ทำนายฝัน 'เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฝันเห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป'

ฝันเห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ แลบลิ้น จับกุ้ง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หนอน รถพยาบาล โจรสลัด ช่อดอกไม้ ช้องผม ทำอะไรแปลกๆ ฝาด ฆ่าเสือ ฮวงซุ้ย นกนางแอ่น ต่อสู้กับคนร้าย มวยผม จูบคนรัก จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ไฟฟ้า บวงสรวง ไฟนรก ตีเหล็ก บั้งไฟ ทำกาแฟหก หมูตาย งมของในลำคลอง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ปลอบโยน ชามมีลายดอกไม้สวยงาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กระบอก โดนแทง ผมร่วง เรือโยง ธนาคาร เป็นคนผอมบาง ถวายพระด้วยดอกบัว ถาดดอกไม้ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ฝ่าเท้า ตัวเองถูกฉีดยา เสาเรือน กิ้งก่า ใยแมงมุม ปีนเขา ถูก แตน-ต่อ ต่อย ยกโทษ เปิดผนึกซองจดหมาย แสดงละคร กระดิ่ง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ดอกบานไม่รู้โรย ตกจากดาดฟ้า ไฟไหม้ปราสาท กำแพงเมืองจีน องค์กฐิน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กินเนื้อเป็ด งูใหญ่ กล้องถ่ายรูป ประกาศข่าวการตาย คนตกนรก ปม ทราย ถูกเฉือนเนื้อ เพื่อน กระต่ายขูดมะพร้าว จันทร์ทรงกลด เศรษฐี ฝังทั้งเป็น ฉลองพระบาท แสงบนท้องฟ้า ค้างคาว กรงสัตว์ พาน บันไดเลื่อน เมฆสีดำ ราวตากผ้า ฟันบนตนเองหัก ฝุ่นฟุ้งกระจาย มารดา มีคนขอโทษ ตักทรายเข้าบ้าน บังสูรย์ ตัวเองถูกธรณีสูบ แบกหีบ ฟัก คนหามวอผ่านหน้า ขโมยอาหาร นุ่งผ้าสีม่วง ดมกลิ่นดอกไม้ ชลธาร น้ำพุ เดินเล่นบนหาดทราย ถุงมือ หญิงแต่งชุดสีแดง ฟักแฟง ฉากกั้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM