ทำนายฝัน 'เห็นที่นารกร้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นที่นารกร้าง ทำนายว่าจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นที่นารกร้าง'

ทำนายว่าจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนมชั้น ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ภรรยาหนี ร้านค้า ระบำ จุดดอกไม้ไฟ เงิน ทอดแห วิทยุ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฮวงซุ้ย ตกใจจนสะดุ้ง ฟังเทศน์ฟังธรรม รถไฟ มหาสมุทรมีพายุ ซ่อน หญิงชรา ผ้าใบ เสือ คนป่วยอยู่บนรถ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เด็กผู้ชาย รวงข้าว ผ้าขาว โคไล่ขวิดคน บิดามารดา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เวที บ้านไฟไหม้ ใบมีดโกน ขวาน สุกร ฝักดาบ ปัดกวาดฝุ่น ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เต่าทอง ของเน่าเสีย งมหาของ อมตะ กินเนื้อย่าง ร่ม ฆ่าผีเสื้อ ป่าไผ่ ย้อมผม บวม มองดูเหว หวีงา ท้องฟ้าสีแดง ได้ลาภ ภรรยามีครรภ์ พูดสนทนา นํ้าพุขนาดใหญ่ จับกระต่าย บั้งไฟ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก บัวสีขาว รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ฝาด โสมสวลี ถีบจักรยาน ตรอมใจ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ แขนหัก ภาวนา เงินกู้ ราชสีห์ กระโดด ฮัจญ์ เงินโบราณ นรก เดินถอยหลัง ไฟฟ้า แก้บน อาบน้ำ ซื้อไม้กระดาน ลม เครื่องบูชา ผนังบ้าน ดวงอาทิตย์ทรงกลด เจ้าเมือง ชลธาร เท้าขาด ตัดหนวดตัวเอง ไหว้พระราหู เมฆกลางแดด สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) นกพิราบ เดินละเมอ ปืน แหวนแต่งงาน เพชรพลอย นกบิน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กงสุล ช้างไล่กวด บ้านร้าง เมือง นอนบนที่นอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM