ทำนายฝัน 'เห็นที่นารกร้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นที่นารกร้าง ทำนายว่าจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นที่นารกร้าง'

ทำนายว่าจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กิ๊บติดผม คนแปลกหน้า ตกกองไฟ ฤดูฝน อุ้มลูกหมา ฉางข้าว หมาก นักประพันธ์ ทะเลาะกับภรรยา ปู เรือโยง ข้าวในนา ล่าสัตว์ เจว็ด ถั่วงอก กอไผ่ ร่องน้ำ แหวนหาย ไหล่ กรวยจราจร เงาตัวเองในกระจก หินก้อนใหญ่ หมากฝรั่ง เดินบริเวณวัด สถานีขนส่ง บวชพระ อีกา คลอดบุตร ฝี ต่างหู บ้านใหม่ สิริภาจุกาภรณ์ กระดาษเปื้อนหมึก ฆ่าไก่ งูเลื้อย โคมไฟหรือโคมตะเกียง ไฟไหม้ผม ถูกฆ่า ตั้งครรภ์ ซองจดหมายสีชมพู จูบคนรัก ประกายไฟ ความร่าเริง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กรน ตัวเองถูกฉีดยา บวม ขาด้วน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ บุคคลที่มีชื่อเสียง ปลาฉลาม เห็นคนเปิดประตู ลำธาร พระนาคปรก มีคนเกลียด เทียนไข ตุ้มหู ข้อเท้าแพลง ดื่มยาพิษ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ช่างไม้ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ถวาย น้ำฝน ถูกตัดศีรษะ หมากรุก ต้นโพธิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โรคร้าย กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) จรเข้ งมหาของ เครื่องร่อน ขนมปังกรอบ กัลปพฤกษ์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด กินน้ำผึ้ง ดับกองไฟ กระดูกแตก เดินอยู่ในสุสาน เห็นกองไม้กระดาน ล้างหวี ถูกสัตว์กัด คอกหมู ถั่วลิสง ยิงปืน กินรีหรือกินนร ภูเขา เมฆสีดำ ลากเกวียน ตัวเองมีผมหงอก กวาง หญิงแต่งชุดสีเขียว นํ้าพุที่พุ่งสูง อาบน้ำในมหาสมุทร ปฏิทิน โยงเรือ ตะไบเหล็ก จักรพรรดิ นุ่งผ้าใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM