ทำนายฝัน 'เห็นคนอื่นถูกประณาม'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นคนอื่นถูกประณาม ฝันเห็นคนอื่นถูกประณาม คนรู้จักของคุณจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นคนอื่นถูกประณาม'

ฝันเห็นคนอื่นถูกประณาม คนรู้จักของคุณจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อ้อย วงกบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หนี้สิน เฒ่าหัวงู กระทง กินขนม เก้าอี้ โบสีดำ ยิ้ม เสวียน งวง ทำแว่นตาแตก ได้ฟังเรื่องตลก จอก กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี มีด เสี้ยนหนาม นักเรียน ชายหนุ่ม ครก ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น พระอาทิตย์ เครื่องดักนก หนังสือ เสือ พัด วงล้อกำลังหมุน เน็ตไอดอล นอกใจแฟน ผนัง ความมั่งคั่ง ไหว้พระ รถพยาบาล เห็นผี ถูกฉุด ปัสสาวะ บ่อน้ำใหญ่ ต้นกัลปพฤกษ์ เด็กกำลังดูดนม เดินกะโผลกกะเผลก ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย จันทร์ทรงกลด ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ทวิตเตอร์ ซอ พระพรหม ผึ้งมากมาย เพื่อน มีดเหน็บที่เอว งานสังสรรค์ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด วัด วงเวียน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เรือจอด ยื้อแย่ง นอนกลับหัว เดินอยู่ในสุสาน เป็นคนปรุงอาหาร สนามหญ้า จรเข้กัด ทอดทิ้งภริยา ถวาย จน กะโหลก พวงมาลัยดอกไม้สด เลือกตั้ง แต่งงานก่อนกำหนด ผ้าสีดำ อู่เรือ ล่าสัตว์ สาดน้ำ ชะลอม โทรศัพท์มือถือหาย ตะไบเหล็ก คนเกี่ยวข้าว ล้มละลาย ใยแมงมุม งม ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หัวไก่ เจ้าเมือง ตัวเองตายไปแล้ว น้ำค้าง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ข้าวสาร แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เขาวงกต เบี้ย ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ คนมีเขา ส้มตำ ทางม้าลาย ตุ๊กตา พู่กัน เดินอยู่กลางทุ่งนา เข้าไปในโรงพยาบาล ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ช่างปั้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM