ทำนายฝัน 'เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ฝันเห็นถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้าและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ คุณเตรียมตัวที่จะจะได้รับความสุขอย่างคาดไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่'

ฝันเห็นถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้าและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ คุณเตรียมตัวที่จะจะได้รับความสุขอย่างคาดไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สามง่ามสำหรับแทงปลา สาหร่าย กินผัก ปิดผนึกซองจดหมาย ขอบฟ้า สกปรก นกบิน เสื่อขาด จุดไฟแล้วดับ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก พระสังฆราช หวีไม้ ช้อน ราหู ตกใจจนสะดุ้ง เห็นรองเท้าเก่า ล้างเท้า กระซิบกับเพื่อน หาบอุจจาระกลับบ้าน นํ้าพุขนาดใหญ่ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง กองกระดูก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต อาหารบูดเน่า ติดคุก เพลิง คำนับ กะเหรี่ยงคอยาว ชนไก่ สุรา นอนบนกองฟาง ซองบุหรี่ พนัน ฝาหม้อ จานชาม ทะเลาะ ช้างเหยียบ ความมั่งคั่ง มหาสมุทร แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ผิวพรรณ ทารกดูดนมคุณ มดเต็มบ้านเมือง ถูกล็อตเตอรี่ ทิวเขา สวมชุดเจ้าสาว ฉลาด ป่าช้า กระดูกแตก ต้นไม้เหี่ยวเฉา กำไล ตะไบเหล็ก ปรบมือ กล้วยแฝด โกนผม ผ้าโพกหัว หญิงชรา ธุรกิจ เก็บกวาดบ้าน น้ำตก เปลือก ตั้งครรภ์ ลวดหนาม ซองจดหมายสีฟ้า คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กระท่อมริมทะเล แป้ง แขนขาด แบกผลไม้ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ยากจน สวมเสื้อขาด ชะลอม มือตัวเอง ผีตายโหง กษัตริย์ กระบอกสูบลม สระผม ปล่อยนกกระเรียน น้ำพุที่พุ่งสูง ถั่ว ตัวเองถูกฉีดยา ฟืน แผ่นดินไหว ย้ายบ้าน ฝี จองหอง รับประทานอาหาร ผู้คุมนักโทษ งมของในลำคลอง กินเลือด นำเที่ยว ถ้วยกาแฟ สวมเสื้อสีเขียว ขึ้นศาล ฉาบ ดอกบานไม่รู้โรย กระต๊อบ อีกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM