ทำนายฝัน 'เห็นกล้วย'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นกล้วย จะได้รับข่าวดี จะซื้อของหรือขยายธุรกิจให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นกล้วย'

จะได้รับข่าวดี จะซื้อของหรือขยายธุรกิจให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยืนบนลังไม้ รักภรรยาตัวเอง มหรสพ ผลไม้ บดเมล็ดกาแฟ สนามหญ้า ตุ้มหู ได้พูดคุยกับเพื่อน ทำนาไม่ได้ผลดี แข็งแรง เลี่ยมฟันทอง ว่าว ถังน้ำ โซ่ตรวน บวชภิกสุนี ยกของ คดีฟ้องร้องกัน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน นาฬิกาข้อมือ บวม นองเลือด รอยเท้าของตัวเอง ม้าเตะ รดน้ำต้นไม้ ทางม้าลาย ญาติตาย ไฮโล ถูกพายุพัดพาไปไกล กล้องยาสูบ หุ่น สุกร ดอกซ่อนกลิ่น เปิดร้านค้าขายสินค้า ข้าวสาร เป็นบ้า กระบอก ภาชนะแตกร้าว เป่าขลุ่ย รูปภาพของเครือญาติ ถูกทรมาน หิ่งห้อย ฆ่าไก่ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ลุยไฟ พระปรางค์ กินเลี้ยง ฮิปโปโปเตมัส พานทอง ผลจันทร์ ( พืช ) แกะ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ม่าน ไม้พลอง หวีหัก จับสายสิญจน์ กระท่อมในป่า แร้ง ถ่านไฟ แตกร้าว แตงโม โกนหนวด พานเงิน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน โยคี ปราสาท จิ้งหรีด เดินเล่นบนหาดทราย ศพ มุ้งขาด ผิวพรรณ ผ้าฝ้าย เทศน์ ยอดตึกสูงทรงกลม พระจันทร์เดือนหงาย อยากมีเงิน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กระโดด นุ่งโจงกระเบน แจกันคู่ ทำร้าย คอมพิวเตอร์ มีดหาย นกยูง แผ่นดินไหว ขนนกสีดำ ตรอมใจ เวทีมวย เสี้ยนตำเท้า บาดเจ็บ ทะเลาะกับคนรัก ถ้ำ ท่าเทียบเรือ ผ้าใบ ประกาศข่าวการตาย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เปลวไฟ สุกรกลายเป็นคน อยู่ในกระท่อม ฟองสบู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM