ทำนายฝัน 'เห็นประตูบ้านตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นประตูบ้านตัวเอง ฝันเห็นประตูบ้านตัวเอง คุณจะถูกรังควาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นประตูบ้านตัวเอง'

ฝันเห็นประตูบ้านตัวเอง คุณจะถูกรังควาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าหมัด ถลกหนังสัตว์ ฟ้าแลบ อุ้มเด็กทารก ซีเมนต์ นำตาข่ายไปดักสัตว์ รักคนต่างชาติ อาเจียน แผ่นดิน เครื่องบูชา ประดิษฐ์ จับปลาช่อน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ถือดอกบัวในมือ หมีทำร้าย นุ่งโจงกระเบน ฝักดาบ นักประพันธ์ ลูกกระพรวน กินคอลลาเจน ดับกองไฟ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ซักผ้าขี้ริ้ว นางพยาบาล ถูกวิ่งราวทรัพย์ กระทง ฤกษ์ไม่ดี เสวียน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ตกน้ำร้อน กรวดทราย มีด ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น จำเลย เดินเรือ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ลมพายุ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ผม ขนมชั้น ฆ่าหมี จุดเทียนชัย องคมนตรี หุงข้าว ขี่ราชสีห์ ครกสาก ฉางข้าว บุคคล ฤาษี แพทย์ คนฆ่าสัตว์ ตราสัง โบสถ์ กระดานดำมีข้อความ แม่ชี ดูหนัง บนบาน ทองคำก้อน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ มะลิ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก สุนัขคาบหม้อ ทอดทิ้งคนรัก หงอนไก่ โน๊ตบุ๊ก จับปลาตะเพียน ถูก แตน-ต่อ ต่อย ขนมเข่ง พระ ลุยไฟ คราส กุฏิพระ กินโรตี มองนํ้าตกตามลำพัง บัวขาว นอนบนที่นอน เด็กทารก กำแพงเมือง ถอดเครื่องประดับ พระแก้วมรกต งาช้าง โบสีดำ ขนลุก อทิตยาทรกิติคุณ ถนน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค พรม กรวยกรอกน้ำ หัวล้าน เห็นถนนที่ขรุขระ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โคไล่ขวิดคน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กระดาษข่อย กะเหรี่ยงคอยาว บาดแผล กระโดด กลัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM