ทำนายฝัน 'เห็นถนนที่ขรุขระ'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นถนนที่ขรุขระ ฝันเห็นถนนที่ขรุขระ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ในอนาคต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เห็นถนนที่ขรุขระ'

ฝันเห็นถนนที่ขรุขระ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ในอนาคต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำน้ำหก กำแพงโบราณ ธนูหัก ตราสัง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ขอทาน น้ำตก น้ำเต้า ปลิงหลายตัว อาคันตุกะ โขลงช้าง ยกยอ ขโมยทรัพย์สมบัติ ได้รับรางวัล หลุม น้ำท่วม เจ็บป่วย กำไล ทะเบียนบ้าน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ลิง ภูเขาไฟ งูจงอางไล่ เครื่องบิน ตู้รับจดหมาย ถวายพระด้วยดอกบัว ตีเหล็ก คิ้วตัวเองดกดำ กีตาร์ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด บ้านตัวเอง ได้ยินเสียงระฆัง ไข่เป็ด กินลิ้น นางฟ้า พ่อหม้าย นั่งบนหลังนกกระเรียน ได้กลิ่นเครื่องเทศ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา นัยน์ตา ขี่สุกร นอนกลับหัว ล้างเท้า ชอล์ก กีฬา คดข้าวเย็นกิน ผนังบ้าน กระจอก ภาษา เห็นตากระจกสีขาว ซี่โครงหัก อยากมีเงิน กินผลมะม่วงเปรี้ยว บ้านตัวเองสวยงาม ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา นำตาข่ายไปดักสัตว์ ถูกตะปูตำเท้า ประกาศข่าวการเกิด ฟักแฟง หมอดูดูลายมือ หน้าอก หนู พร้า เชื้อเชิญ องค์พระ ก้างปลาติดคอ รุ้งกินน้ำ เล่นน้ำสงกรานต์ ดอกไม้ไฟ ฟันหลุด ผ้าโพกหัว ท่อนซุง สูบ มดรุมเป็นกลุ่มๆ กระดุมหาย ถูกน้ำร้อนลวก ปากเน่า ตกบ่อมีหนอน ผม แก้ม อุปกรณ์ทำครัว ซุกซ่อนตัว ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เชือดคอสุกร โบสีดำ นาข้าวรกร้าง หมา อุ้มลูกสุนัข สุริยคราส เข้ารับการผ่าตัด รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส จาน ปืน โต๊ะ ดาบ ซ่อมแซมรั้วบ้าน เครื่องศาสตราวุธ หัวนก ดนตรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น