ทำนายฝัน 'เสื่อไม้ไผ่'

ฝันเห็น ฝันว่า เสื่อไม้ไผ่ คุณจะได้รับความช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสื่อไม้ไผ่'

คุณจะได้รับความช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตำรวจตั้งด่าน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง พระจันทร์ ฆ่ากระต่าย เจ็บฝ่าเท้า กระท่อมร้าง ยอดโดม บ้านเก่า สถานี จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ลอยคอ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน หมูตาย ถูกตัดแขน ฤดูฝน รับประทานอาหาร หยก เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เข้ารับการผ่าตัด ย้อมผม แก้บน ธูปเทียน ตัวเองกลายเป็นนก ทำแว่นตาแตก แทง หน่อไม้ กงเกวียน หิมพานต์ (ป่า) ยางรถ แข่งม้า ยิ้ม เฒ่าหัวงู แบกหีบ ถ้วยกาแฟ นั่งจับเจ่า บัตรเครดิต ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ผิวพรรณ ปัดกวาดฝุ่น ได้กลิ่นเครื่องเทศ กาน้ำร้อน กำลังจะไปตาย หญิงเปลือยกาย เครื่องบิน นาก โถส้วม ฉาบแตก วิ่งหนีผู้ร้าย เลี่ยมฟันทอง ช้อน ไหล่ กระเป๋า กระดานดำมีข้อความ จรเข้ เมฆลอยนิ่ง เดินกะโผลกกะเผลก ธงชัย กระเป๋าเดินทาง ทอดทิ้งลูกๆ ต้นไม้เหี่ยวเฉา น้ำเต้า จับขโมย โต๊ะหมู่บูชา มีคนเกลียด หญิงแต่งชุดสีดำ ผนังบ้าน กินก้อนดิน กังวล เก็บกวาดบ้าน เครื่องบินบังคับ คนตกนรก ยา ลูกข่าง ธนูหลายดอก มังกร นั่งใต้ต้นไทร หมาตาย ผิวหนัง ลูกๆ ทำความผิด ถูกวิ่งราวทรัพย์ แม่ ได้ลาภ ผู้ชายตบผู้หญิง ข่มขืนคนอื่น ถูกขัง เตียง แสงนีออน ตกบ่อมีหนอน ทำตัวเองบาดเจ็บ กินเนื้อมะพร้าว ทรัพย์สมบัติ งมของ ข้าวเปลือก คนมุงซื้อขาย ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ไก่ชน เข็มแทง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM