ทำนายฝัน 'เห็นคนเดินละเมอ'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นคนเดินละเมอ ฝันเห็นคนเดินละเมอ จะได้รับข่าวที่สร้างความงุนงงให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นคนเดินละเมอ'

ฝันเห็นคนเดินละเมอ จะได้รับข่าวที่สร้างความงุนงงให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เมาเหล้า เที่ยวบ่อนการพนัน ภาพวาด มดหรือแมลง เครื่องปั้นดินเผา ถีบจักรเย็บผ้า มหาสมุทรมีพายุ คนกำลังเปลื้องผ้า ถลกหนังสัตว์ ยอดโดม ฤาษี เป็ด เจ็บป่วย พญานาค ทับทิม กริช เซิ้ง มีด ยกทรง เฒ่าหัวงู แต่งตัว เครื่องพิมพ์ดีด ดึงเชือก ฝีขึ้นตามร่างกาย กรงนก หอยที่มีเนื้อเต็ม นั่งอยู่ในกองอุจจาระ บุตร ลมหายใจมีกลิ่นหอม ทหารเข้าบ้าน กระดาษเช็ดมือ ใบไม้ ปลูกบ้านต้นไม้ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ มองดูเหว เขียด กระโดดจากที่สูง ยิงปืน ข้าวในนา ซองจดหมายสีแดง การผ่าตัด บรรจุของลงหีบ จูบคนรัก งานบวชเณร ถล่ม กษัตริย์ ได้รับรางวัล แมลงปอ เวที ใช้ผ้าคลุมหัว แกะ เป็ดไก่ งมปู ก้างปลา มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ไก่ชน อุ้มลูกสุนัข พระสังฆราช กินผลมะม่วงเปรี้ยว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ถูกสัตว์กัด โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กกไข่ ฆาตกรรม ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ถั่วลิสง ขอบฟ้า ฝาเรือน ประกันตัว ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น กาบินเข้ามาในบ้าน นม นกกา แหวน ดื่มน้ำ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ขอบคุณ ทะเลสาบ ตาชั่ง มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ซื้อปลาหมึก ตัวเองถูกประหาร ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน สัปทน นาค เดินเป็นวงกลม ศัตรู เครื่องบินบังคับ สายสนตะพาย นั่งเล่น ได้ยินเสียงกลอง กินเฉาก๊วย แตงโม เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ สีดำ กินหอยนางรม พลับพลา พระราชวัง ฉี่ ถุงเงิน ถุงทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM