แม้ศัตรูก็กลับกลาย เป็นมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสี้ยนหนาม'

ฝันว่าถูกเสี้ยนตำเท้าหรือตำเข้าไปในผิวหนังอย่างเจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากภัย ที่เจ็บก็จะหาย แม้ศัตรูก็กลับกลาย เป็นมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โซ่ตรวน ลายมือ ต้นกัลปพฤกษ์ ธง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ถอดเครื่องประดับ ขโมยเงิน ชลธาร คูคลอง กัลยาณิวัฒนา แผ่นดินแยกออกจากกัน เครื่องดักนก เด็กทารก เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ พาน ต้นโพธิ์ ลูกเต๋า ถือดอกบัวในมือ หญิงแปลกหน้า ถ่ายอุจจาระ กินหอยนางรม คนบ้า ท้องเสีย บัวขาว คนเมา แกะสลักรูปปั้น จับเงิน เป็นคนปรุงอาหาร ตาข่าย มีหางงอก จับผีเสื้อ ปลาเงินปลาทอง ตัดผม ชายชู้ เล่นน้ำฝน ล้างเท้าตัวเอง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กีฬา มดกัด ดอกราตรี ลอย งูกินสัตว์ หมาก งาช้าง ฝูงกบ จำนวนมาก โฉนดที่ดิน หมาหอน นอนเล่นกลางหาดทราย เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ไฟฟ้า หลงทาง ทำแท้ง กำไลแตกหัก งูขดเป็นวงกลม มหาสมุทร ถูกมัดด้วยเชือก ขี่สัตว์ สูบ หมี เชิงเทียน สุกรตายเอง บูชา อ้อย ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ปลวก เมฆบังแสงอาทิตย์ เชือกรัดคอ เรือล่ม สัตว์เลี้ยง กรอบรูป คลื่นน้ำ รีดนมโค ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เสี่ยงเซียมซี เดินอยู่ในสุสาน ช้อนเปื้อน กอไผ่ เข็มแทง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เลือดออกทางทวาร รักเพื่อน ตัวเองบ้า ทวด ปล้น ยา สวมชุดเจ้าสาว ลูกกระพรวน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ฆ่าเสือ แก้ว เนกไท เวียนเทียน งมหาของ ถีบจักรเย็บผ้า ฆ่าตัวตาย อมตะ ซาวข้าว เมายา หญิงเปลือยกาย เถียงกับคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM