ทำนายฝัน 'เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ทำนายว่าคนมีเคราจะนำความสุข มาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น'

ทำนายว่าคนมีเคราจะนำความสุข มาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คอบิด ขโมยทรัพย์สมบัติ ชกต่อย สร้อยข้อมีชำรุด เมา นุ่งผ้าขาด เถียงกับคน นอนกลับหัว สาก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ โคไล่ขวิดคน กกลูก นกนางนวลโผบิน กรรไกร ได้พูดคุยกับเพื่อน กระต่ายน้อย อีเมล ( Email ) ญาติ จับกุ้ง ขุด อดอยาก ขนมปัง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ แต่งตัว ป่าไผ่ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ชฎา กินยา เกวียน ขโมย เท้าขาด ญาติตาย คำสัญญา ฤดูฝน ทะเลสาบ ถูกกรรโชกทรัพย์ นกยูงรำแพน ปล่อยเต่า นกแร้ง แลบลิ้น เห็นตัวเองในกระจก ยอดตึกสูงทรงกลม ผู้ชายตบผู้หญิง ประกาศข่าวดี บ้านเก่า เจ้าเมือง ภรรยาออกจากบ้าน ฤดูร้อน กล้วยแฝด ต้นโพธิ์ บัวสีขาว นั่งบนเสื่อ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ คนตายมาหา เข้ารับการผ่าตัด แมลงภู่ ทะเลาะ ช้อนทอง กินเนื้อไก่ เนื้อหนัง คัมภีร์ เทียนไข นั่งเล่น ประแจ หญิงแต่งชุดสีเขียว ถูกขัง ฆ่าหมัด บันไดกว้างๆ หวีเสนียด ดวงแก้ว ตรอกซอกซอย เงินปากผี นั่งนับลูกประคำ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว อุจจาระ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธุรกิจ กินไก่ ตบมือ ถูกตบ ช่างเหล็ก ปัสสาวะรดที่นอน เจ้านาย แมว มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ กุญแจ ดม หัวนก ได้ยินสุนัขเห่า คนกำลังถ่ายรูป ดึงเชือก ซื้อไม้กระดาน กำไลแตกหัก เล่น pubg เตาไฟ พระพิฆเณศ เหยียบอุจจาระ นกคุ่ม กองทัพ น้ำมัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM