ทำนายฝัน 'เหยี่ยว'

ฝันเห็น ฝันว่า เหยี่ยว ฝันเห็นเหยี่ยวเชื่องบินติดตามตัวมา คุณจะมีอำนาจวาสนามาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เหยี่ยว'

ฝันเห็นเหยี่ยวเชื่องบินติดตามตัวมา คุณจะมีอำนาจวาสนามาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นผี ปลวก ออร์แกน เส้นด้าย ขี่ควาย นักเรียน ถลกหนัง ก้น นาก ร่ม สร้อยข้อมือ ทำตัวเองบาดเจ็บ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ด่า ตู้เหล็กใส่เอกสาร คนรับใช้ ลากเกวียน หนู โยคี เต้นรำ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตะไกร ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เรียก รักเพื่อน ทำนาย ก้อนหิน นั่งเล่น จับผีเสื้อ เก็บมุ้ง บิณฑบาต ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ริมฝีปาก กระดานดำมีข้อความ สถานีขนส่ง ขนนกสีขาว นกร้อง เมฆสีขาว ตู้เซฟ ลูกอินทร์ ขอโทษผู้อื่น ผู้หญิงโพกผ้า เงาะป่า คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เด็กนอนบนเตียง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เครื่องลายคราม ท้องเดิน ลิฟต์ สวมรองเท้าใหม่ ฝุ่น ประตูที่ปิดตาย จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ฆ่าเต่า อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ฝาหม้อ ช่างปั้น ถอดเครื่องประดับ หญ้า กินไก่ นอกใจแฟน ซ้อมรบ พระพุทธเจ้า ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน แมวสีขาว องค์กฐิน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ก้อนหินตก กองทัพ เดินเร็วๆ ลับ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ผ่าท้อง กิ้งก่า ความรังเกียจ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง นํ้าวน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ดาวตกจากท้องฟ้า งวง ยา สงฆ์ ของลับ เลี้ยงกุมารทอง ประเจียด ขนตา แต่งตัว แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ทะเลาะกับแม่ยาย ทำนบ น้อยหน่า นัยน์ตา กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) น้ำล้นเขื่อน ล่องแพ โถส้วม ลูกแก้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM