ทำนายฝัน 'เห็นกระดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นกระดุม ฝันเห็นกระดุม บ่งบอกถึงความต้องการคน หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยเหลือ มากลัด ทำเรื่องให้เข้าที่เรียบร้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นกระดุม'

ฝันเห็นกระดุม บ่งบอกถึงความต้องการคน หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยเหลือ มากลัด ทำเรื่องให้เข้าที่เรียบร้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พัชรกิติยาภา สวมเสื้อสีดำ มีดตกน้ำ แดด แสงบนท้องฟ้า ฉัน ( กิน ) งูใหญ่ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เล่นน้ำฝน ถูกกรรโชกทรัพย์ เป็ด เฒ่าหัวงู สูบ น้อยหน่า ผลไม้ เห็นคนโดนแทง ทารก เดินละเมอ อิฐ บอลลูนตก เชิงเทียน สีแดงชาด ประกาศการแต่งงานของตนเอง แต่งงาน ป่าเขา ชาวประมง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ช่างเงินทอง ถูกฟันคอขาด ฝ้าย หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ขาหัก ชุดว่ายน้ำ คนรักหรือคู่รัก กระสอบข้าวสาร แม่หม้าย แขกขายโรตี กษัตริย์เสด็จมาหา สัปทน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป จองหอง หุ่นโชว์เสื้อ เขื่อน ถูก แตน-ต่อ ต่อย เซิ้ง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ซื้อผ้าขาว ช้างไล่กวด กรงนก ได้สวมแว่นตาดำ กินสายบัว จิ้งเหลน โจรปล้นบ้าน ถังขยะ ยืนบนลังไม้ แก่นจันทร์ เถาวัลย์ ฝน กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ม้าเตะ กินเฉาก๊วย ตามทวงหนี้ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ตกกระ ประกันตัว กระแต ผ้าห่ม กระสือ นอกใจแฟน หายใจอึดอัด ฉุด ลูกจัน น้ำล้นเขื่อน บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ฝังศพคนที่รู้จัก ประกาศข่าวดี นอนเล่นกลางดิน สร้อย โฆษก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ที่พึ่ง เสื้อครุย ประตูกำลังถูกไฟไหม บ้านพัง เสื้อใหม่ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ขนม ครกสาก กินเนื้อเป็ด ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า แร้ง รักตัวเอง งานฉลอง อยากมีเงิน ถูกตัดขา พังประตู อ่าง แห่กฐิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM