ทำนายฝัน 'เสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เสือ ฝันเห็นเสือหรือได้ขี่เสือ ทำนายว่าจะมีอำนาจวาสนาสูง ได้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าโดนเสือกัด ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภหรือได้ของกำนัลจากเพศตรงข้าม แต่หากว่าฝันเสือตาย เพราะไปฆ่ามัน ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และที่ป่วยอยู่ก็จะ หายหรือทุเลา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เสือ'

ฝันเห็นเสือหรือได้ขี่เสือ ทำนายว่าจะมีอำนาจวาสนาสูง ได้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าโดนเสือกัด ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภหรือได้ของกำนัลจากเพศตรงข้าม แต่หากว่าฝันเสือตาย เพราะไปฆ่ามัน ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และที่ป่วยอยู่ก็จะ หายหรือทุเลา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมูกของตัวเองยาวใหญ่ พวงกุญแจ คลอดบุตร แก้ว รถเมล์ มีผู้นำม้ามาให้ แต่งตัว ล็อกประตู รอยเท้าของตัวเอง ดีใจ ท้องเดิน กล้วย ทะเลาะกับคนรัก สาหร่าย พวงมาลัยดอกไม้สด โคกินหญ้า เหี้ย กินนก พานเงิน เดินทางไกล คนถูกฉีดยา ขวาน บวชพระ ถลกหนัง ซองจดหมาย โกรธ กระดาษเปื้อนหมึก ค่ำมืด พลอยหลากสีสัน เปิดเผยความลับกับเพื่อน เห็นเหรียญสตางค์ ดื่มยาพิษ คนแปลกหน้า บิน (ตกลง) ทำนบ ทะเลาะ กินอาหารเจ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ถูกเฉือนเนื้อ สิริภาจุกาภรณ์ คราด จับเงิน ทันตแพทย์ ฟูก ตกกระ จมูก ใยแมงมุม เณรหน้าไฟ งมหอย ธูปเทียน จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เชื้อเชิญ ขี่เสือ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ฝาหม้อ ลุยไฟ เพศสัมพันธ์ เลี่ยมฟันทอง บานไม่รู้โรย ไต่ลวด แผล ถูกคนเตะ นั่งจับเจ่า ฟาง สุนัข รังดุม โต๊ะเขียนหนังสือ ไถนา เชิงเทียน นุ่งผ้าสีชมพู กินผลมะม่วงเปรี้ยว อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น จานแตก บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง หนู สุกรตายเอง ไก่ชน ต้นไม้ยืนต้นตาย นั่งบนหลังนกกระเรียน ถอยหลัง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ญาตินํ้าตาตก ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ครุฑ พระอาทิตย์ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แบกผลไม้ ได้ฟังเรื่องตลก ตะเพียน พร้า กุหลาบ บ้านตัวเองสวยงาม ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เสื่อไม้ไผ่ พรวน ฆ้อง โทรศัพท์ เกิดความรู้สึกผิด ยกของหนัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM