ทำนายฝัน 'เสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เสือ ฝันเห็นเสือหรือได้ขี่เสือ ทำนายว่าจะมีอำนาจวาสนาสูง ได้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าโดนเสือกัด ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภหรือได้ของกำนัลจากเพศตรงข้าม แต่หากว่าฝันเสือตาย เพราะไปฆ่ามัน ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และที่ป่วยอยู่ก็จะ หายหรือทุเลา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสือ'

ฝันเห็นเสือหรือได้ขี่เสือ ทำนายว่าจะมีอำนาจวาสนาสูง ได้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าโดนเสือกัด ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภหรือได้ของกำนัลจากเพศตรงข้าม แต่หากว่าฝันเสือตาย เพราะไปฆ่ามัน ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และที่ป่วยอยู่ก็จะ หายหรือทุเลา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก็บของมีค่าได้ พายเรือตามลำพัง ไฟไหม้ป่า ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ กลองโบราณ ฝี ฝน ฝูงคนจำนวนมาก สมอเรือ เด็กกำลังดูดนม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ถ่านไฟ แมลงสาบ ถือไต้ หรือ คบไฟ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ อมตะ ขโมยเงิน ของเน่าเสีย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด อดทน ตกน้ำ เดินขึ้นภูเขา ปริญญาบัตร ฉากกั้น ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เจ็บปวด ยา ตกงาน วัวควาย ประเทียบ หนอนไต่ตามร่างกาย โทรศัพท์มือถือหาย ขวานหัก โจรปล้นบ้าน กุมารทอง ถวายข้าวพระ กระดูกแตก เดินเล่นบนหาดทราย ปล่อยเต่า ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน กินลูกอม ซ้อมรบ ปีศาจที่มีเขาและหาง ไมโครโฟน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ตุ้มหูหาย เปลี่ยนเสื้อผ้า ขโมยอาหาร มีหางงอก ก้ามกุ้ง แกะสลักรูปปั้น ของหาย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ปีนรั้ว จิ้งหรีด ขอบคุณ ทอง เลิกกับแฟน ผักที่ยังคงปลูกในดิน ถูกขัง ทำขวดแตก กินหอยนางรม พนัน คันศรหรือคันธนู ช่างเงินทอง ดอกมะลิ แร้งกินซากศพ ยกยอ โล่ อักษรย่อ ช้อนทอง นั่งจับเจ่า ขนมชั้น สร้อยทองคำ ลายมือ ถูกทรมาน คนรักหรือคู่รัก ข่มขืนคนอื่น ร้องตะโกน ชนะ ผีตายโหง มังกร เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กินเนื้อมะพร้าว ออกจากบ้าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ต้นกก ปล้นสะดม ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก คนร้าย งูจงอางไล่ ตัวเองเป็นกรรมกร ญาติเสียชีวิต เบาะ กินเลี้ยง เรือแล่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM