ทำนายฝัน 'เสื้อขนสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า เสื้อขนสัตว์ ฝันเห็นเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ หรือ ได้สวมใส่ คุณจะได้รับทุกข์ หรือ เคราะห์จากศัตรูที่คิดการร้าย หรือคุณอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสื้อขนสัตว์'

ฝันเห็นเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ หรือ ได้สวมใส่ คุณจะได้รับทุกข์ หรือ เคราะห์จากศัตรูที่คิดการร้าย หรือคุณอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปลื้องผ้าตัวเอง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฆาตกรรม ไทร ถุงเท้า ครีบปลา อยากมีเงิน อุปกรณ์ทำครัว กอดอก นักประพันธ์ ถูกโกง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ข่าวดีจากลูก ตราสัง พริก จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด วิ่งจนเหนื่อยหอบ เฒ่าแก่ อาหารบูดเน่า กลองโบราณ ป่าไผ่ รถจักรยาน คนรักนอกใจ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น มุดใต้ถุน ถวายข้าวพระ เด็กทารก กินลูกอม ตาข่าย อ่าง หน้าไม้ ท่องเที่ยวต่างประเทศ เมฆบังแสงอาทิตย์ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า สุนัขหอน หญิง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก กระถาง ท่อนซุง ทะเล ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด นั่งราชรถ หีบสมบัติ กำลังจะไปตาย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ลวดหนาม ฝนตกระหว่างเดินทาง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น โรงพยาบาล เลือดออกทางทวาร ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ตัวเองถูกฉีดยา เอสเอ็มเอส ( SMS ) ถูกเสือกัด ตรอมใจ สายสนตะพาย พูดคุยกับคนต่างชาติ กล้องยาสูบ กุ้งมังกร วัง ความร่าเริง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก โลงศพ ตุ๊กแก เข้าเฟสบุคไม่ได้ มดหรือแมลง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ แฮนด์บอล รถเข็นศพ ขี่หมู อยู่ในกระท่อม ทอง เผาขยะ ฉี่รดที่นอน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ตกบ่อลึก พังพอน บวม ช่วย กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เงินหาย เอามือตบต้นขาตัวเอง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ธนบัตร กินเนื้อเป็ด มีคนขอโทษ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ จิ้งจก เชือก ลูกประคำ ตำรวจ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ขนมจีน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เท้าด้วน มีความปรารถนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM