ทำนายฝัน 'เห็นประตูเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นประตูเมือง ฝันเห็นประตูเมือง ชีวิตแต่งงานของคุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เห็นประตูเมือง'

ฝันเห็นประตูเมือง ชีวิตแต่งงานของคุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปีนรั้ว ได้รับเงินบริจาค อีกา กระดาษเปื้อนหมึก นุ่งชุดขาว ผึ้งต่อย ผ้าเช็ดตัว คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ราวตากผ้า เข้ารับการผ่าตัด กินพระจันทร์ เรือแล่น เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ลายนิ้วมือ ผ้าโพกหัว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ถูกเปลื้องผ้า ค้าขายต่างเมือง บ่อน้ำพุแห้งขอด ฏีกา จระเข้ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น งาช้างวางคู่กัน ธนูหัก เดินช้าๆ เสื้อผ้า ถูกทำโทษ แล่นเรือผ่านเกาะ วงกต ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กินลิ้น กิ๊บติดผม หงส์ ถ้วยชาม เจ็บป่วย โครงกระดูกสัตว์ ขี้เถ้าในเตาไฟ ลูกเต๋า เครื่องแบบตำรวจ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ใบลาน ถูกจับ นอนบนพื้นน้ำ ไหว้พระ งมปู ผ้าแพร กินผลไม้แฝด เต้าหู้ กินก้อนดิน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม กำลังขับรถ งวงช้างรัดตัว ตู้กับข้าว ป่าช้า ซักผ้า กระดาษทิชชู ปลูกพริก แก้ม มีคนขอโทษ ขุดดิน ตกทะเล งมหอย จับนก ผู้ชายตบผู้หญิง พวงมาลา น้ำมันก๊าด ขบวนแห่ศพ เด็กนอนบนเตียง นักบุญ เด็กพิการ กินองุ่น ผ้าม่าน ได้กลิ่นของบูดเน่า กระสือ ได้กลิ่นเครื่องเทศ สบู่ ที่พึ่ง ฮา สิริภาจุกาภรณ์ ดาวตกที่หลังคาบ้าน เงื่อน เหี้ย งมหาของ พระพรหม โทษ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เนกไท ขี่วัว แล้ว ตกวัว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ตกหน้าผา ทาก มาลัย เสี่ยงเซียมซี น้อยหน่า ภรรยา งานบวชเณร หน้าต่าง อาบน้ำในอ่าง ช่างเหล็ก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น