ทำนายฝัน 'เส้นด้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า เส้นด้าย ฝันเห็นเส้นด้าย เส้นไหม เชือก ป่าน ทำนายว่าจะได้รับข่าวจาก ญาติมิตรที่อยู่ไกลและจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เส้นด้าย'

ฝันเห็นเส้นด้าย เส้นไหม เชือก ป่าน ทำนายว่าจะได้รับข่าวจาก ญาติมิตรที่อยู่ไกลและจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ่านไฟ คู คลอง ทำแว่นตาแตก ยา สะพายย่าม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ช้างไล่กวด นุ่งผ้าสีแดง ทะเลาะ ราชา ดับเทียน เต้าหู้ วัง คนรักนอกใจ ทหารเข้าบ้าน ทำนาเกี่ยวข้าว กินเนื้อคนอื่น กษัตริย์เสด็จมาหา เกวียน ฟันหลุด เมาเหล้า นอนบนพื้นน้ำ ฝนตกระหว่างเดินทาง เห็นคนอื่นถูกประณาม ถูกล็อตเตอรี่ ผักที่ยังคงปลูกในดิน น้ำผึ้ง ฉีกจดหมายรัก ถือดอกบัวในมือ ของกำนัล พืชผัก ชฎา หมากฝรั่ง แหวนทอง ครก เครื่องปั้นดินเผา ฟาก ได้ยินเสียงกระดิ่ง อากาศบริสุทธิ์ ฟองสบู่ เผาขยะ ฉี่ ได้เข้าร่วมในสงคราม ซื้อไม้กระดาน มิตรสหาย นุ่งชุดขาว ชลธาร ที่นอน ตั๊กแตน ยักษ์ งานแต่งงาน แก่นจันทร์ ริมฝีปาก ก้างปลาติดคอ กก แสงบนท้องฟ้า น้ำล้นเขื่อน เตาไฟ ขุดหาทรัพย์สมบัติ เลิกกับแฟน ยิ้ม เดินอยู่ในความมืด ภูเขาไปกำลังระเบิด ไส้ไหลจากท้อง ไวโอลิน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ป่วยลงท้อง หญิงแต่งชุดสีฟ้า บังสูรย์ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ถูกมัดมือมัดเท้า อีกา เดินเร็วๆ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ท้องฟ้าสดใส ถูกตัดมือ ครีบปลา บวงสรวง เข็มเย็บผ้า กงสุล สัตว์เลี้ยง ตะกวดขึ้นบ้าน ตู้เหล็กใส่เอกสาร น้ำแข็ง หวีหัก หมากัด เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ คำนับ ลังไม้ ปลูกต้นไม้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กา ทุบตีภรรยา ตะกวด จีวร เห็นเหรียญสตางค์ ครู อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น แร้งเกาะหลังคาบ้าน ฤดูฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM