ทำนายฝัน 'เห็นประตูเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นประตูเมือง ฝันเห็นประตูเมือง ชีวิตแต่งงานของคุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นประตูเมือง'

ฝันเห็นประตูเมือง ชีวิตแต่งงานของคุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าตัวตาย มีคนสวมแหวนให้ ตบแต่ง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน พายเรือตามลำพัง ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ระเบิด ผู้ชายมีผมน้อย ฆ่าสุนัขบ้า สนามกีฬา ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน กำแพง เรือนแพ กินเนื้อหมู เที่ยวบ่อนการพนัน กินอาหารเจ จิ้งหรีด ของลับ ประเทียบ กระดาษเปื้อนหมึก อุ้มลูกหมา ดื่ม ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด รับประทานอาหาร นกกา คนตกน้ำกำลังจะจม นักสืบ ตกกล้า ซื้อปลาหมึก น้ำผึ้ง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เขื่อน มีคนขอโทษ ถวาย แสง บุตร ฉมวก ซ่อมแซมรั้วบ้าน ถุงเงิน ถุงทอง ขิม ถวายของแด่พระสงฆ์ โต๊ะทำงาน จับปิ้ง มีคนเกลียด เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ กอดอก เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ชามแตก โบว์ดำผูกคอ ฟ้อนรำ ตกจากที่สูง ประหารคนรัก ยักษ์ เผาไม้กระดาน ตัวเองเป็นนักโทษ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ชายหนุ่ม จับขโมย งมของในลำคลอง คนแคระ ซื้อกระดุม เต่าทอง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ขี่คอคน ดาวตกจากท้องฟ้า แก้ว ซาบซึ้งใจ กกไข่ ชกต่อย ข้าว กรรไกร ปากเปื่อย ว่ายน้ำในมหาสมุทร ทำตัวเองบาดเจ็บ ถอดเครื่องประดับ ดวงอาทิตย์ตก สาดน้ำ เลื่อย สู้กับเหยี่ยว ถูกลูกปลุกให้ตื่น เมายา ขี่สุกร แบกหีบ เขากวาง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กางร่ม ปลิง ญาติมิตร กินเกินขนาด สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชักว่าว แชมพู ถูกคู่รักกักตัว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฆ่าเป็ด ผู้หญิงชักมีด เหยียบอุจจาระ เงา ออร์แกน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM