ทำนายฝัน 'เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฝันเห็นบ้านที่มีประตูมากมาย คุณจะเสียเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย'

ฝันเห็นบ้านที่มีประตูมากมาย คุณจะเสียเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินผลไม้แฝด แร้งกินซากศพ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เพื่อนที่จากไปไกล สู้กับเสือ แล้วชนะ ฆ่าผีเสื้อ เคารพ คำนับ ประตูกำลังถูกไฟไหม นํ้าพุขนาดใหญ่ บนบาน ถูกตี บุคคล กางมุ้ง เห็นคนเดินละเมอ ล้างเท้าตัวเอง ดิน อุจจาระ ยืนบนลังไม้ กล้วยเน่า ประหารคนรัก นกกระจิบ กระจาบ ถั่วงอก ล้างหวี เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ผู้หญิงตั้งครรภ์ ใส่บาตร เดินหลงไปในป่าละเมาะ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) เปลือก ฌาน ผ้าห่มหนาๆ ตกช้าง ดาวอับแสง ชกต่อย เมฆสีแดง ริมฝีปาก ลวดหนาม งม เล่นน้ำสงกรานต์ กระต่ายวิ่ง กินผลไม้ โกศ อยากมีเงิน หนู ถูกคู่รักกักตัว หมีกัด ตัวเลข มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา โกนหนวด ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เป็นไข้ กระจาด กินนก ขี่ม้า ขวดเหล้า หิมะตกถูกตัว ราชา ข่าวลือ กระหายน้ำ ผนัง ยุง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฆ่าควาย ตกลงไปในบ่อ จับปลาช่อน กลอง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ แผ่นดินแยกออกจากกัน ราวตากผ้า ดม โคลน ยิงกา ตกจากที่สูง ฉาบแตก กุญแจหาย สุนัขคาบหม้อ ธูปเทียน แขนหัก โต๊ะรับประทานอาหาร เดินทางก่อนกำหนด ผู้หญิงหัวล้าน ขลุ่ย ขี่วัว ตักน้ำราดตนเอง พู่กัน ชนไก่ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จำนอง เสี้ยนหนาม ตกกระ ผู้ชายผมยาว ทูตชาวต่างชาติ ได้รับเงินบริจาค กิ่งก่าวิ่งไปมา ชกคนที่จมูก กางเขน ใบไม้ สวมรองเท้าใหม่ ภาชนะแตกร้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM