ทำนายฝัน 'เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฝันเห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป'

ฝันเห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ทอดทิ้งลูกๆ ม้าเตะ งานโกนจุก ครอบครัว พรม ปาก ฝนตกหนัก ฆ่าควาย ก้ามปู เสี้ยนตำเท้า โพธิ์ ดื่มสุรา ล้างบ้าน เงาะ วิ่ง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ขนทรายเข้าวัด คนแคระ ได้ยินเสียงดนตรีไทย สุนัขคาบหม้อ เจ้าที่ ชนไก่ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ถอดรองเท้า กองไฟ ได้กลิ่นธูป จลาจล สังกะสี ตกช้าง วัด ก้ามกุ้ง พวงกุญแจ ญาติ เดินสะดุดหกล้ม น้ำแข็ง กระท่อมร้าง แสงสว่าง ประตูบ้านคนอื่น ร่มกางอยู่ โบดำผูกคอตนเอง งม ลาวาภูเขาไฟ ช้าง น้ำตา ดู pornhub จำนอง คันศรหรือคันธนู สงฆ์ มาลัยดอกไม้ ฆ่าโค ฝันว่าส่งพัสดุ กิ๊บติดผม ลังไม้ เสาตกน้ำมันในบ้าน ถูกตัดมือ จับสายสิญจน์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) น้ำพริก สามีตาย กุฏิพระ งานฉลอง ขี้ สายนาฬิกาข้อมือขาด ต่อสู้ กระต่าย ทำกาแฟหก เตาไฟ ได้ยินเสียงกระซิบ เจ้าเมือง ถ้ำ พานทอง นกร้อง เชือดคอสุกร เดินรอดราวผ้า หญิงทุบตีกัน น้ำมันก๊าด รังดุม ขนมเข่ง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มนต์ การตายของเพื่อน ไต่ลวด คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ฝุ่น เลือกผัก พระสังฆราช พระเจ้า โคมไฟหรือโคมตะเกียง งูกัด ถูกตัดขา นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด อากาศบริสุทธิ์ ลุยไฟ มองนํ้าตกกับคนรัก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ถอดเสื้อ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ชักว่าว เห็นไม้กระดาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM