ทำนายฝัน 'เหยี่ยว'

ฝันเห็น ฝันว่า เหยี่ยว ฝันเห็นเหยี่ยวเชื่องบินติดตามตัวมา คุณจะมีอำนาจวาสนามาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เหยี่ยว'

ฝันเห็นเหยี่ยวเชื่องบินติดตามตัวมา คุณจะมีอำนาจวาสนามาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) มีเขาบนหัว กังวล ปล่อยออกจากคุก กินก้างปลา น้ำแข็ง น้ำพริก กินผลมะม่วงเปรี้ยว เป็นโจทก์ในศาล บัวสีขาว ได้รับรางวัล คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ได้ยินเสียงปืน มุดใต้ถุน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ หม้อ นกเขา ขี้เกียจ คนถูกฉีดยา อดทน ดวงอาทิตย์ตก สงฆ์ แจวเรือ กล่าวคำอำลาญาติ ไม้กวาด เครื่องปั้นดินเผา สามง่ามสำหรับแทงปลา ตัดต้นไม้ ดูหนัง ธนบัตร ถลกหนังสัตว์ รบกวน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ไผ่ เอามือตบต้นขาตัวเอง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า โคมไฟหรือโคมตะเกียง อักษรย่อ จูบสัตว์เลี้ยง ธรณีสูบ ใบลาน พระอรหันต์ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ดับตะเกียง ขนลุก จองหอง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ภรรยา ฤดูหนาว รถเมล์ งูขดเป็นวงกลม ปืนใหญ่ ดื่มสุรา ราหู เกาะ องค์กฐิน หางไก่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสียสติ ไอ ต้นกก ปลาทอง เณรหน้าไฟ มีดบาด วิวาท เศร้าโศก เดินตากแดด แต่งงาน ไฟไหม้ผม กล้วยเน่า อาบน้ำฝน ประดิษฐ์ ศพ ตุ๊กตา ประดาน้ำ ข้าวในนา หญิงแต่งชุดสีดำ ขอนไม้ อสนีบาต หวีไม้ ฌาน แขก คอมพิวเตอร์ ตีฆ้อง ละลาย งง ถูกตัดมือ ฝักดาบ มาเฟีย ก้างปลาติดคอ มรดก แกะ ดื่มน้ำ ประกันตัว นกกางเขน เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ถวายพระด้วยดอกบัว นกกระเรียน ฉิ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM