ทำนายฝัน 'เห็นประตูเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นประตูเมือง ฝันเห็นประตูเมือง ชีวิตแต่งงานของคุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นประตูเมือง'

ฝันเห็นประตูเมือง ชีวิตแต่งงานของคุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สะพายย่าม ค่ำคืน ฆ่าไก่ ถาดดอกไม้ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) กอดรัด ปีศาจ กินเลี้ยง ฝา เครื่องดนตรี เดินทางไปวัด กินกล้วย นกพิราบ โอเอซิส จราจรที่สับสนวุ่นวาย มะพร้าว เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ทะเลสาบ ลากรถบรรทุก กังหัน ซื้อเต่า เดินสะดุดหกล้ม เครื่องครัว กระท่อมริมทะเล เครื่องลายคราม เดินร่วมทางกับโจร ขุด สายรุ้ง ลำคานเสียงฉาบ เด็ดพริกออกจากต้นพริก จับกระต่าย น้อยหน่า จมูกแหว่ง มู่ลี่ เดินไปตามท้องถนน ท่อน้ำ ฉี่รดที่นอน ไม้กางเขน โรงพยาบาล นั่งเรือ ตะขาบกัด ฆ่านกกระจิบ ถ่านไฟ มุดใต้ถุน สามีตาย คนรักได้รับบาดเจ็บ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม นำเที่ยว กินเลือด แผล พายุ กอดภรรยา อาหารบูดเน่า ตาชั่ง สุนัขหอน ลูกข่าง ได้กลิ่นของบูดเน่า ขี่โคเข้าเมือง ดวงอาทิตย์ขึ้น บานไม่รู้โรย ปลาทอง จูบคนรัก กินองุ่น ตักบาตร ลูกเห็บตก ร่มหัก ซ่อนหา ดับตะเกียง งมหาของ ของเน่าเสีย นั่งบนแคร่หาม ห่าน ยางรถ เพศสัมพันธ์ กระบี่ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ถ่ายอุจจาระ เห็นตากระจกสีขาว ทุบตีภรรยา อยู่ในกระท่อม ฆ่าตัวตาย เปลือย นกแขกเต้า ข่มขืนคนอื่น บุคคลที่มีชื่อเสียง วิ่งหนีผู้ร้าย ฆ่าควาย แผ่นดินแยกออกจากกัน ญาติ ถอยหลัง ไฟไหม้ในท้องฟ้า แสง กินเนื้อคนอื่น เสือ หูขาด ไวโอลิน กุฏิพระ งูกัด เล่นน้ำฝน ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM