ทำนายฝัน 'เห็นถนนที่ขรุขระ'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นถนนที่ขรุขระ ฝันเห็นถนนที่ขรุขระ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ในอนาคต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นถนนที่ขรุขระ'

ฝันเห็นถนนที่ขรุขระ คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ในอนาคต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีฤทธิ์ ดาวตกที่หลังคาบ้าน บ้านพัง บิลเลียด ก้างปลาติดคอ จำปีหรือจำปา วงกต ฟ้าที่สดใส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ความมืด ข่าวร้าย พระเจ้าแผ่นดิน หนังสือ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด องคมนตรี ไฟนรก ต่อสู้กับเด็ก ผู้ชายตบผู้หญิง ปวดท้อง ผนังบ้าน ร่วมงานทอดกฐิน ฆ้อง ชาวประมง เทศน์ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เมฆหมอก กระถางสามขา หมาคาบหม้อ หูขาด ประกาศข่าวดี ตั้งครรภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ช่วย ตะกร้าหวาย ขี่ควาย คอกหมู อ่างล้างหน้า นั่งราชรถ พายเรือ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ผู้หญิงหัวล้าน เช็ค ( Cheque ) ตกกระ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ตัวเองเป็นชู้ ตัวเองเป็นโจร นักประพันธ์ ประเทียบ พระสังฆราช บุคคลที่มีชื่อเสียง ถือไต้ หรือ คบไฟ จุดเทียน ปืน ลายนิ้วมือ ความผิด แมลง ดนตรี หญิงชู้ ไม้กวาด สุกรตายเอง บ้องไฟ ว่ายน้ำ เปิดเผยความลับกับเพื่อน เช็คเด้ง เครื่องบินตก กังหัน สุริยคราส ข่าวลือ นำอุจจาระกลับบ้าน ฮอกกี้ ภรรยาหนี ฮาเร็ม ตาชั่ง นำเที่ยว สุกรกลายเป็นคน ดับเทียนชัย อดทน ซุง ภาพ วอ หน้าไม้ พิมพ์ ชายชรา ด้วง ถอนผมหงอก เกิดความรู้สึกผิด ครก พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ปลูกพริก ชุดว่ายน้ำ ชนกระบือ หัวไก่ ผลักประตู ของโบราณ เดินทางไกล กรวยกรอกน้ำ ดวงอาทิตย์มืดมัว ป่วยลงท้อง ออกจากบ้าน ควาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM