ทำนายฝัน 'เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฝันเห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป'

ฝันเห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คุณจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องบินตก นุ่งผ้าขาว เก็บเงินได้ ภูเขาไปกำลังระเบิด จมน้ำ กางเกง กฐิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หยก แฟนนอกใจ กระท่อมร้าง ต่อสู้กับคนร้าย กงเกวียน ไข่ไก่ หมี คนขาพิการ ความดีความชอบ ฝี กินปลาหมึก ขนมชั้น กระถาง ถูกสัตว์กัด จมูกหาย เห็นปีศาจกินคน เต้าหู้ วิ่งหนีผู้ร้าย ปลาเงินปลาทอง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ฮก ลก ซิ่ว นกเกาะหลังงู ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ทอง เกือก กระโปรงใหม่ ฝังทั้งเป็น กิ่งก่าวิ่งไปมา ทาก ไก่ชน ขนมชั้นหลากสี ถั่วลิสง มาเฟีย เขียด ไม้ขีดไฟ สายสนตะพาย บุคคลที่มีชื่อเสียง งมหอย เสวียน มหาสมุทร ดอกซ่อนกลิ่น โต๊ะเขียนหนังสือ ข่วน ญาตินํ้าตาตก ปลิงดูดเลือด โกศ ปอกเปลือกผลไม้ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น แว่นตาเลนส์ใส ค่ำมืด ทะเลาะกับเพื่อน ร่ม หุงข้าว ต้นไม้ยืนต้นตาย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ผักที่ยังคงปลูกในดิน คนบ้า กีตาร์ ขุดถ่านหิน ขโมยทรัพย์สมบัติ กรงนก เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ไข่มุก แขน ภรรยาทิ้ง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ม้าสีดำ กาน้ำ คัมภีร์ ขับรถยนต์ ถวายของแด่พระสงฆ์ เชือก เอสเอ็มเอส ( SMS ) แมลงสาบ จักรพรรดิ ซาบซึ้งใจ ทดน้ำ วัวควาย กำไลข้อเท้า ตัวเองถูกประหาร ดื่มน้ำฝน กินเลือด แมวข่วน เสื้อกันฝน ตับไต เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ขี่โคอศุภราช ขี่ควาย ลายแทง ขวาน ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM