ทำนายฝัน 'เห็นถนนที่ขรุขระ'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นถนนที่ขรุขระ ฝันเห็นถนนที่ขรุขระ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ในอนาคต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นถนนที่ขรุขระ'

ฝันเห็นถนนที่ขรุขระ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ในอนาคต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้อนเปื้อน เห็นผี ลับมีด ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ฆ่าสุนัขบ้า ตาย เมือง จรเข้กัด สถานีขนส่ง สตรี คนตกนรก ไหว้พระ สายสนตะพาย เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ไหล่ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เดินบนฟ้า ไหว้พระราหู หน้าต่าง เล่นไพ่ มีคนเกลียด จรวดไฟ แฮนด์บอล ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ จานชาม แตงโม กำลังจะไปตาย ถูกหวายรัด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก หน้าอก รถเข็นศพ ลากสัตว์ บ่อน้ำพุแห้งขอด อินทรี บาดเจ็บ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ฆ่าควาย เนกไท นอนอยู่บนแผ่นดิน บ้องไฟ น้ำหอม ลอยคอ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า พี่น้องทุบตีกัน ราชา คนบ้า ฟันดาบ แบกผลไม้ งวงช้างรัดตัว กางเขน (นก) ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน เดินไปบนเนินเขา กะปิ หมูกลายเป็นคน จูบคนที่อายุมากกว่า นักประพันธ์ ต่อสู้กับปีศาจ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ออกจากบ้าน ไต่ลวด นํ้าวน โบว์ดำผูกคอ เดินทาง ขี่หมู ลายมือ กิ้งก่า ถูกสวมกุญแจมือ ฝาหม้อ รองเท้า ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เหรียญ ยกโทษ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กำไล นกกางเขน ถูกจับ ภรรยาทิ้ง นอนโรงพยาบาล นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ หุ่นโชว์เสื้อ วัด ตุ้มหู ยิงกา แฟนนอกใจ น้ำมันก๊าด ปล้น ฉลาด ใช้ยาเสพติด บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ผึ้งต่อย แต่งตัว กลืนเมฆ ตกปลากับคนรัก ฝนตกปอยๆ วิ่ง ฆ่าเป็ด ต่อ ทอดสมอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM