ทำนายฝัน 'เห็นกล้วย'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นกล้วย จะได้รับข่าวดี จะซื้อของหรือขยายธุรกิจให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นกล้วย'

จะได้รับข่าวดี จะซื้อของหรือขยายธุรกิจให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดับเทียน ปีก หีบศพ เพลิง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ปอก ถวายข้าวพระ กอไผ่ กิ้งก่า ทะเลสาบ ฆ่าศัตรู ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เกณฑ์ทหาร กอดรัด ปลิงหลายตัว ฆ่านกกระจิบ ศีรษะล้าน เงาะ โคเข้าบ้าน แสง เสื้อกันฝน แสดงละคร กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) คนในบ้านทุบตีกัน งวงช้างรัดตัว ถูกขัง บันไดเลื่อน วงล้อกำลังหมุน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ฟ้าที่สดใส เด็ดพริกออกจากต้นพริก เปียก พระราชินี หมัดกัด ถอดรองเท้า แมวสีสวาท นุ่งชุดขาว ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ซองจดหมายสีชมพู พังประตู ตะไบเหล็ก ขี่ม้า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ทาขมิ้น จับกัง การสร้างโบสถ์ กำแพงเมืองจีน ตาข่าย สกปรก สุนัขหอน ภรรยาเสียชีวิต ภิกษุณี เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กินอาหาร น้ำหอม ทับทิม แฮนด์บอล กระดิ่ง เครื่องลายคราม ซีเมนต์ ถางหญ้า กินพระจันทร์ สุนัขเข้ามาเลีย ลาวาภูเขาไฟ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฌาน ให้หวีคนอื่น ลับมีด นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ตะไคร้ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เสือกัดตัวเอง คนรักนอกใจ นอนโรงพยาบาล คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผ้าห่ม ได้ยินเสียงปืน ผึ้ง ชี ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ตกกองไฟ ดำน้ำ โคกินหญ้า กรวยกรอกน้ำ หมูตาย ไฟไหม้ต้นไม้ หญิงเปลือยกาย กำไล ได้ฟังเรื่องตลก หมู ค้อน เป็ดไก่ ฤาษี บาดเจ็บ เปลือก เงี่ยง หวีเสนียด โครงกระดูกสัตว์ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ผ้าไตรจีวร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM