ทำนายฝัน 'เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฝันเห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป'

ฝันเห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เจว็ด คนแต่งชุดสีดำล้วน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ผ้าไตรจีวร นางฟ้า มือ หูแหว่ง เถ้าแก่ ขอทาน ฟันบนตนเองหัก งานบวชเณร แชมพู ความรังเกียจ อนุสาวรีย์ แดด กระดาษทิชชู ปอด คนมีเขา ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า อยู่ในกระท่อม น้ำหอม ถูกพายุพัดพาไปไกล แข่งม้า อดอยาก หีบปิดอยู่ ตีคนอื่นด้วยเชือก เตาไฟ ฟ้าที่สดใส กินนก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า แห่กฐิน สุนัข พืชผัก ภิกษุ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ชาวประมง ได้กลิ่นธูป เข้ารับการผ่าตัด กลองโบราณ ตะเกียงที่จุดแล้ว นักบุญ ผู้คุมนักโทษ กรน มีดเหน็บที่เอว ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ อุ้มลูกหมา ชู้รัก หญิงแต่งชุดสีแดง ดื่ม ได้รับแก้วเป็นของขวัญ อยากตาย ปัสสาวะรดกำาแพง กะโหลก ตำหนัก ชลธาร เป็ดว่ายน้ำ สามเณร เป็นใบ้ แมลงสาบ ซื้อกระโปรง ขวัญ ผึ้งต่อย หายใจอึดอัด กำแพงเมือง กล้องยาสูบ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ถูกฉ้อโกง เครื่องขยายเสียง จับนก ทะเลทราย ปีนป่ายภูเขา จดหมาย โดนแทง สนามหญ้า ภรรยามีครรภ์ ตักทรายเข้าบ้าน แขนขาด ฟูก ไต่เขา ตกใจเพราะเห็นผี กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว บุคคลที่เป็นคนร้าย คบไฟ นุ่งผ้าใหม่ ตัวเองแก่ ทำน้ำหก กุลี วาฬ ไม้กวาด ผิงไฟ นอนโรงพยาบาล ช่างเหล็ก เท้าเจ็บ รักเพื่อน โลกแตก นกเกาะหลังงู เหี้ย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM