ทำนายฝัน 'เหยี่ยว'

ฝันเห็น ฝันว่า เหยี่ยว ฝันเห็นเหยี่ยวเชื่องบินติดตามตัวมา คุณจะมีอำนาจวาสนามาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เหยี่ยว'

ฝันเห็นเหยี่ยวเชื่องบินติดตามตัวมา คุณจะมีอำนาจวาสนามาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถอนฟัน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป นาฬิกาข้อมือ โฆษก รังผึ้ง บาดเจ็บ จับเงิน ทอดทิ้งคนรัก ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกตัดใบหู ตัดผมใหม่ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ปล่อยเต่า ซ่อมแซมรั้วบ้าน จาน นํ้าวน ธนูหัก จอมปลวกกลางถนน พรวนดิน ได้รับรางวัล หอยที่มีเนื้อเต็ม ขนมชั้น ลับ ขี้เถ้า โถส้วม แท่น แสง ถากไม้ ยิงกา แบกผลไม้ ถูกทรมาน สติ พระสถูป รุ้งกินน้ำ กุ้ง กินเนื้อหมู ตุ๊กตา คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ตกกองไฟ บัว ตัวเองมีผมหงอก ขโมยขึ้นบ้าน โซ่ตรวน ที่พึ่ง ดีใจ ดื่มยาพิษ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ตั้งครรภ์ งวงช้างรัดตัว ดับไฟ หมากรุก นั่งนับลูกประคำ รถพยาบาล เหาะดั้นเมฆ ถูกด่าทอ ขี่ม้า ตัวเองร่ำรวย ขัง มือ กก โค่นต้นไม้แก่ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน สารภี เมฆสีขาว ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กระโดด เปลหามคนเจ็บ ตกจากดาดฟ้า เณรหน้าไฟ ข้าวในนา ทั่ง ไฟไหม้ต้นไม้ ชัยชนะ พู่กัน ไอ พระจันทร์ หน่อไม้ คนฆ่าสัตว์ ทำนาได้ผลผลิตดี ตีเหล็ก จุฬามณี ถือดอกบัวในมือ ไหว้เจ้า ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กินผลมะม่วงเปรี้ยว รังไก่ อ่างน้ำ ฝาแฝด ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ต่อสู้กับเด็ก จดหมาย ฝาเรือน ปีนป่ายภูเขา จอบหรือเสียม รีดนมโค นํ้าพุขนาดใหญ่ หนาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM