ทำนายฝัน 'เหี้ย'

ฝันเห็น ฝันว่า เหี้ย ฝันว่ามีตะกวด หรือเหี้ย เข้ามาในบ้าน กำลังจะมีคนนำโชคลาภ หรือสิ่งของมาให้ ( ตรงกันข้ามกับที่ว่า ถ้าสัตว์จำพวกนี้เลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้าน ถือว่าเป็นเสนียดจัญไรแก่บ้าน ต้องทำพิธีปัดไล่รังควานออกไป )
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เหี้ย'

ฝันว่ามีตะกวด หรือเหี้ย เข้ามาในบ้าน กำลังจะมีคนนำโชคลาภ หรือสิ่งของมาให้ ( ตรงกันข้ามกับที่ว่า ถ้าสัตว์จำพวกนี้เลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้าน ถือว่าเป็นเสนียดจัญไรแก่บ้าน ต้องทำพิธีปัดไล่รังควานออกไป )

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซักผ้าขี้ริ้ว เสาเรือน ปล่อยนกกระเรียน ประกายไฟ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เซิ้ง เลี้ยงกุมารทอง ร่องน้ำ การสร้างโบสถ์ ซ่อง กระดาษข่อย สามง่ามสำหรับแทงปลา กุญแจหาย ค่ำคืน สลัก บ้านตัวเอง ยอดตึกสูงทรงกลม กางเขน สระผม หวีเสนียด นักประพันธ์ ทารกดูดนมคุณ ตะกร้าพลาสติก วอ เรือน ทะเลาะกับแม่ยาย ทำน้ำหก หม้อ คดีฟ้องร้องกัน ได้กลิ่นของบูดเน่า กระดิ่ง ภาพยนตร์ เด็กนอนบนเตียง เหาะดั้นเมฆ ดวงแก้ว หอยที่มีเนื้อเต็ม บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ถูกลูกปลุกให้ตื่น ผ้าฝ้าย ถล่ม ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กอด เถียงกับคน ช่อดอกไม้ เล่นน้ำฝน นัยน์ตา ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ โล่ นั่งใต้ต้นไทร คนแปลกหน้า ถูกยิงด้วยธนู เช็คเด้ง แผนผัง เมฆสีขาว ฝนตกปอยๆ หมา อทิตยาทรกิติคุณ บันได นอนบนกองฟาง นุ่งผ้าสีม่วง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด หลงป่า ฮิปโปโปเตมัส เกณฑ์ทหาร ฮอกกี้ ขอโทษผู้อื่น ค้าขายต่างเมือง สมุด ขนตา หมอดูดูลายมือ ดื่มน้ำหวาน เดินตากแดด ตัวเองเป็นโจร นอนเล่นกลางหาดทราย คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง หินก้อนใหญ่ ไม้กวาด ข่วน แกงการู งูกินสัตว์ ขมิ้น รดน้ำต้นไม้ ได้เป็นเจ้าบ่าว ครู คนถูกฉีดยา นอนกับนางงาม ดาวตกที่หลังคาบ้าน เดินลุยกองไฟ เปลือก กระป๋องนม มือตัวเอง คบไฟ กางเกง จอมปลวกกลางถนน นกพิราบ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟาง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น