ทำนายฝัน 'เหยี่ยว'

ฝันเห็น ฝันว่า เหยี่ยว ฝันเห็นเหยี่ยวเชื่องบินติดตามตัวมา คุณจะมีอำนาจวาสนามาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เหยี่ยว'

ฝันเห็นเหยี่ยวเชื่องบินติดตามตัวมา คุณจะมีอำนาจวาสนามาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยา เป็นใบ้ ต้นไม้เขียวชอุ่ม อาบน้ำฝน นกกระจิบ กระจาบ ดื่มกาแฟ ศีรษะล้าน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม แร้ง อิฐ พระวรราชาทินัดดามาตุ ถั่ว เงินโบราณ เครื่องชั่ง ฆ่านกกระจิบ จมูกหาย ล่องแพ หลงป่า กระดาษข่อย ถวาย สมโภช ถูกตำหนิ บิน (สูงขึ้น) หมูตาย รับประทานอาหาร ลูกปัด เจ้าสาว ทะเลาะกับเพื่อน ปล่องเมรุ ฟักแฟง กินลูกอม ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เดินบนฟ้า กินหอยนางรม ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุ่งนา กัลยาณิวัฒนา สลัก ให้ความกรุณา ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย บอลลูนตก หนู อยู่ในถ้ำ มะพร้าว เดินขึ้นภูเขา ต้นไม้แห้ง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ของกำนัล ดวงอาทิตย์มืดมัว ขุด หอก ลูกแก้ว มีคนเกลียด เดินเรือ เส้นด้าย ปล่อยปลาดุก ตลาด สะอึก ธรณีสูบ ยื้อแย่ง กินก้อนดิน แว่นตาเลนส์สีดำ พระธาตุ อยู่ในอาการเร่งรีบ หิ้วกระเป๋า ถูกฟันคอขาด ดารา วิ่งจนเหนื่อยหอบ กางเขน ดับกองไฟ ผ้าขาว เงื่อน ฝี ซุง กางเขน (นก) กินโดนัท สุรา ข่าวลือ รักตัวเอง กรง ถ่ายรูป แฟนนอกใจ โกนหนวด หลงรักสามีคนอื่น ซื้อผ้าขาว เมา สร้อย ค้างคาว จุฬามณี ปะชุน ขัดแย้ง เกณฑ์ทหาร กระหายน้ำ เกวียน ประโคม เครื่องศาสตราวุธ ปาก เณรหางนาค ที่ฝังศพ กลัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM