ทำนายฝัน 'เห็นคนโดนแทง'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นคนโดนแทง ฝันเห็นคนโดนแทง ไส้/เลือดทะลัก คุณกำลังจะเจอคนพาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นคนโดนแทง'

ฝันเห็นคนโดนแทง ไส้/เลือดทะลัก คุณกำลังจะเจอคนพาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ความรักระหว่างคน 3 คน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คลอดบุตร ถูกตัดศีรษะ ถอนฟัน กรวยกรอกน้ำมัน คนมีดวงตาสีดำ ฤกษ์ดี ธง ร่องน้ำ จับก้อนกรวด ก้อนทราย แว่นตาเลนส์สีดำ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) คบบัณฑิต กิ้งก่า กระซิบกับเพื่อน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ติดเกาะ แทง เรือโยง ถูกฉ้อโกง พวงกุญแจ มวยผม หมอดูดูลายมือ ตกปลา ปัดกวาดฝุ่น รับประทานเครื่องเทศ รัฐประหาร ตะปู เก็บเงินได้ เมาสุรา ตะเกียง ลาภ เท้าเจ็บ ปีนรั้ว นกคุ่ม ขวดแก้ว ผนังบ้าน เป็นคนปรุงอาหาร โต๊ะเขียนหนังสือ ครก เขียด พวงมาลัยดอกไม้สด สวมเสื้อสีเขียว นก งอบ ทหารยิงปืนใหญ่ โรงพยาบาล กระถางสามขา ฟาง วัง ธงบนเรือ นอนบนเสื่อ ทำโรตี ถูกตัดใบหู มะนาว ซื้อปลาหมึก ปอกเปลือกไข่ นาข้าวรกร้าง ฟันดาบ ก้อนหิน ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กำแพงเมือง ตุ๊กตา หิมะตกอยู่เรื่อยๆ จันทร์ทรงกลด ปฏิทิน ช่วยคน ตำรา อักษรย่อ แมวดำ แก่นจันทร์ สู้กับเหยี่ยว ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ทรัพย์สมบัติ จับเงิน ผ้าเช็ดตัว คำนับ กุ้งยักษ์ บันไดเลื่อน หัวนก ยิงธนู เขากวาง งวง กินอุจจาระ ถูกสุนัขเห่า ไก่กกไข่ นกแขกเต้า เครื่องจักรทำงานได้ดี ทุบตีภรรยา จักรพรรดิ กินเนื้อวัว กงเต๊ก รีดนมโค ตุ๊กแก ขี้เกียจ ทูต ลูกปัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM