ทำนายฝัน 'เหรียญ'

ฝันเห็น ฝันว่า เหรียญ ฝันเห็นเหรียญเงินหรือเหรียญทอง ทำนายว่าจะต้องเจ็บป่วย เพราะโรคร้าย ต้องเสียเงินค่ารักษา หรือจะเกิดปัญหาจากเรื่องเงินทอง ช่วงนี้ไม่มีโชคไม่ควรเสี่ยง ให้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา และ อุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร จะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เหรียญ'

ฝันเห็นเหรียญเงินหรือเหรียญทอง ทำนายว่าจะต้องเจ็บป่วย เพราะโรคร้าย ต้องเสียเงินค่ารักษา หรือจะเกิดปัญหาจากเรื่องเงินทอง ช่วงนี้ไม่มีโชคไม่ควรเสี่ยง ให้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา และ อุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร จะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สายรุ้ง งม ดับเทียน ไวโอลิน หมาก พระสงฆ์ กระซิบกับเพื่อน ตะกร้าไม้ ตับไต กระดูกแตก ปลิงหลายตัว อุปกรณ์ทำครัว สู้กับเสือ แล้วชนะ ท้องเสีย องค์กฐิน ปลูกต้นไม้ ชายหนุ่ม ศัสตราวุธ ภรรยาทิ้ง ผักที่ยังคงปลูกในดิน เสียจริต ฉุด เรือจอด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก แมลงภู่ พระแก้วมรกต ฝ้าย เดินร่วมทางกับโจร ถือกรรไกร ถาด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ยกยอ ทุ่งนา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชี นั่งใต้ต้นไทร ความรักระหว่างคน 3 คน ร้องเพลง ผจญภัย ขี้เกียจ ล้มละลาย แร้งเกาะหลังคาบ้าน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น โอ่ง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ไหว้พระ ซ่อง นกนางนวล ความรัก น้ำลาย กระดิ่ง งมของในลำคลอง ลอยกระทง วิชา กองดิน ปากเหม็น ดอกราตรี มหรสพ กฐิน เที่ยวชมงานรื่นเริง โกนขนหน้าแข้ง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด แมลงปอ เผาไม้กระดาน ศัตรู เดินทางไปทิศตะวันออก ได้ตีกลอง นรก งา โยคี ดวงอาทิตย์ขึ้น หัวล้าน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย รบชนะ อากาศบริสุทธิ์ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง จอกใส่เหล้า น้ำพุที่พุ่งสูง ฮ่อยจ๊อ กอดรัด หน้าอก ฮาเร็ม คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ พร้า ชงชาถวายเจ้าที่ พริก ซื้อขาย เพชรพลอย โต๊ะเขียนหนังสือ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ กินเกินขนาด บันได ฟืน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ตัวเงินตัวทอง ฉีกจดหมายรัก ที่นอน เสื่อไม้ไผ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM