ทำนายฝัน 'เหาะ'

ฝันเห็น ฝันว่า เหาะ ฝันว่าตนเองเหาะไปในอากาศได้ ทำนายว่าจะมีเคราะห์เล็กน้อย แต่จะมีโชคลาภตามมาเป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เหาะ'

ฝันว่าตนเองเหาะไปในอากาศได้ ทำนายว่าจะมีเคราะห์เล็กน้อย แต่จะมีโชคลาภตามมาเป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กพิการ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เมฆบังแสงอาทิตย์ ปลาหมึกหลายตัว หมูตาย ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เฒ่าหัวงู เต่า กาน้ำ คบคนพาล ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กระท่อม เหยี่ยว ศาลเจ้า เลือดออกเต็มตัว ขุดถ่านหิน ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด นางกวัก โกหก เห็นผี กำนัน ซักผ้าขี้ริ้ว วงกต เงินปากผี จับปิ้ง กุลี มรกต ตับไต เด็กผู้ชายสู้กัน ธนู บันไดเลื่อน ภรรยา คบไฟ นกแก้ว ยกของหนัก ทำแท้ง หัวไก่ ขัน มะลิ สร้อย ญาติทำความผิด ปราสาทเก่าแก่ กะละมัง เมฆสีดำ แก่นจันทร์ ชฎา เป็นแผลที่คอ ผัก เถาวัลย์ ต้นโพธิ์ ประเจียด เกณฑ์ทหาร โต๊ะ เลือดออกทางทวาร วิ่งหนีผู้ร้าย ชกคนที่จมูก เปิดเผยความลับกับเพื่อน โกศ ถาด เสื้อเปื้อนเลือด สติ ปลิงดูดเลือด ถอดรองเท้า ตุ้มหูหาย ถางหญ้า ตกใจจนสะดุ้ง กอดกะเทย โคไล่ขวิดคน มีความปรารถนา กระบอก ผึ้งต่อย ครก เสือตาย ดอกกุหลาบ ลากรถบรรทุก ข้าวติดคอ ขวัญ ขี่ช้าง ม้าสีขาว ทราย ถูกสุนัขเห่า ต่อสู้กับปีศาจ รถยนต์ ถูกทรมาน นักสืบ เลี้ยงกระต่าย ยันต์ แขก ญาติมิตร ตะโพน ดับตะเกียง รังดุม ทอง ไวโอลิน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด แผ่นดินไหว กินเลี้ยง สู้กับเสือ แล้วชนะ นอน ป่วย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM