ทำนายฝัน 'เสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เสือ ฝันเห็นเสือหรือได้ขี่เสือ ทำนายว่าจะมีอำนาจวาสนาสูง ได้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าโดนเสือกัด ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภหรือได้ของกำนัลจากเพศตรงข้าม แต่หากว่าฝันเสือตาย เพราะไปฆ่ามัน ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และที่ป่วยอยู่ก็จะ หายหรือทุเลา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสือ'

ฝันเห็นเสือหรือได้ขี่เสือ ทำนายว่าจะมีอำนาจวาสนาสูง ได้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าโดนเสือกัด ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภหรือได้ของกำนัลจากเพศตรงข้าม แต่หากว่าฝันเสือตาย เพราะไปฆ่ามัน ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และที่ป่วยอยู่ก็จะ หายหรือทุเลา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง รังผึ้ง ขุดดิน ภิกษุณี กินดิน ไก่ออกไข่ เล่นน้ำสงกรานต์ กบฎ หม้าย ฤกษ์ดี กลด ก่อกองทราย สายสร้อย ลิง อนุสาวรีย์ กินเฉาก๊วย หญิงแต่งชุดสีเขียว สร้อยทอง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ผ้าโพกหัว นอนบนฟูก พนัน ประเจียด หนังสือ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ได้กลิ่นธูป แม่นํ้า บิดามารดา กระท่อมในป่า เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น มโหรี เชือดคอสุกร ทำน้ำหก จำนอง ประกาศข่าวการตาย นุ่งผ้าสีม่วง ทำตัวเองบาดเจ็บ ถูกตำหนิ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หมูตาย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ฐานทัพทหาร สวมรองเท้าใหม่ งม เมฆบังแสงอาทิตย์ ไอศกรีม ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เห็นคนเปิดประตู ถูกกรรโชกทรัพย์ นั่งบนเสื่อ นั่งรถหรู มะนาว ปอ หมอก กำแพง ถังขยะ บาทหลวง แมว บัวหลวง ขนลุก สมุด หญิงแต่งชุดสีขาว หญิงโสเภณี พิมเสน ยางรถ ได้เสื่อใหม่ เดินรอดราวผ้า เช็ค ( Cheque ) มีความปรารถนา นอนกับสาวสวย เถียงกับคน เกาะ ฉีกจดหมายรัก ซุบซิบนินทา ลากเกวียน ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฝูงกบ จำนวนมาก เปลือย นั่งบนเตียง เปลหามคนเจ็บ ของเล่น แสงบนท้องฟ้า นางพยาบาล เจ้า เมฆสีเลือด ระฆัง เจ้าสาว นุ่น บ้านตัวเอง เข้ารับการผ่าตัด ชกมวย กำลังขับรถ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ผู้หญิงถือมีด ฝาหม้อ กาน้ำ ดัดผม ฟ้อนรำ ภาวนา จับปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM