ทำนายฝัน 'เห็นคนเดินละเมอ'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นคนเดินละเมอ ฝันเห็นคนเดินละเมอ จะได้รับข่าวที่สร้างความงุนงงให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นคนเดินละเมอ'

ฝันเห็นคนเดินละเมอ จะได้รับข่าวที่สร้างความงุนงงให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งเล่น กกลูก บินขึ้นไปบนท้องฟ้า หุ่นยนต์ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ร่องน้ำ อวัยวะเพศ บิณฑบาต ตัวเลข โบว์ดำผูกเสาบ้าน ทหาร ผลไม้ ดวงอาทิตย์ตก ว่ายน้ำ งูจงอาง ประดาน้ำ เชิงตะกอน นุ่งชุดแดง เต้นรำ บิลเลียด กระดุมหาย ฟันโยก ดวงอาทิตย์มืดมัว ตะกร้าหวาย ถอยหลัง นกยูง กินกล้วย สร้อย ชามมีลายดอกไม้สวยงาม นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ไว้ทุกข์ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ภาชนะ จุดเทียนชัย นั่งบนเตียง เดินไปบนเนินเขา ถนน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฝังทั้งเป็น ถอดรองเท้า ขนมปัง เพลิง ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน รูปภาพของเครือญาติ ลาวาภูเขาไฟ ลูกกระพรวน บดเมล็ดกาแฟ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ขาด้วน พานเงิน คุก ตะราง ลำคลอง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ผึ้งบินรอบรังของมัน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน สถานี ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นักเรียน หนาม ลูกปัด ความลับ ตกปลากับญาติ ถูกสัตว์กัด กล้องยาสูบ แม่ชี นั่งใต้ต้นไทร กรง ฟาง แต่งงาน สงฆ์ ถลกหนัง น้ำตก ฮาเร็ม ผึ้งทำรังในบ้านของเรา คบไฟ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ถุงน้ำร้อน ไต่เขา สวดมนต์ ปืน หีบศพ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กก ม้านั่ง อสนีบาต ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เห็นถนนที่ขรุขระ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เก็บเกี่ยวข้าวในนา ถอนผมหงอก มดรุมเป็นกลุ่มๆ มะพร้าว แข็งแรง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ฤกษ์ดี ระดู ซอ นกแก้ว มุดรั้วลวดหนาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM