ทำนายฝัน 'เห็นกล้วย'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นกล้วย จะได้รับข่าวดี จะซื้อของหรือขยายธุรกิจให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นกล้วย'

จะได้รับข่าวดี จะซื้อของหรือขยายธุรกิจให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บัว โล่ ล็อกประตู เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ถอดรองเท้า จับกระต่าย ช่างตัดผม ภรรยาเอาน้ำมาให้ ขโมยทรัพย์สมบัติ ฆ่าหมี นอน กวาด ลิฟต์ ดื่มสุรา จับปลา รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ขวานหัก อยู่ในอาการเร่งรีบ ถวายข้าวพระ คันศรหรือคันธนู เสือตาย อาบน้ำในมหาสมุทร จาระบี บ้า ไฟไหม้ต้นไม้ ญาตินํ้าตาตก มหรสพ รับประทานเครื่องเทศ เห็นคนเปิดประตู คดข้าวเย็นกิน ล้างหวี สวมมงกุฎ ฉัน ( กิน ) ความผิด สมุด กระดาษทิชชู ปีนเขา ถ่านไฟ เดินสะดุดหกล้ม งอบ คนมีดวงตาสีดำ ถูกฆ่า ฉลองพระบาท ร้องเพลง กินเฉาก๊วย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง คนขาพิการ ศาลเจ้า ดวงตรา สามีนํ้าตาตก ฆาตกร ก้น หญิงแต่งชุดสีแดง หมากฝรั่ง ย้อมผม นุ่งชุดแดง ต่อสู้กับปีศาจ บิณฑบาต จรเข้กัด เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ปล้นสะดม พูดสนทนา ปอกเปลือกไข่ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ฟ้าผ่า ของลับ ตะเพียน เปลี่ยนมุ้งใหม่ ต้นกก ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ขายของ ถั่วลิสง นกกาเหว่า บิลเลียด ไฟฟ้า กรวดทราย มรกต ต่อสู้กับคนร้าย กระจก ตัวเลข สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จีวร ถางหญ้า กิ๊บติดผม แสงสว่าง ไหล่เจ็บ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ยมทูต ดวงอาทิตย์มืดมัว ฝังศพคนที่รู้จัก ถนน ทะเล สำลี ขี้เถ้าในเตาไฟ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ทราย กกกอด มาลัย ขี่กระบือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM