ทำนายฝัน 'เห็นกล้วย'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นกล้วย จะได้รับข่าวดี จะซื้อของหรือขยายธุรกิจให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เห็นกล้วย'

จะได้รับข่าวดี จะซื้อของหรือขยายธุรกิจให้รีบทำ เพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ฟังเรื่องตลก ขุดดิน กัดลิ้นตัวเองขาด หิมะตกอยู่เรื่อยๆ โถส้วม ผึ้งมากมาย ปลาทองที่ตายแล้ว ปล่อยนก ตาข่าย ยกของหนัก หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ฌาปนกิจ กล้วยแขก ตำรา ร้องเพลง น้ำผึ้ง ประกาศข่าวการตาย เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ฟ้าร้อง ถ่อเรือ ถูกพายุพัดพาไปไกล ธงสามเหลี่ยม ไล่จับผีเสื้อ กงจักร ตกบ่อลึก ช่างตัดผม พายเรือตามลำพัง ความรักระหว่างคน 3 คน ครกสาก เรือน ยิงปืน เขี้ยวสัตว์ ค้นหา เจ้าสาว ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง สาวไส้ สมุด วาฬ กรง เรือกำลังจม ประตูที่ปิดตาย ฟันงอกขึ้นมาใหม่ มโหรี เงินปากผี บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เจ้าบ่าว ซื้อปลาหมึก ถูกตะปูตำเท้า ฆ่าหมัด เบ็ดตกปลา จับกัง เพื่อนที่จากไปไกล ต่อสู้กับเด็ก กล่าวหา เก้าอี้ ฆ่าหมี เมฆลอยนิ่ง เข็มแทง อุ้มลูกสุนัข เอทีเอ็ม น้ำล้นเขื่อน ดม กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง มหาสมุทรมีพายุ ขี่สัตว์ เครื่องดักนก เดินทาง ญาติทำความผิด กุลี บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เอสเอ็มเอส ( SMS ) รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เถียงกับคน แข่งวิ่ง นำตาข่ายไปดักสัตว์ กินลิ้น ทำแว่นตาแตก ขนมจีน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ โอเอซิส แม่ชี แสดงละคร นั่งบนลังไม้ เหยียบอุจจาระ นํ้าวน งูเห่า ถูกตัดใบหู เห็นตากระจกสีขาว หย่า เจดีย์ เงินหาย ชกคนที่จมูก นกกระเรียน ศาลา ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เจ้า ปม โกรธ สวมรองเท้าใหม่ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM