ทำนายฝัน 'เห็นที่นารกร้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นที่นารกร้าง ทำนายว่าจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นที่นารกร้าง'

ทำนายว่าจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลิกกับแฟน อากาศบริสุทธิ์ ภรรยาออกจากบ้าน กินเนื้อเป็ด ตกจากดาดฟ้า พวงมาลัย เพลิง จับเงิน ไฝ นั่งบนแคร่หาม โคเข้าบ้าน ผมร่วง พรวนดิน นัยน์ตา คนร้องไห้ ได้ลาภ บิน (สูงขึ้น) ภรรยาเสียชีวิต งานวัด มาลัย เดินรอดราวผ้า ศาลพระภูมิ ปล่อยสัตว์ พานทอง กะละมัง ต่อสู้กับปีศาจ ฝูงกบ จำนวนมาก ตกบ่อมีหนอน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฆ่าเต่า อากาศทึบมืดมัว โคไล่ขวิดคน กองดิน กินหัวสุกร ความมั่งคั่ง ราชา ตัดเล็บ ลำคลอง ศัสตราวุธ รถไฟฟ้า ขนตา คดีฟ้องร้องกัน อยู่ในถ้ำกับคนอื่น คำสัญญา เปื้อน ศีรษะมีเหา บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม พระวรราชาทินัดดามาตุ ฏีกา เอทีเอ็ม หุงข้าว จุดดอกไม้ไฟ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ หัวล้าน บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ขวานหัก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ วอ นักบุญ จับขโมย กระรอก ฮก ลก ซิ่ว เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ช่างตัดผม กระสุนปืน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ มโหรี ขนมเข่ง ตกต้นไม้ มองดูเหว ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ชะนี จับกัง ป่า แมลงปีกแข็ง บัวหลวง สติ ลายนิ้วมือ อมตะ จิ้งจก ลวดหนาม กิ๊บติดผม ผู้ชายตบผู้หญิง ตัวเองมีผมหงอก จมูก ปากเปื่อย เดินชนผนัง ขนม ตกปลากับคนรัก แบกหาม คุก ตะราง ได้ยินเสียงกลอง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ได้ยินเสียงกบ ดื่มน้ำ ตัวเองตายไปแล้ว ฆ้อง บุญ นาฬิกาปลุก มาเฟีย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM