ทำนายฝัน 'เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ฝันเห็นถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้าและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ คุณเตรียมตัวที่จะจะได้รับความสุขอย่างคาดไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่'

ฝันเห็นถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้าและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ คุณเตรียมตัวที่จะจะได้รับความสุขอย่างคาดไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สงคราม ซองจดหมายสีชมพู พระบรมรูป มือ ติดเกาะ ฟันปลอม เหงื่อ ฝันเห็นนํ้าวน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ปีนเขา เฆี่ยนตีผู้อื่น ขิม ประหารคนรัก ถอด จูบสัตว์เลี้ยง พระธาตุ ไก่กกไข่ ภรรยาเสียชีวิต งูใหญ่ มีความปรารถนา กำไล ได้เป็นเจ้าบ่าว พระวิหาร อยู่ในอาการเร่งรีบ ข้าว กระทง กระดาษทิชชู หัตถกรรม กระป๋องนม โคมไฟหรือโคมตะเกียง งม ถ้วยชาม ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เจ้านาย สตรี ดมกลิ่นดอกไม้ ขโมยขึ้นบ้าน คนรักได้รับบาดเจ็บ จันทร์ทรงกลด ตีผึ้ง ชามแตก กรง ซองจดหมาย เชิงตะกอน ข้าวในนา ค้างคาว เครื่องเรือน สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ภรรยาหนี แบกผลไม้ ปีศาจ เลิกมุ้งขึ้น กินเนื้อหมู ยากจน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน มีหลายหู ดำน้ำ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ลูกเห็บตก นกเกาะหลังงู แลบลิ้น ขนม ปล่องเมรุ นั่งนับลูกประคำ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ลมพายุ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ดวงอาทิตย์มืดมัว ขี่วัว แล้ว ตกวัว กัดคน กระต่ายน้อย หมากัด ทำน้ำหก ฟัน ตกใจเพราะเห็นผี กินผลมะม่วงเปรี้ยว ภาษา หูแหว่ง ขวดแก้ว ผ้าเช็ดหน้า ฝ้าย ตกหน้าผา ก่อสร้าง กระจกหลากสี สุนัขหอน แสตมป์ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ เป็นคนผอมบาง เดินทางไกล ฝันว่าส่งพัสดุ เดินหลงไปในป่าละเมาะ ตรอมใจ กินก้างปลา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด บันไดกว้างๆ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เหาะเหิน ไอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM